Naučni aspekt sjedenja u namazu

Popularno na sajtu

Mnogi od nas ne poznaju blagodati sjedenja na namazu u iftiraš1 poziciji, niti znaju šta to znači za naše zdravlje.

Ako pogledamo na mapu ljudskih refleksa (nerava), kada smo u iftiraš poziciji naše desno stopalo dobiva opterećenje na vrhu, a lijevo stopalo dobiva opterećenje na donjem i srednjem dijelu.

Iftiraš pozicija proizvodi takozvani „refleksioni pritisak“. Oni koji ne ispravljaju desnu nogu vertikalno, oni dobivaju refleksioni pritisak samo na neke dijelove tijela, a ako se noga postavi vertikalno, onda se u tom slučaju tretira: mozak,vrat, grlo, srce, glasne žice, sinusi, dio mozga koji kontroliše hormone i drugi dijelovi tijela. Zato je bolje da koliko god je moguće sjedimo u korektnoj iftiraš poziciji. Ovim postupkom se nadamo da ćemo dobiti nagradu za slijeđenje sunneta Muhammeda, sallAllahu alejhi we sellem, a istovremeno ćemo postići sve zdravstvene koristi ove „indirektne masaže nerava“: vrata, mozga, grla itd.

Od Ebu Hamida es-Sa'idija, radijAllahu anhu, se prenosi da je rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, da na tešehudu2 sjedi na lijevoj nozi a desnu drži uspravno.”(Sahihul Buhari)

Pouke iz hadisa:

1. Sunnet je da se sjedi u iftiraš poziciji na prvom tešehudu (sjedenju).

2. Sjediti u iftiraš poziciji je isto tako preporučljivo kada se sjedi između dvije sedžde i poslije podizanja sa druge sedžde (kratko sjedenje prije nego se ustane na drugi rekat)

3. Sjedenje u iftiraš poziciji je sunnet Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem. Prakticiranjem sunneta i pozivanjem drugih da ga prakticiraju, dobiva se nagrada od Allaha, subhanehu we te'ala.

4. Slijeđenje Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, sadrži u sebi nur koji nas približava Allahu, subhanehu we te'ala.

Izvor: Prisoner Of Joy
Obrada: Put vjernika


[1] iftiraš pozicija je način sjedenja u namazu na prvom sjedenju – sjedi se na lijevoj nozi sa ispruženim stopalom a stopalo desne noge se uspravi (i podvije palac). Iako je na zadnjem sjedenju u namazu položaj lijeve noge drugačiji od položaja na prvom sjedenju, desna noga je uspravljena kao na prvom sjedenju.
[2] Sjedenje na namazu

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz