Kategorija

Islam i dawa

Pet stvari koje najviše kvare srce

Prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Istina je da u tijelu postoji jedan organ: kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kada on oboli, cijelo tijelo oboli. Uistinu je to srce.” (Hadis bilježe El-Buhari i Muslim)

Veličanstven primjer iz islamske historije: Žalbe stanovnika Homsa na Seida ibn Amira

Iza tog događaja ne prođe mnogo vremena a halifa Omer ibn Hattab radijAllahu anhu otputova u Šam kako bi se lično uvjerio u stanje...

Neznalica se žali ljudima na Allaha(na Allahovu odredbu), a vjernik se žali Allahu na samog sebe

Rekao je Ibnu-l-Kajjim rahimehullah: „Neznalica se žali na Allaha1 ljudima, i to je vrhunac neznanja o onome na koga se žali, kao i onome kome se...

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Vrijednost prvih 10 dana mjeseca zul-hidždžeta

Dobro djelo u deset dana zul hidždžeta je bolje od dobrog djela u drugim danima.

SUKOB TEVHIDA I ŠIRKA

Sukob između tevhida i širka je star i traje još od vremena poslanika Nuha, alejhisselam, koji je pozivao svoj narod u obožavanje samo Allaha,...

Ebu Bekr es-Siddik – požrtvovani pomagač islama, Poslanikov drug i prvi halifa

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Nikog nisam pozvao u islam, a da nije sačekao, oklijevao i razmatrao, osim Ebu Bekra koji se nije ni dvoumio niti oklijevao; čim sam mu spomenuo islam, odmah ga je prihvatio."

Mjesto pojavljivanja Dedždžala, njegovi sljedbenici i njegova propast

Mjesto pojavljivanja Dedždžala, njegovi sljedbenici i njegova propast

Šiitski Mehdi je Mesija Dedždžal

Sljedeći  dokazi pokazuju da će onaj ko će popuniti mjesto šiitskog dvanaestog imama biti niko drugi nego Dedždžal. Ti dokazi su nastali na osnovu informacija preuzetih iz šiitske religije.

Islamski ummet – prijetnja džahilijetskom sistemu Evrope

Kasida pjesnika Muhammeda Ikbala o islamskom ummetu kao opasnosti po džahilijetski sistem Evrope U njoj se spominje da su se šejtani, kolege i pomagači Iblisovi...

Zadnje objave