Ko je istinski sretan – Šejh Muhammed Muhtar Eš-Šenkiti

892

Poučan i emotivan govor šejha Šenkitija o vlasniku istinske sreće.