Propis učenja Bismile na sjedenju u namazu

Popularno na sajtu

Ne prenosi se ništa vjerodostojno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o učenju bismile na početku tešehuda (sjedenja u namazu). To se prenosi samo od Ibn Omera, kako bilježi imam Bejheki u Sunenul Kubra od Nafia da bi Ibn Omer, kada bi htio proučiti et tehijjatu, najprije rekao: „Bismillah.“

Ispravnije je raditi po onome što se prenosi od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Iz djela: Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz