Kategorija

Za nemuslimane

Ako je islam istina, zbog čega su muslimani u tako jadnom stanju

Neki neznalica će reći: Ako je Islam istina – zbog čega su onda današnji muslimani u tako jadnom i žalosnom stanju bilo u oblasti inženjeringa, proizvodnje ili kulturološko-civilizacijske sfere!?

Video predavanja šejha Halida Rašida sa prijevodom na bosanski

Šejh Halid er-Rašid je jedan od najvećih islamskih daija današnjice. Njegova emotivna video predavanja inspirisala su hiljade ljudi da krenu putem islama.

Zašto bogati griješnici žive ugodno, a bogobojazni vjernici bijedno?

Ako je čovjek ustrajan u griješenju, a blagodati mu traju i izobilje je kontinuirano, onda je to istidradž, iskušenje koje mu Allah, subhanehu ve te’ala, daje da bi mu kazna bila teža i odgovornost veća.

Ko je istinski sretan – Šejh Muhammed Muhtar Eš-Šenkiti

Poučan i emotivan govor šejha Šenkitija o vlasniku istinske sreće.

Ko može postati musliman?

Pitanje: Ja želim da postanem musliman, ali sam druge rase i iz druge države. Odgovor: Neki ljudi su iz različitih razloga zabrinuti da li smiju...

Mudre izreke i savjeti Hasana el-Basrija

Kada je čuo jednog kako proklinje: -Bože, uništi griješnike, Hasan je primijetio: - Tada ćemo se osjećati usamljenim na putu i umanjiće se broj onih...

Da li je onaj ko je rođen u islamu bolji od onoga ko je bio nevjernik pa primio islam?

Kaže Abdul Melik, sin šejha Sulejmana Ulvana: Pitao sam svoga oca o govoru nekih ljudi da je onaj ko je rođen u islamu bolji od...

Ovaj dječak sebi nije našao opravdanje za ostavljanje namaza, a ti?

Fotografije dječaka bez obje noge koji obavlja namaz doslovno su šokirale mnoge ljude. Ovaj dječak sebi nije našao nikakvo opravdanje da ne klanja namaz. Da li...

Kratak islamski film: Vrati se Allahu

Kratak islamski film pod nazivom "Vrati se Allahu" jedan je od najboljih i najupečatljivijih video uradaka ikada snimljen o podsticanju ljudi na pokajanje i...

Kur'an ispred nauke i civilizacije: Stablizirajuće planine

Temeljna razlika između kontinentalnih planina i okeanskih planina jeste u njihovom materijalu. Kontinentalne planine su u osnovi napravljene od sedimenata, dok su okeanske planine...

Zadnje objave