Židov i čoban musliman

Popularno na sajtu

Pripovjeda se da je neki židov došao blizu jednog muslimanskog sela, želeći da učenjacima tog sela poturi neke od svojih šubhi (sumnje), ali prije nego je stigao u selo, naišao je na jednog čobana koji je bio musliman, te je u sebi rekao: “Sačekaj da je otpočnem sa ovim čobanom (neznalicom), pa da mu ubacim sumnje u njegovu vjeru islam!”

Židov dođe čobanu, pretvarajući se da je musliman, te sjede kod njega i počne razgovarati. Ne prođe mnogo, a kad mu židov reče:

“Zar ne vidiš da mi kao muslimani nailazimo na veliku poteškoću prilikom učenja Kur'ana napamet, zato što se sastoji od trideset dijelova (džuza)? Također, u njemu se nalazi mnogo sličnih (mutešabih) ajeta, pa zašto mi ne bi izbrisali te mutešabih ajete? Jer u njima nema fajde, već je to samo ponavljanje govora!”

Židov se podmuklo nasmija, te nastavi:

“Nakon brisanja, broj dijelova u Kur'anu će se smanjiti, i bit će nam lakše za njegovo pamćenje i ponavljanje!…”

Čoban je cijelo vrijeme pomno pratio i slušao židova, pa kada je završio, čoban mu reče:
“Tvoj govor je stvarno lijep i ubjedljiv!”

Pogani židov se jako obradova misleći da je uspio prevariti ovog čobana, te ga upecati u svoju mrežu.

Čoban nastavi svojim govorom, te reče:
“Imam jedno pitanje. Zar ti, također, nemaš dijelova na tijelu koji su slični a koji nemaju nikakvu korist, poput ruku, nogu, uha, oka, itd?! Pa zbog čega mi ne bi te slične i višak dijelove odsjekli kako bi se tvoja težina smanjila i time okoristilo tvoje tijelo od onoga što jedeš, umjesto što bi sve one koristi koje dobijaš unošenjem hrane odlazila u dijelove koji su beskorisni?! Također, odmorit ćeš se od mukotrpnog i kontinuiranog nošenja dijelova koji su slični a beskorisni?!”

Tog trenutka, židov ustade i pokupi svoje stvari, te tužnog i poniženog lica pobježe putem kojim je i došao, govoreći: “Ako me je čoban njihovih ovaca (tj. muslimanskih) ušutkao i ponizio, šta će mi tek njihovi učeni učiniti?”

Allahu dragi, podučni nas našoj vjeri.

Prijevod: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz