TAG

tumačenje hadisa

Tumačenje hadisa “…Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi”

Dvadeset i treći hadis Od Džabira ibn Abdullaha se prenosi da je Omer ibnu-l-Hattab došao Vjerovjesniku ﷺ sa knjigom (listovima) koju je našao kod nekih...

Značenje hadisa: “Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem”

Značenje hadisa: "Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem"

Značenje hadisa: Zaklinjem se za tri stvari…. i znajte da dunjaluk pripada četvorici…

Značenje hadisa: Zaklinjem se za tri stvari.... i znajte da dunjaluk pripada četvorici...

Hadis o Poslanikovom a.s. postupku kada mu se jedan beduin obratio grubo i zatražio imetak

Hadis o Poslanikovom a.s. postupku kada mu se jedan beduin grubo obratio i zatražio imetak

Značenje hadisa: Tvoj osmijeh u lice tvom bratu ti je sadaka, da narediš dobro i odvratiš od zla je sadaka…

Dvanaesti hadis Prenosi se od Ebu Zerra da je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: “Tvoj osmijeh u lice tvom bratu ti je sadaka, da...

Hadis o ashabu koji je bičevan zbog pijenja alkohola i postupku Poslanika a.s. prilikom toga

Jedanaesti hadis Od Omera ibnu-l-Hattaba se prenosi da je u vrijeme Poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem (Allahov mir i spas njemu) bio čovjek po imenu...

Tumačenje hadisa: Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…

Deveti hadis Od Ebu Se'ida El-Hudrija se prenosi da je rekao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni...

Komentar hadisa: “Ako se ne stidiš, radi što hoćeš”

Komentar hadisa: "Ako se ne stidiš, radi što hoćeš"

Tumačenje hadisa: Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti…

Tumačenje hadisa "Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti"

O vojsci koja će krenuti u pohod na Kabu

Od majke vjernika Ummu Abdillah Aiše, neka je Allah zadovoljan njome, prenosi se da je rekla: “Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: 'Jedna...

Novo na sajtu

Kategorije