Značenje hadisa: “Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem”

Popularno na sajtu

Dvadeseti hadis

Od Mus'ab ibn Sa'da se prenosi da je rekao: Sa’d (ibn Ebi Vekas) je smatrao da ima prednost nad drugima, pa je rekao Allahov Poslanik ﷺ: “Zar ćete biti potpomognuti i opskrbljeni osim putem vaših slabih.” (Bilježi Buhari)

U drugom rivajetu: “Doista Allah pomaže ovaj ummet njegovim slabićem: njegovom dovom, njegovim namazom i njegovom iskrenošću.” (Bilježi Nesai)

linija

Iz hadisa se razumije:

» Briga islama o uspostavljanju veza između svih muslimana;

» Sveobuhvatnost islama u činjenici da daje svakome njegovo pravo. Ovo potvrđuje ponajviše pravo slabih (običnih) ljudi koje oni imaju u islamu, nasuprot opštoj društvenoj praksi da takvi nemaju pomagača;

» Veličina uloge običnih/slabih ljudi, te upozorenje da ih se ne zapostavi;

» Da je sabur na (teškoj) odredbi kao i nadanje nagradi za taj sabur od uzroka iskrenosti i primanja dove;

» Nepotcjenivanje nijednog dobrog djela, jer time se mogu zatvoriti neka od vrata pobjede, čak spriječiti u potpunosti pobjedu i pomoć;

» Da su pozivači u dobro najprječi da iskažu ljubav prema slabima, te svoju saosjećajnost sa njihovim bolom i nadama;

» Potvrda pridavanju pažnje slučaju slabih, naročito ako su tragaoci za znanjem, sve to zbog časnog položaja koje zauzima znanje i oni koji mu zaista pripadaju.


Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 20. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz