Ko je istinski sretan – Šejh Muhammed Muhtar Eš-Šenkiti

1684

Poučan i emotivan govor šejha Šenkitija o vlasniku istinske sreće.