Kategorija

Džihadske teme

Šta je džihad? Smisao džihada

Šta je džihad? Smisao džihada

Gospodaru naš, blagoslovi nam Jemen!

Bilježi Ahmed u Musnedu 1/333, Taberani u Mudžemul-kebiru 1129. str. od Ibn-Abasa, radijalahu anhuma, da je rekao: „Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Pojaviće se iz Aden Ebjena dvanaest hiljada koji će pomoći Allaha i Njegovog Poslanika. Oni su najbolji od svih između mene i njih!“

O tome da ja obavezno da borba vjernika bude radi uzdizanja Allahove riječi

Drugi hadis iz serijala: Četrdeset hadisa o džihadu i šehadetu

Poslanik Muhammed a.s. kao vojskovođa I dio

Osobita politička svojstva Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, kao vojskovođe

Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš njihovu vjeru

"Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu." (Kur'an, 2:120) Ovo je stvarni problem. Njima (jevrejima i krščanima, op.rec.)...

Kukavice će uvijek biti kukavice, makar kiptili od “mudrosti”

Kukavičluk se najbolje manifestuje na bojištima jer tada najlakše dolaze do izražaja njegovi simptomi na licima munafika. Allah Svemogući kaže: “A kad zavlada strah, vidiš...

Ebu Muhammed Dževlani: Pripremili smo se za velike dane koji dolaze

Sirijci u oslobođenim područjima negativno su primili napore za pomirenje s sirijskim režimom što uveliko sponzorira Turska, usljed čega je cijeli region svjedočio masovnim...

Priča o Selmi i Isau

Isa je shvatio da se njegova hrabra žena uputila na bojište odazivajući se časnom pozivu za džihad.

Poslanik Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, kao vojskovođa II dio

Moral Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, prema svojim drugovima i vojnicima u ratu

Ebu Basir – začetnik gerilskog rata u islamu

Ebu Basir – začetnik gerilskog rata u islamu

Zadnje objave