Rijeke Tigris i Eufrat počele da presušuju, dolazak imama Mehdija blizu?

Popularno na sajtu

Prema studiji naučnika sa Univerziteta Kalifornija i NASA-e, koju je nedavno objavio “Njujork tajms”, rijeke Tigris i Eufrat su počele da presušuju.

Istraživač sa Univerziteta Kalifornija, Jay Famiglietti, je rekao: “Oko 60% gubitka vode je nastalo zbog pumpanja voda iz podzemnih rezervoara. Ustanovili smo tokom sedam godina istraživanja da su dijelovi Turske, Sirije, Iraka i Irana, oko rijeka Tigrisa i Eufrata, izgubili 144 kubnih kilometara svježe vode koja se nalazila u podzemnim rezervoarima.”

“Brzina gubitka vode je naročito intenzivirana nakon suše 2007. godine. U međuvremenu je potražnja za svježom vodom i dalje u porastu”, rekao je on. Istraživači su također predvidjeli da će rijeke još više presušiti tokom sušne sezone.

Ako su tvrdnje naučnika istinite, onda bi pojava Mehdija mogla biti u bliskoj budućnosti, a Allah najbolje zna. Ovo stoga što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu:

“Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se rijeka Eufrat ne povuče i za sobom ostavi brdo zlata zbog kojeg će se ljudi boriti. Od svake stotine bit će ubijeno devedeset i devet ljudi, a svaki će čovjek tada govoriti: ‘Da mi je da budem onaj koji će ostati živ.’” (Buhari)

U ovom hadisu je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, rekao da je presušivanje rijeke Eufrat jedan od predznaka Sudnjeg dana. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, je također rekao da će se desiti važni događaji prije nastanka Sudnjeg dana, kao što su pojave imama Mehdija i Dedžala.

Od Ebu Se'ida el-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Na pripadnike mog ummeta će se pred kraj dunjaluka spustiti velika nesreća. Njima će vladati zli vladari koji se do sada nisu pojavljivali i o kojima se nikad nije čulo. Zemlja će im postati tijesna i bit će preplavljena nepravdom i nasiljem. Vjernik neće moći naći pribježište u koje bi se sklonio od nasilja. U tom vremenu će Allah poslati čovjeka iz moje porodice i zemlju ispuniti pravdom, kao što je prije toga bila ispunjena nasiljem i nepravdom. Bit će zadovoljan i stanovnik nebesa i stanovnik Zemlje. Niknut će sve što bude posađeno u zemlju.” (Ahmed)

U drugom rivajetu se kaže: “Kad bi na dunjaluku ostao samo jedan dan, Allah bi produžio taj dan kako bi u njemu poslao čovjeka iz moje porodice, koji će se zvati kao i ja, a njegov otac će se zvati kao i moj otac. Zemlja će tada biti ispunjena pravdom kao što je bila ispunjena nepravdom i nasiljem.” (Tirmizi)

Od Abdullaha Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nestati dunjaluka dok Arapima ne zavlada čovjek iz moje porodice, koji će se zvati kao i ja.” (Tirmizi)

Čovjek kojeg spominje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je Mehdi. On je osoba koja će ispuniti Zemlju pravdom nakon što su nepravda i nasilje nanosili ogromnu bol ovom svijetu.

Imam Mehdi će povesti ovaj ummet putem ponovne uspostave hilafeta, putem koji su prešli Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi, tj. kroz džihad fi sabilillah, a ne kroz tagutski parlament, niti kroz moljenje tagutske vlade da se odobri uspostavljanje hilafeta.

Imam Mehdi će predvoditi ovaj ummet u džihadu na Allahovom putu. On će se boriti protiv diktatorskih vladara koji su prihvatili neislamsku ideologiju i koji upravljaju svijetom i muslimanskim zemljama. Allah, dželle-šanuhu, će ga počastiti pobjedom, što potvrđuje i sljedeći hadis:

Nafi ibn Utbah prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, rekao: “Napast ćete Arapski poluotok, pa će vam Allah dati pobjedu. Zatim ćete napasti Faris (Perziju), pa će vam Allah dati pobjedu. Zatim ćete napasti Rim, pa će vam Allah dati pobjedu. Zatim ćete napasti Dedžala, pa će vam Allah dati pobjedu.” (Muslim)

A Allah najbolje zna!

Izvor: PrisonerOfJoy
Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz