Allah neće uzeti znanje tako što će ga iščupati, već će ga uzeti od ljudi tako što će usmrtiti učenjake…

Popularno na sajtu

Trideset i osmi hadis

Prenosi se od ‘Abdullaha Ibn ‘Amra da je rekao: Čuo sam Vjerovjesnika da kaže: “Uistinu, Allah neće uzeti znanje nakon što vam ga je dao tako što će ga iščupati, već će ga uzeti od ljudi tako što će usmrtiti učenjake s njihovim znanjem, pa će ostati ljudi neznalice koji će biti pitani i odgovarat će po svojim mišljenjima, pa će zalutati i druge odvoditi na stramputicu.” [1]

linija

Iz hadisa se razumije:

Riječi: “Uistinu, Allah neće uzeti znanje nakon što ga je dao vama tako što će ga isčupati” upućuju na veličinu blagodati znanja;

Riječi: “već će ga uzeti od ljudi tako što će uzeti/usmrtiti učenjake s njihovim znanjem”

» ukazuju na veličinu stepena učenih;
» Ove riječi također imaju značenje da je usmrćivanje učenih od najvećih nedaća;

Riječi: “pa će ostati ljudi neznalice. Bit će pitani i odgovarat će po svojim mišljenjima” ukazuju na revnost i trud neznalica i zabludjelih da javno nastupaju.

Riječi: “bit će pitani – tražit će se od njih fetva”

» Ovo govori da su ljudi u stalnoj potrebi za učenjacima;
» Isto svjedoči o revnosti i trudu neznalica i zabludjelih da izađu u javnost u odijelu i izgledu uleme. Tako postupaju iz razloga što znaju da su ljudi u potrebi za učenjacima;

Riječi: “zalutat će i druge će odvest u zabludu”

» Ovo govori kolika je šteta govora bez znanja, te da šteta toga nije ograničena samo na onoga ko tako postupa, već ta šteta prelazi na svakog onoga od pojedinaca i zajednica do koga dopre neznanje dotičnog. Širenje ovakve štete se povećava ako je dotični od onih koji javno nastupaju ili se trude u distribuciji onoga što je pri njemu putem sredstava informisanja, svejedno da li je nastup dotičnog od sadržaja koji se gleda, sluša ili čita.
» Ovo ukazuje na veličinu grijeha onoga ko daje fetve ljudima oslanjajući se na svoje neznanje: “…ko bude pozivao u zabludu imat će od grijeha koliko su grijesi svih onih koji ga slijede bez da će to umanjiti od njihovih grijeha išta.” [2]

Od koristi ovog hadisa je:

» Ko nastoji da popravi nevaljale osobine i stanja kod ljudi bez šerijatskog znanja on time zapravo povećava rani bol, i na taj način ruši, a ne gradi, razdvaja, a ne spaja, i čini nered, a ne popravlja.

» Da je na onima koji pozivaju u dobro da budu revnosni u traženju šerijatskog znanja i njegovom širenju među ljudima, a nakon što provjere, utvrde i pitaju učenjake o onome što im nije jasno;

» Na onima koji pozivaju u dobro je da budu oprezni od prikazivanja sebe učenim, te od govora bez znanja. To je od najvećih upropaštavajućih stvari, i zbog toga je Allah Uzvišeni upozorio Svoga Vjerovjesnika: “Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.[3] Zaista je Allahov Poslanik bio najhitriji među ljudima da se odazove Allahu i najrevnosnij u odazivanju pokornosti Svome Gospodaru, međutim on bi govorio “ne znam” kada bi bio upitan o nečemu o čemu ne bi imao znanja.

» Hadis aludira na veličinu grijeha onoga ko u očima ljudi umanjuje status vrsnih i upućenih učenjaka putem iznošenja njihovih mahana, optuživanjem, traženjem njihovih grešaka, posrnuća, i na druge načine. Grijeh ovakvog se povećava ako opisuje neznalice ili one koje imaju pri sebi oskudne tragove znanja da su oni upućena ulema. Takvo postupanje ima za rezultat da se ljudi okreću od učenjaka i pristupaju onima koji nisu učenjaci, a sve to usljed njegovog zamućivanja stvarnosti njima. Kada se ljudi okrenu od svoje uleme onda nastupaju neznalice i bivaju pitani, pa odgovaraju i daju fetve bez znanja, te sami zalutaju, a i druge odvedu u zabludu.

» Iz hadisa se razumije da je od najvećih uzroka rasprostranjenosti novotarije u svim njezinim vrstama u društvu upravo nedostatak uleme u takvoj zajednici, ili neinteresovanje te zajednice za istinskom ulemom.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 38. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Bilježe Buhari i Muslim.

[2] Bilježi Muslim preko Ebu Hurejre.

[3] El-Isra, 36.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz

%d