Hadis o ashabu koji je bičevan zbog pijenja alkohola i postupku Poslanika a.s. prilikom toga

Popularno na sajtu

Jedanaesti hadis

Od Omera ibnu-l-Hattaba se prenosi da je u vrijeme Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem (Allahov mir i spas njemu) bio čovjek po imenu Abdullah, nadimak mu je bio Magarac. Bijaše često nasmijavao Allahovog Poslanika, a bijaše ga Vjerovjesnik bičevao zbog opijanja. Tako je doveden jednog dana pa je bičevan, i pri tome neko iz naroda reče: “Allahu, prokuni ga, stalno ga dovode!” Pa reče Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi ve sellem: “Ne proklinjite ga, tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog Poslanika.” (Bilježi Buhari)

linija

Iz hadisa se razumije:

Riječi “bijaše često nasmijavao Allahovog Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem”

» ukazuju na širinu i tolerantnost u ahlaku Vjerovjesnika, sallAllahu alejhi ve sellem;

» Ovo je ujedno odgovor onima koji tvrde da smijeh općenito ne priliči ljudima od poštovanja,

» Opis Abdullaha da nasmijava druge je dokaz da nema grijeha kada kod nekoga u ponašanju preovladava smijeh i šala dok god isto ne sadrži neku zabranjenu stvar poput ogovaranja, potvore, ismijavanja i slično.

Riječi “ne proklinjite ga”

» su riječi Poslanikovog osporavanja onome ko metodički pogrešno osporava tuđu grešku;

» Također ukazuju na zabranu proklinjanja bez prava i osnove;

» Iste upućuju na korištenje mudrosti u pozivanju ljudi, naročito naspram osobe koja je upala u velike grijehe;

» Da se vodi računa o stanju i prilikama ljudi tokom osporavanja nekog njihovog postupka.

Riječi “on voli Allaha i Njegovog Poslanika”

» govore da istinska ljubav prema Allahu iziskuje ljubav prema Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem;

» Reagovanje Poslanika ovim riječima pokazuje da treba spomenuti lijepe osobine kod počinitelja grijeha kako bi ga se podstaklo na pokajanje, te uputili ostali ljudi na blagost prema njemu;

» Da se ne gubi nada u savjetovanju grešnika, makar se opetovalo njegovo činjenje grijeha;

» Da počinitelj velikog grijeha ne izlazi iz vjere.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 11. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz