Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš njihovu vjeru

Popularno na sajtu

“Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš vjeru njihovu.” (Kur'an, 2:120)

Ovo je stvarni problem. Njima (jevrejima i krščanima, op.rec.) ne nedostaje jasan dokaz, niti im nedostaju ubjedljivi argumenti da si ti na istini, i da je ono što ti je došlo od tvoga Gospodara istina.1 Možeš im govoriti šta god želiš, i možeš biti dobar prema njima koliko god hoćeš, ali sve ovo njih neće nimalo zadovoljiti.

Oni će biti zadovoljni sa jednom i samo sa jednom stvari: da slijediš njihov put i ostaviš Istinu na kojoj si.

To je ova vječna akida2, čiju konfrontaciju vidimo na svakom mjestu i u svakom vremenu… Ova vjera je srž i cilj bitke koju židovi i kršćani huškaju protiv muslimana svugdje i uvijek. To je bitka za vjeru, bitka koja se pomalja između tabora islama i ova dva tabora (židova i kršćana) koji se povremeno prepiru i glođu između sebe. Oni se ne slažu u drugim pitanjima njihova vjerovnja, ali kada je u pitanju borba protiv islama i muslimana, oni su uvijek jedinstveni.

Zaista, to je bitka za vjeru u njenoj biti i stvarnosti. Međutim, dva tabora (kršćani i jevreji), koja su neprijateljski raspoložena prema islamu i muslimanima, nazivaju ovu bitku raznim imenima, i podižu iznad nje razne zastave – sve iz želje za obmanom. Oni su iskusili žestinu muslimana prema njima i njihovom vjerovanju kada su se sukobili pod zastavom vjere (u krstaškum ratovima, op.rec). Kao rezultat toga, uporni neprijatelji su promjenili zastavu. Oni više ovu bitku ne nazivaju bitkom u ime vjere – koja u stvarnosti to jeste – iz straha od žestoke reakcije muslimana koja bi se izazvala u tom slučaju. Radije, oni je proglašavaju bitkom u ime zemlje (domovine), ekonomije, politike, vojnih baza itd., i pune mozgove zalutalih među nama da je pitanje vjerovanja postalo stvar prošlosti, koje danas nema značaja, te da mi ne treba da podižemo zastavu i borimo se u ime vjere? Ovo je osobina zalutalih među nama.

Oni sve ovo rade da bi se zaštitili od žestoke rekacije (odmazde) koja bi se pojavila, premda oni, međunarodni cionisti, krstaši i komunisti, izazivaju ovu bitku sa primarnim ciljem da razbiju ovu čvrstu stijenu (islam), koju gurkaju već dugo vremena, a koja će ih na kraju sve uništiti!

Zaista je ovo bitka za vjeru (ubjeđenje). To nije bitka za zemlju, plodove, vojne baze ili bilo koju drugu lažnu zastavu. Oni nam podmeću ove koncepte iz drugog (skrivenog) razloga: kako bi nas prevarili i skrenuli našu pažnju od stvarne prirode bitke. Pa, ako uspiju da nas prevare, i udalje nas od Allahove upute i upute Njegovog Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, za ummet3 u vezi ovoga, onda mi ne traba da krivimo nikog drugog osim same sebe, jer On je Najiskreniji od svih govornika: “Ni jevreji, ni kršćani neće biti tobom zadovoljni sve dok ne prihvatiš njihovu vjeru.”


Autor: Sejjid Kutb,
Fi zilalil-Kur'an’,1/108

Fusnote:

1. Misli se na Kur'an

2. Akida – islamsko vjerovanje; vjerovanje u skup nama nepoznatih (gajb) stvari

3. Ummet – svi muslimani svijeta

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz