Fetve o pokrivanju avreta (stidnog mjesta) u namazu – (šejh Sulejman el-Ulvan)

Popularno na sajtu

Propis onoga kome se nenamjrno otkrije nešto od avreta dok klanja

Ukoliko se čovjeku otkrije, nenamjerno, nešto od avreta dok klanja, njegov namaz neće biti neispravan. Ukoliko žena klanja iza muškaraca bez da između nje i njih bude neke prepreke ili pregrade onda ona neće podizati svoju glavu prije nego li se muškarci isprave, kako se ne bi vidjelo ništa od avreta (ako bi do toga došlo). Ovo je opće pravilo čak i kada se radi o tome da muškarac klanja iza safa u kojem su muškarci, to zbog toga što je obaranje pogleda (od harama) obaveza.

Propis namaza žene kojoj se u namazu otkrije nešto što je obaveza pokriti

Kome se otkrije nešto u namazu što je obaveza pokriti, prekriće ga odmah čim to primjeti i njegov namaz će biti ispravan, jer se radi o kraćem vremenskom periodu a i bez namjere (tj. nenamjerno je došlo do otkrivanja avreta). Ukoliko žene ne obuče himar1 i tako bude klanjala onda je njen namaz neispravan jer je pokrivanje glave kod žene prilikom obavljanja namaza uvjet ispravnosti namaza. Stoga ukoliko ga namjerno ostavi i tako klanja njen namaz će biti neispravan.

Da li je obaveza ženi da oblači neku posebnu odjeću prilikom obavljanja namaza

Ženi nije obaveza nikakva posebna odjeća prilikom obavljanja namaza. Ukoliko namaz obavlja u prisustvu stranaca onda joj je obaveza da pokrije čitavo tijelo bilo kojom odjećom, pod uvjetom da odjeća bude prostrana i da ne ocrtava njeno tijelo. Ukoliko pak klanja u prisustvu žene ili ljudi koji su joj mahrem onda će pokriti čitavo tijelo izuzev lica. Što se tiče šaka oko toga postoji razilaženje među učenjacima. Sve ostalo mimo lica i šaka žena je obavezna pokriti u namazu. Ukoliko se otkrije nešto što joj je obaveza pokriti obavezna je da ga odmah pokrije i namaz će biti ispravan. Ukoliko pak klanja bez himara, a to je ono što pokriva njenu glavu i vrat, namaz joj je neispravan i obavezna ga je ponoviti.

Propis klanjanja u odjeći koja je ukradena

Po pitanju ovo mesele postoji razilaženje među ulemom:

Prvi stav: Namaz u takvoj odjeći je neispravan. Ovo je stav hanbelija ali je ovo slab stav. Oni smatraju namaz neispravnim u odjeći koja je ukradena, vodi za abdest koja je ukradena ili ukoliko čovjek klanja namaz na zemlji koja je uzurpirana.

Drugi stav: Namaz je ispravan i to je stav većine učenjaka i on je ispravniji. To zbog toga što se pomenuti postupak (klanjanje u ukradenoj odjeći) ne veže za neki od šartova namaza. Nije uvjet ispravnosti abdesta da se čovjek abdesti halal vodom, već je uvjet da voda bude čista. Nije od uvjeta namaza da se klanja na halal zemlji. Stoga ukoliko čovjek prekrije svoj avret otetom odjećom, ili pak svilenom odjećom njegov namaz bi bio ispravan.2

Iz djela: “Fetve u Namazu – odabrani stavovi šejha Sulejmana el Ulvana”
Prijevod: Put vjernika

Fusnote:

1 Odjeća koja pokriva ženi glavu, vrat kako šrjh pojašnjava u sljedećoj fetvi. Op.prev.
2 Šejh ne cilja da je nošenje svile dozvoljeno muškarcima već želi pojasniti da i kada bi muškarac pokrio svoje tijelo svilom i tako klanjao njegov namaz bi bio ispravan ali bi bio grešan zbog oblačenja svile. Op.prev.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz