ISLAMSKE TEME

Da li će onaj ko želi prekinuti namaz iz određenog razloga...

0
Ako klanjač želi da prekine namaz onda nije obavezan da preda selam, a predaje koje o tome govore (tj. da se treba predati selam...

FETVE I ODGOVORI

Šta će klanjač prvo uraditi: predati selam ili okrenuti svoju glavu?

0
Klanjač će najprije predati selam prije nego li okrene glavu na desnu stranu, tj. reći će: es–selamu alejkum we rahmetullah, a potom okrenuti glavu....