TAG

tevekul

Značenje hadisa: Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog… i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi… i čuvaj se svega zbog čega se...

Šesnaesti hadis Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: “Došao je neki čovjek Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: O Allahov...

Ispravno shvatanje pouzdanja u Allaha i samopouzdanja

Na pouzdanje u Allaha u svim svojim poslovima musliman ne gleda samo kao na svoju moralnu obavezu, nego kao na vjersku dužnost i sastavni...

Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na Allaha

Od ibadeta koje je Uzvišeni Allah prpisao jeste i tevekkul – oslonac na Njega Uzvišenog. Najvećeg tevhida jesu oni koji se najviše oslanjaju na...

VIDEO: Oslanjanje na Allaha

Kaže Allah Uzvišeni u Kur`anu: "...a u Allaha se pouzdajte, ako ste vjernici!" (Prijevod značenja, Al-Maida, 23. ajet) Danas se uvećao broj onih koji se...

Novo na sajtu

Kategorije