Millet Ibrahima: Uzimanje nevjernika za prijatelje i davanje počasti njima (šejh Sulejman el-Ulvan)

Popularno na sajtu

Nije dozvoljeno uzimati nevjernike za prijatelje i sagovornike, niti im nazivati selam, niti im davati pročelje na medžlisima, niti ih obilaziti na njihove praznike i davati im poklone. Onaj ko to uradi takav je počinio veliki grijeh.

Obaveza je muslimanima da budu ponosni na svoju vjeru, da se klone sjedenja sa nevjernicima i da ih ne oponašaju, jer oponašanje njih u spoljašnjosti povlači za sobom i oponašanje u unutrašnjosti.

Ibnul Kajjim, rahimehullahu teala, navodi „da je čestitanje nevjernicima na njihovih obilježjima koja su karakteristična za njih, zabranjeno po koncenzusu učenjaka, poput toga da im čestita njihove praznike ili njihov post riječima: Neka vam je blagoslovljen praznik, ili Neka ti je sretan ovaj praznik, i tome slično. Takav, ukoliko se spasi kufra, onda je počinio haram, jer je takav postupak poput čestitanja njima na činjenju sedžde krstu. Šta više, pomenuti postupak (čestitanje njihovih praznika) je gori od toga da im se čestita na pijenju alkohola, ubijanju ili činjenju zinaluka.“


Iz audio predavanja „Millet Ibrahima – vjera Ibrahimova“ šejha Sulejmana el-Ulvana, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz zatvora saudijskog taguta.
Naslov je od Puta vjernika
Ostali dijelovi serijala ovdje.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz