Kategorija

Fikh

Onaj ko prouči Fatihu u namazu odsutne svijesti da li će ponoviti Fatihu?

Kada bi rekli da ponovi Fatihu onda bi otvorili vrata vesvese. Ukoliko bi isto tako rekli da je obaveza da se ponovi Fatiha onda...

Zekat u svrhu liječenja bolesnika?

Da li je dozvoljeno zekat usmjeriti u svrhu liječenja od teške bolesti, pri čemu liječenje zahtjeva veliki iznos jer liječnički tretman mora biti konstantan?

Fetva o spajanju nijeta u dobrovoljnim namazima

Spajanje nijeta prilikom obavljanja ibadeta ima različite oblike. Postoji oblika u kojima je to dozvoljeno a postoji i oblika gdje je to zabranjeno.

Allahove zabrane u pogledu braka

O zabrani činjenja nemorala Zabranjeno je činiti nemoral svake vrste, koji se često spominje u Kur'anu imenom " fevahiš" - razvrat i "zina" - blud,...

Da li je dužnik obavezan da daje zekat?

Da li je dužnik obavezan da daje zekat?

Zekat vlasnika duga

Zekat vlasnika duga

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Propis o sklapanju primirja sa jevrejima i drugim nevjernicima

Ugovor o primirju sa jevrejima i drugim nevjernicima ne znači ljubav prema njima niti prijateljevanje sa njima, već to dovodi do sigurnosti između dvije...

Sadakatul fitr (vitre): Kome se, kada, gdje i kako daje vitre

Ovaj članak govori o tome kome se, kada, gdje i kako daje vitre, tj. o mudrosti, vrsti, količini, vremenu izdvajanja, mjestu i udjeljivanju sadekatul-fitra (vitre).

Kome se daje zekat

Zekat se može dati u osam fondova.

Zadnje objave