Ko je istinski sretan – Šejh Muhammed Muhtar Eš-Šenkiti

1198

Poučan i emotivan govor šejha Šenkitija o vlasniku istinske sreće.