TAG

komentar hadisa

Komentar hadisa “Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni”

Komentar hadisa “Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra meni"

Allah neće uzeti znanje tako što će ga iščupati, već će ga uzeti od ljudi tako što će usmrtiti učenjake…

Allah neće uzeti znanje tako što će ga iščupati, već će ga uzeti od ljudi tako što će usmrtiti učenjake...

Komentar hadisa “Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega, jer…”

Komentar hadisa “Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega, jer..."

Komentar hadisa: “Vjernik će neprestano biti u širini svoje vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv”

Trideset i treći hadis Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhu, da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Vjernik će neprestano biti...

Komentar hadisa: “Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, – jedan od njih dvojice je to stekao”

Komentar hadisa: “Koji god čovjek kaže svom bratu: O kafire, - jedan od njih dvojice je to stekao”

Komentar hadisa: “Neka Allah osvijetli lice robu koji čuje moj govor pa ga shvati i zapamti, a zatim prenese…”

Komentar hadisa: “Neka Allah osvijetli lice robu koji čuje moj govor pa ga shvati i zapamti, a zatim prenese..."

Komentar hadisa: “Kada čovjek kaže: ‘Ljudi su propali’, onda je on najupropašteniji”

Komentar hadisa: “Kada čovjek kaže: 'Ljudi su propali', onda je on najupropašteniji"

Komentar hadisa “Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti”

Komentar hadisa "Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude koliko trun oholosti"

Komentar hadisa “Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje”

Komentar hadisa "Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje"

Hadis o ashabu koji je bičevan zbog pijenja alkohola i postupku Poslanika a.s. prilikom toga

Jedanaesti hadis Od Omera ibnu-l-Hattaba se prenosi da je u vrijeme Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem (Allahov mir i spas njemu) bio čovjek po imenu...

Novo na sajtu

Kategorije