Kategorija

Hadis

Tumačenje hadisa: O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti, neka se oženi…

Šesti hadis Od Abdullaha ibn Mes'uda se prenosi da je Allahov Poslanik rekao: ”O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti, neka se oženi, jer...

Tumačenje hadisa: “… ko ne želi moj sunnet, nije od mene!”

Peti hadis Od Enesa se prenosi da je rekao: "Došla su tri čovjeka pred kuće supruga Allahovog Poslanika da pitaju o njegovom ibadetu, pa kada su...

Tumačenje hadisa: Hadis o Poslanikovoj uputi mladićima koji su učili kod njega

Od Malik ibn El-Huvejrisa se prenosi da je rekao: Došli smo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a bili smo momci približnih godina, pa smo...

Tumačenje hadisa o oholosti i džahilijjetskom hvalisanju očevima i porijeklom

Treći hadis Od Ibn Omera se prenosi da je Allahov Poslanik održao hutbu na dan osvojenja Mekke i rekao: O ljudi, Allah je od vas odagnao...

Komentar hadisa: “Ako se ne stidiš, radi što hoćeš”

Komentar hadisa: "Ako se ne stidiš, radi što hoćeš"

Hadis: Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast

Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada moj ummet počne raditi pet stvari zaslužiće propast: - kada se...

Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra/iseljenje meni.“

Gost Ebu Talhe, radijallahu anhu

Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, pa mu se požali riječima: ”Allahov Poslaniče, zadesila me oskudica pa nemam šta...

Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

Djela se vrednuju samo prema namjerama

1. Djela se vrednuju samo prema namjerama

Zadnje objave