Ko može postati musliman?

3663

Pitanje: Ja želim da postanem musliman, ali sam druge rase i iz druge države.

Odgovor: Neki ljudi su iz različitih razloga zabrinuti da li smiju da prime islam.

Islam je za cijelo čovječanstvo. Islam ujedinjuje ljude različitih boja, jezika, rasa i nacionalnosti u jedno bratstvo.

Allah, subhanehu we te'ala – (slavljen neka je On i Uzvišen), kaže:

“Doista su vjernici braća.” (El-Hudžurat, 10)

Muhammad, sallallahu alejhi ve sellem – (neka je Allahov blagoslov i mir na njega), je Allahov Poslanik koji je poslan cijelom čovječanstvu, svim rasama i zemljama. Allah kaže u prijevodu značenja:

Reci: “O ljudi, ja sam svima vama Allahov poslanik, Njegova vlast je i na nebesima i na Zemlji; nema drugog boga osim Njega, On život i smrt daje, i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova, vjerovjesnika, koji ne zna čitati i pisati, koji vjeruje u Allaha i riječi Njegove njega slijedite – da biste bili upućeni!” (El-A'raf, 158)

U islamu niko nema prednosti nad drugim, osim u takvaluku – (bogobojaznosti, svjesnosti o Allahu). Uzvišeni Allah kaže u prijevodu značenja:

“O ljudi, Mi smo vas od muškarca i žene stvorili i plemenima i narodima vas učinili da biste se upoznali. Najugledniji od vas kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji; Allah, uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (El-Hudžurat, 13)

Allah je stvorio različita plemena sa razlogom.

“I jedan od znakova Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; u tome, zaista, ima znakova za one koji znaju.” (Er-Rum, 22)

Poslanik islama, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, potvrdio je zabranu rasne diskriminacije i preziranja ljudi druge boje, kada je u svom čuvenom govoru rekao: “O ljudi, vaš Gospodar je Jedan i vaš otac Adem je jedan. Nema prednost Arap nad nearapom ili nearap nad Arapom, ili crveni nad crnim ili crni nad crvenim – osim u takvaluku (bogobojaznosti).” (Imam Ahmad, 22391)

Kad je jedan musliman u prisustvu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike uvrijedio drugog muslimana zbog majke crne puti, Poslanik mu je rekao: “Ti si čovjek koji još uvijek ima džahilijeta (neznanja) u sebi.”

Ebu Zerr, radijallahu anhu – (da Allah bude zadovoljan njime), pripovjeda: “Tokom jedne rasprave između mene i moje braće, čija majka je bila nearapkinja, ja sam ga uvrijedio na ime majke, pa se on požalio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Sreo sam Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on mi je rekao: “O Ebu Zerr, ti si čovjek koji još uvijek ima džahilijeta (neznanja) kod sebe.” (Hadis bilježe Buhari i Muslim; ovo je verzija kod Muslima, 3139)

Tako je rasizam zauvijek iskorijenjen iz srca muslimana.

Tako ćeš i ti kada prihvatiš islam biti naš brat/sestra u islamu.

Odgovrio: Ebu Ubejde
Izvor: Muslim Converts
Obrada: Put vjernika