Značenje hadisa: Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog… i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi… i čuvaj se svega zbog čega se ljudi izvinjavaju

Popularno na sajtu

Šesnaesti hadis

Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: “Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov poslaniče, kaži mi nešto i učini to sažetim! Vjerovjesnik ﷺ mu reče: Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog, kao da Ga (Allaha) vidiš, – jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe sigurno vidi -, i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi pa ćeš živjeti bogat, i čuvaj se svega zbog čega se ljudi izvinjavaju/ opravdavaju.“ (Taberani u El-Evsat, 358/4.)

linija

Iz hadisa se razumije:

֎ Riječi Poslanika ﷺ: “Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog, kao da Ga vidiš…”

» ukazuju na to da evociranje stanja blizine smrti prilikom obavljanja namaza povećava skrušenost i predanost u namazu.

» Riječi: “Kao da Ga vidiš, – jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe sigurno vidi…” upućuju da pobuđivanje stepena ihsana (svjesnosti čovjeka da ga Allah uvijek vidi) povećava čovjeku vjerovanje, kao što stoji u Kur'anu: “…Onaj koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš.” (Eš-Šu’ara: 218,219)

» Da je onome ko poziva u dobro obaveza da posveti pažnju ulozi ibadeta općenito, a posebno namaza, jer je u tome višestruka korist s obzirom da to povećava vjerovanje i ambicije, i čini da se čovjek aktivira u širenju dobra. Na taj način Allah dadne da se ljudi okoriste o njegovo znanje i djelo.

֎ Riječi: “…i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi pa ćeš biti bogat”

» govore da je neovisnost od tuđeg imetka i drugoga što je u rukama ljudi od uzroka snage tevekkula (oslonca na Allaha) i lijepog mišljenja prema Allahu Uzvišenom.

» Da su pozivači na dobro i daije najpreči među svim ljudima da budu neovisni od drugih. Zato što je upravo to od razloga da ih ljudi prihvate.

֎ “I čuvaj se svega zbog čega se ljudi izvinjavaju/opravdavaju“.

» Ovo je ukaz pozivačima u dobro na revnost i brigu u čuvanju svoje ljudskosti, te udaljavanje od svega što je razlogom za kuđenje i kritiku od drugih.

» Iz ovoga se razumije da svi koji pozivaju na dobro trebaju strogo voditi računa o intencijama šerijata, a posebno o općim koristima i općim štetama, jer je u tome ogromna dobit koja se, između ostalog, ogleda u:

    • slijeđenju pravca Vjerovjesnika u pozivanju ljudi;
    • omiljavanju dobra ljudima, i
    • povezivanju srca ljudi.

Iz djelaČetrdeset hadisa o odgoju i menhedžu, ovo je 16. hadis
Autor: šejh Abdulaziz ibn Muhammed ibn Abdullah es-Sedhan
Priprema i naslov: Put vjernika
Ostali hadisi iz iste knjige ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz