Mesele o sutri u namazu (fetve šeja Sulejmana el-Ulvana)

Objavljeno / ažurirano:

Postavljanje sutre pri obavljanju namaza

Sutra znači da klanjač ispred sebe stavi neki podignuti predmet, pa ako ne nađe neka onda povuče crtu. Za povlačenje crte se prenosi i hadis od Ebu Hurejre ali on, kako kaže imam Ahmed i drugi, nije vjerodostojan. Razdaljina između klanjača i sutre treba biti oko tri lakata što iznosi metar i po otprilike. Onaj ko želi proći ispred osobe koja ispred sebe nema sutru neka ne prolazi na manjoj razdaljini od tri lakata (ili metar i po).

Ukoliko čovjek nema sutru može li čovjek koji je ispred njega biti njegova sutra?

Abdullah ibn Omer, kada ne bi imao sutru, rekao bi svom štićeniku Nafiu: „Okreni mi svoja leđa!“ (tj. stani ispred mene okrenutih leđa). Međutim učenjaci uslovljavaju da se čovjek koji je uzet kao sutra ne udaljava.

Stoga kažemo da nije uslov da sutra bude nešto od mrtve prirode kako to spominju neki učenjaci, jer se od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi da je klanjao prema kamili. Hadis bilježi Muslim.

Ko ne bude imao ništa što bi postavio kao sutru osim olovke, da li će olovku postaviti kao sutru?

Ko ne bude posjedovao ništa drugo osim olovke neka olovku postavi uspravno umjesto sutre. Uzvišeni Allah kaže:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Allaha se bojte koliko budete mogli.“ (Tegabun, 16)

Ukoliko nemaš ni olovku onda povuci liniju, iako je hadis o tome slab, ali na taj način ljudima daješ do znanja da je to sutra. Cilj postavljanja sutre jeste da se prolazniku skrene pažnja (kako ne bi prošao ispred klanjača). A linija će ukazati prolazniku da se radi o sutri. Ovo opet u situaciji kada čovjek ne bude imao išta što bi postavio kao sutru.

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

NOVO NA SAJTU

Šta se događa kada se pojavi Allahovo svjetlo i muslimani se...

0
Historija nas je naučila da se s pojavom Allahova svjetla, naziranjem buđenja nemarnih i oslobađanjem okova svi nevjernici ujedinjuju protiv muslimana, počinju djelovati na gašenju svjetla, gušenju nade i uništavanju sahve, islamskog buđenja.

Preporučeni sadržaj

Četvrti arapsko – izraelski rat

0
U najsvetijem danu u židovskoj historiji, 6. oktobar 1973. godine, poznatom kao Yom kapor, Egipat i Sirija su pokrenuli istovremene napade na "Izrael". To je...

Islamske teme