Kategorija

Hadis

Tri su uzroka propasti i nesreće

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tri su (osnovna) uzroka spasa, kao što su tri (osnovna) uzroka propasti. Kad je riječ o uzrocima spasa, to su:

Rekreacija u islamu: Komentar hadisa „Allahov Poslanik a.s. se utrkivao na konjima…”

Rekreacija u islamu: Komentar hadisa „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se utrkivao na konjima..."

Komentar hadisa: “Gotovo da je došlo vrijeme da se narodi okupe oko (protiv) vas kao što se gladne izjelice okupe oko sofre”

Komentar hadisa: “Gotovo da je došlo vrijeme da se narodi okupe oko (protiv) vas kao što se gladne izjelice okupe oko sofre"

Komentar hadisa “Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni”

Komentar hadisa “Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni"

Allah neće uzeti znanje tako što će ga iščupati, već će ga uzeti od ljudi tako što će usmrtiti učenjake…

Allah neće uzeti znanje tako što će ga iščupati, već će ga uzeti od ljudi tako što će usmrtiti učenjake...

Komentar hadisa “Ovo je pravi put moj, pa se njega držite…”

Trideset i sedmi hadis Prenosi se od Abdullaha Ibn Mes'uda da je rekao: “Allahov Poslanik je nacrtao crtu, a zatim rekao: “Ovo je Allahov put.”...

Komentar hadisa “Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega, jer…”

Komentar hadisa “Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega, jer..."

Komentar hadisa: “…Ružan li si ti govornik…”

Trideset i četvrti hadis Prenosi se od Adijj ibn Hatima da je neki čovjek održao govor u prisustvu Vjerovjesnika rekavši: “Ko je pokoran Allahu i...

Komentar hadisa: “Vjernik će neprestano biti u širini svoje vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv”

Trideset i treći hadis Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Vjernik će neprestano biti...

Komentar hadisa: “Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, – jedan od njih dvojice je to stekao”

Komentar hadisa: “Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, - jedan od njih dvojice je to stekao”

Zadnje objave