Suština tevhida (šejh Sulejman el-Ulvan)

Popularno na sajtu

Uzvišeni Allah nije stvorio džine i ljude osim kako bi ga obožavali. Ibadet je tevhid el uluhijje koji neminovno obuhvata i tevhid rububijje. Ibadet isto tako obuhvata vrhunac ljubavi, poniznosti i pokornosti i potvrđivanje svojstava savršenosti Uzvišenom Allahu.

Nosiocima tevhida njihov tevhid neće biti potpun sve dok ne budu voljeli u ime Allaha i mrzili u ime Allaha, i dok se ne odvoje od mušrika i kafira, neprijateljuju sa njima i odreknu se njih.

Veliki broj ljudi se sačuva širka i voli muvehhide, ali se ne odriče od mušrika, niti ostavlja pomaganje istih, što predstavlja veliku zabludu i džehl (nepoznavanje) značenja riječi la ilahe illallah, jer negacija u šehadetu (la ilahe) obuhvata odricanje od širka i njegovih počinioca kao i mržnju i neprijateljstvo prema njima.

Stoga je obaveza muslimanima da spoznaju i shvate ovu stvar, da spoznaju svrhu njihovog postojanja i stvaranja te da saznaju da njihov islam neće biti potpun bez ljubavi prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku i vjernicima i odricanja od nevjernika.

Najveća korist i najveći cilj jeste uspostavljanje Allahovog tevhida na Zemlji i izvođenje ljudi iz obožavanja drugih mimo Allaha u obožavanje Allaha, što se ne može ostvariti bez pokornosti Šerijatu, pridržavanja vjere, tekfira nevjernika i odricanja od njih.

Mi želimo od ummeta islama da spozna tevhid u njegovm sveobuhvatnom značenju, poznatom za vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovo sprovođenje na zemlji uz borbu na Allahovom putu. Tevhid je pojašnjenje ljudima, uputa i milost svim svjetovima, te spas od Allahove kazne. A džihad se vodi protiv onih koji istini staju na putu i sprječavaju ljude da spoznaju istinsku vjeru. Kaže Uzvišeni:

وَقاتِلُوهُمْ حَتَّی لا تَکونَ فِتْنَةٌ وَیکونَ الدِّینُ للهِ

„I borite se protiv njih dok fitna ne iščezne i dok samo vjera Allahova ne ostane.“ (Enfal, 39)


Iz audio predavanja „Millet Ibrahima – vjera Ibrahimova“ šejha Sulejmana el-Ulvana, Allah ubrzao njegovo oslobađanje iz zatvora saudijskog taguta

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz