Komentar hadisa “Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti”

Popularno na sajtu

Dvadeset i šesti hadis

Od Abdullaha ibn Mes'uda, radijallahu anhu se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti. Reče neki čovjek: Zaista čovjek voli da njegova odjeća i obuća budu lijepe. Reče (Poslanik): Allah je lijep i voli ljepotu. Oholost je odbijanje istine[1] i omalovažavanje ljudi[2].”[3]

linija

Iz hadisa se razumije:

Riječi: “Oholost je odbijanje istine” znače da je oholost prepreka prihvatanju istine.

Riječi: “Omalovažavanje ljudi” govore da je šteta oholosti ogromna, te da nije ograničena samo na nosioca te oholosti.

Riječi: “Zaista čovjek voli da njegova odjeća i obuća budu lijepe”

» ukazuju na bogobojaznost ashaba i njihov strah da ne upadnu u oholost;

» U ovome je i težnja ashaba prema lijepom izgledu, onako kako je bila lijepa i njihova unutrašnjost.

» Ovdje se vidi veličina grijeha onoga ko optuži nekog ashaba (za nešto), a kamoli sve njih, i posebno predvodnike među njima. Tekstovi (Kur'ana i hadisa) o pohvali njih su brojni i poznati.

» Da bi pozivač u dobro trebao brinuti o svome vanjskom izgledu, i još preče – brinuti o ljepoti svoje duše.

Riječi: “Allah je lijep i voli ljepotu” sadrže:

» Opis Allaha da je lijep;

» Potvrdu osobine ljubavi Allahu;

» Podsticaj da se radi ono što Allah voli;

» Da se Allah obožava prema onome na što upućuju Njegova lijepa imena i savršena svojstva.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 26. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Fusnote:

[1] Sintagma “betaru-l-hakk” – odbijanje istine, znači da se smatra neispravnim i ništavim ono što je Allah učinio istinom od Njegove jednoće i obožavanja samo Njega. Vidi En-Nihajeh: 1/135.
[2] Sintagma “gamtu-n-nas” – omalovažavanje ljudi znači prezreti, potcjenjivati, ne priznavati i smatrati nebitnim. En-Nihajeh: 3/387.
[3] Bilježi Muslim.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz