Kategorija

Fikh

Ubiti vjernika namjerno je najveći grijeh

Ubiti vjernika namjerno je najveći grijeh

Namaz na putovanju: da li je bolje kratiti ili upotpunjavati?

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, je upitan da li je kraćenje (namaza) na putovanju sunnet ili obaveza? I upitan je o vjerodostojnosti hadisa u kojem...

Propis različitog nijeta imama i me'muma (onoga koji klanja za imamom)

Propis različitog nijeta imama i me'muma (onoga koji klanja za imamom)

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Sa Poslanikom na Bajram: Kako postupati u danima Bajrama

Propisi o kurbanu

Propisi vezani za klanje kurbana.

Mesele o sutri u namazu (fetve šeja Sulejmana el-Ulvana)

Postavljanje sutre pri obavljanju namaza Sutra znači da klanjač ispred sebe stavi neki podignuti predmet, pa ako ne nađe neka onda povuče crtu. Za povlačenje...

Mezhebi

Mezheb je put ili pravac kojim je neki mudžtehid išao rješavajući pitanja iz fikha; odnosno, to je način na koji je određeni mudžtehid1 uzimao...

Uvjeti koji se moraju ispuniti da bi meso bilo halal sa šerijatskog aspekta (I DIO)

U ovom kraćem istraživanju navešćemo dokaze i govore učenjaka koji su pisali o ovoj mes'eli, pokušavajući da odgovorimo na sljedeća pitanja: Šta je osnova...

Sadakatul fitr (vitre): Kome se, kada, gdje i kako daje vitre

Ovaj članak govori o tome kome se, kada, gdje i kako daje vitre, tj. o mudrosti, vrsti, količini, vremenu izdvajanja, mjestu i udjeljivanju sadekatul-fitra (vitre).

Onaj ko prouči Fatihu u namazu odsutne svijesti da li će ponoviti Fatihu?

Kada bi rekli da ponovi Fatihu onda bi otvorili vrata vesvese. Ukoliko bi isto tako rekli da je obaveza da se ponovi Fatiha onda...

Zadnje objave