Gospodaru naš, blagoslovi nam Jemen!

Popularno na sajtu

Hvala pripada Allahu, neka je selam i salavat na Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegove ashabe.

Bilježi Ahmed u Musnedu 1/333, Taberani u Mudžemul-kebiru 1129. str. od Ibn-Abasa, radijalahu anhuma, da je rekao: „Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Pojaviće se iz Aden Ebjena dvanaest hiljada koji će pomoći Allaha i Njegovog Poslanika. Oni su najbolji od svih između mene i njih!“

Šejh Sulejman Ibn-Nasir el-Ulvan, Allah ga oslobodio tagutskog zatvora, je rekao: „Lanac predaje ovog hadisa je dobar. Nikom od prenosioca se ništa ne zamjera. Hadis bilježi Ahmed u Musnedu, Ibn Ebi-Hatim u El-džerhu ve tadilu, i Taberani u El-kebiru od Abdurezaka, a ovaj od Munzira Ibn-Numana El-Eftasa.

Ovaj hadis bilježi također i Ibn-Adij u El-kamilu 176/6, Ibnil-Dževzi u Ilelu-mutenahijeh 1/306 od Muhameda Ibn-Hasena Ibn-Ateša Es-Sananija, a ovaj od Munzira.

Muhamed Ibn-Hasena je Ebu-Zera proglasio povjerljivim, dok ga El-Akili i Darekutni smatraju slabim.

Ibnu-Mein u El-džerhu ve tadilu, 8/242 o Muhamedu Ibn-Hasenu kaže da je povjerljiv. Također i Buhari u Et-tarihul-kebir spominje Muhameda Ibn-Hasena i ne spominje nikakve mahane ovog prenosioca.

Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Oni su najbolji od svih između mene i njih!“ – to je pokazatelj njihove ispravnosti i pobožnosti. To ih čini najboljim u periodu koji je između njih i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

To može biti i geografski pokazatelj da su oni najbolji u regionu između Medine i Aden Ebjena, ili se ipak aludira na vremenski period što je u svakom slučaju važnije, jer su onda oni najbolji u periodu između Poslanika i njihove pojave. Allah najbolje zna istinu i On daruje Njegovu blagodat kome hoće.

Neki komentatori kažu kako u ovom hadisu postoji suptilni pokazatelj da će centar halifata biti u Aden Ebjenu, a Jemen država tog centra, jer je poznato da se vojske halifata odatle pokreću.

Međutim, to nije uslov. Naprotiv, možda će iz Jemena krenuti pomoć halifatu ili muslimanskoj vojsci, ili će iz ove zemlje krenuti vojska koja će odbraniti neka islamska područja od neprijatelja. Možda će jednostavno otjerati okupatore i otpadnike.

Dakle, ovaj hadis potvrđuje ono što se spominje u drugim hadisima da su Jemenci pomoć muslimanima i da su pomagači sljedbenicima istine. To oni zaista i jesu. Vidjeli smo koliko su pomogli u Afganistanu i Iraku. Gdje god ima džihada vidiš ih u velikim grupama kako jure u pomoć muslimanima jer je njihova karakteristika revolt, žestina i preuzimanje inicijative kada treba pomoći islam i njegove sljedbenike.

Danas vidimo kako se njihov broj uvećao. Ono što je vidljivo jeste da ih krasi pronicljivost jer dobro znaju odvojiti između puta vjernika i metodologije zlikovaca. Njihov bajrak je tevhid. Oni ne žele znati ništa drugo!

U drugom hadisu stoji: „Borićete se protiv Arapskog poluostrova, pa će vam Allah dati da pobjedite! Nakon toga ćete se boriti protiv Persije, pa će vam Allah dati da pobjedite! Nakon toga ćete se boriti protiv Vizantije, pa će vam Allah dati da pobjedite! Nakon toga ćete se boriti protiv Dedžala, pa će vam Allah dati da ga pobjedite!“

Tako smo se ponovo vratili na početak!

Arapskim poluostrvom upravljaju otpadnici. Tamo se ubijaju nosioci tevhida, ubijaju se pobožnjaci. Zatvori su prepuni zbog toga što muvehidi neustrašivo sprovode džihad kojeg su tamošnji vladari proglasili nevažećim. Tamo su krstaši, sekularisti i ateisti bezbjedni. Tamošnje vlade prijatelju sa krstašima i otpadnicima.

Dakle, jasno je da na Arapskom poluostrvu ima potrebe za novim osvajanjem. Zato smo se obradovali kada smo vidjeli kako braća u Jemenu ponovo podižu bajrak tevhida i džihada! Pa ako oni to ne urade, ko će onda to učiniti!?

Danas vidimo kako su neprijatelji islama prestravljeni od ove jemenske vojske. Ovih dana čujem kako su vođe krstaša javno govorili o njihovoj zabrinutosti i strahu jer su duboko ubjeđeni da je ova vojska istinska prijetnja njihovim interesima posebno zbog, kako naglašavaju, veoma važnog geografskog položaja Jemena koji je za njih od strateškog značaja.

Agencija Associated press sa sjedištem u USA prenosi slijedeći izvještaj: „Geografski položaj Jemena je od velikog značaja, jer je ova zemlja bila tačka žestoke konkurencije u vremenu hladnog rata između Amerike i Sovjetskog saveza…“

Što se tiče američkog bombardovanja nekih regiona u Jemenu ova agencija prenosi: „…Jemen se nalazi na strateški važnom položaju koji spaja obalu Crvenog mora i Edenski zaliv. Ta maršruta vodi ka Sueckom kanalu s jedne strane, a s druge strane se nalazi Somalija čije nas stanje još više zabrinjava…“

Zato nas i ne čudi kada s vremena na vrijeme slušamo o vazdušnim napadima, špijunskim letjelicama i raketama Kruz koje su usmjerene upravo na to područje.

Ovo nam samo potvrđuje istinitost velikog straha kojeg krstaši osjećaju zbog nadolazeće jemenske vojske (spomenute u hadisu), dok s druge strane ovo nas podsjeća da su tamošnji vladari ništa drugo do obične sluge Amerike koja im je odavno preuzela vlast na kopnu, moru i u vazduhu.

Javna je tajna da Amerika šalje svoje specijalce koji obučavaju „regularnu“ državnu vojsku, jer već dugo prate događaje u ovom regionu. Amerika aktivno pomaže aktuelnu otpadničku vladu Jemena protiv onih koje ona naziva „teroristima“!

Nasuprot ovog prijateljskog saveza između nevjernika stoje riječi Uzvišenog Allaha:

„Oni koji vjeruju, i iseljavaju se, i u borbi na Allahovom putu zalažu imetke svoje i živote svoje, i oni koji daju utočište i pomažu, oni jedni druge nasljeđuju. A onima koji vjeruju, a nisu se iselili – vi ne možete, dok se ne isele, nasljednici biti.

A ako vas zamole da im u vjeri pomognete, dužni ste da im u pomoć priteknete, osim protiv naroda sa kojim o nenapadanju zaključen ugovor imate. Allah dobro vidi ono što radite. Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na Zemlji i nered veliki.“[1]

Dakle, kristalno je jasno da hadisu spomenuta vojska i stanovnici Jemena posjeduju odlike zbog kojih im moramo priteći u pomoć u cilju povećavanja njihovog broja.

Imam Muslim je napisao posebno poglavlje u svom Sahihu kojeg je nazvao Prednjačenje stanovnika Jemena među vjernicima.

Od Džubejra Ibn-Mutima se prenosi da je rekao: „Kada smo se jednom prilikom sa Poslanikom, salahu alejhi ve sellem, kretali putem Meke, on nam reče: „Sada će pred vas izaći stanovnici Jemena, kao da su oblaci! Oni su najbolji na Zemlji!“[2]

Od Ebu Hurejre, radijalahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Došli su vam stanovnici Jemena. Oni su najblažeg srca i najosjetljivije duše. Iman je jemenski, mudrost je jemenska i razumijevanje vjere je jemensko. Glava kufra dolazi sa Istoka!“[3]

Imam El-Begavi u Šerhu suneh, 4/201, kaže: „Ovo je pohvala stanovnicima Jemena zbog njihovog brzog prihvatanja imana i zbog otvorenosti njihovih srca prema njemu.“

Ovaj hadis ima dodatak kojeg bilježi imam Ahmed u Musnedu. Tamo stoji kako se jedan beduin obratio Ebu-Hurejri riječima: „O Ebu Hurejre! Reci nam nešto od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!“ On je rekao: „Rekao je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Iman je jemenski i mudrost je jemenska. Ja osjećam dah vašeg Gospodara kako dolazi iz Jemena!“

Imam Kurtubi u svom tefsiru za riječi „Ja osjećam dah vašeg Gospodara kako dolazi iz Jemena!“ navodi: „Ovdje imaju dva mišljenja:

– olakšanje zbog postojanog ulaska Jemenaca u islam u velikim grupama;

– Uzvišeni Allah je otklonio nevolju od Njegovog Vjerovjesnika putem stanovnika Jemena, a to su bili ensarije tj. pomagači;

Ibnil-Esir u Nihajetu fi garibil-hadis, 5/203, kaže: „…to su ensarije, jer je Allah otklonio nevolju od vjernika putem tih ensarija. Oni su Jemani[4] od Ezeda.“

Ibn-Tejmije, rahimehulah, kaže: „Dio hadisa: „…iz Jemena…“– objašnjava namjeru hadisa. Jemen nema nikakve posebnosti povezane sa Allahovim svojstvima, da se ne bi pogrešno shvatilo. Ali, iz Jemena dolaze oni koji vole Allaha, a i On voli njih, jer o njima Uzvišeni kaže: „…ako neko od vas od svoje vjere otpadne, pa, Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole…“[5]

Prenosi se da je nakon objavljivanja ovog ajeta Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o tim ljudima pa je rekao da je to narod Ebu Muse el-Ešarije, radijalahu anhu.

Jemenci su ti koji su među prvima poveli rat protiv otpadnika, oni su ti koji su osvajali gradove i putem njih je Milostivi otklonio nevolje od vjernika.“[6]

Od Abdulaha ibn Omera se prenosi da je Vjerovjersnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Allahu naš, blagoslovi nam Šam! Allahu naš, blagoslovi nam Jemen!“ Rekoše: „I naš Nedžd!?“ Poslanik reče: „Allahu naš, blagoslovi nam Šam! Allahu naš, blagoslovi nam Jemen!“ Rekoše: „Allahov Poslaniče, i naš Nedžd!?“ Kaže Abdullah ibn Omer: „Mislim da je treći put rekao: „Tamo će biti potresa i smutnji![7] Tamo će izaći šejtanov rog!“[8]

Od Sevbana, radijalahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ja ću biti na mjestu gdje će ljudi piti sa moga Havda pa ću rastjerivati ljude zbog Jemenaca, udaraću štapom dok im ne dozvole prilazak (Havdu)!“[9]

Imam Nevevi, rahimehulah, kaže: „Ovo je velika počast Jemencima jer će prednjačiti  u napajanju sa Havda. To će im biti nagrada za njihove lijepe postupke i njihovo prednjačenje u islamu. Ensarije su porijeklom iz Jemena. Tako će sve rastjerati dok se oni prvi ne napiju sa Havda baš kao što su prvi među ljudima odbranili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od neprijatelja i nedaća na ovom svijetu.“[10]

Imran b. Husajn, radijalahu anhu, kaže: „Delegacija Benu Temima je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa im je on rekao: „Radujte se!“ Oni odgovoriše: „Obradovao si nas, pa nam daj!“ Poslaniku se tada promjeni lice. Kada pred njega stadoše Jemenci, on im reče: „O stanovnici Jemena, prihvatite radosnu vijest ako je Benu Temim ne prihvataju!“ Oni odgovoriše: „Došli smo da se poučimo u vjeri i da te baš o tome upitamo.“[11]

Ebu Hurejre, radijalahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaista me je Allah okrenuo prsima prema Šamu a leđima prema Jemenu i rekao mi: „O Muhamede! Ovo što je ispred tebe sam ti učinio opskrbom i ratnim plijenom, a ono iza tvojih leđa ti je pomoć!“ Islam će napredovati dok će se širk i njegovi sljedbenici umanjivati sve dok se dvije žene ne budu u sigurnosti kretale, a strahovaće samo međusobne nepravde. Tako mi Onoga u čijoj je ruci moja duša, neće se dani u noćima pretapati sve dok ova vjera ne dostigne granicu one zvijezde.“[12]

Enes Ibn-Malik, radijalahu anhu, kaže da su Jemenci prvi koji su uveli rukovanje među ashabe.[13]

U povodu objave ajeta: „O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne – pa, Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovom putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah zna sve.“[14] – Ijad el-Ešari, radijalahu anhu, kaže: “Kada je ovaj ajet objavljen, Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, je sa nečim u ruci pokazao prema Ebu-Musi el-Ešariji rekavši: „To je narod ovog!“[15]

Ibn-Tejmije, rahimehulah, kaže: „Pomoć Jemenaca o kojima Uzvišeni kaže: „…Allah će sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole…“ – dolazi u vrijeme Ebu-Bekra i Omera kada su oni (Jemenci) u velikim grupama vodili džihad na Allahovom putu.“[16]

Pa eto nam Jemenaca ponovo u velikim grupama kako pomažu i oni su prave ensarije! Eto njihovih unuka i predaka koji nam radost doniješe obnavljanjem njihovog poziva i njihovog džihada i njihovog bajraka u ovim danima…

Moja je obaveza, zbog vijesti koje nam ovih dana dolaze o jemenskoj vojsci mudžahida i zbog jasnoće njihovog cilja da podstaknem da im se odmah pritekne u pomoć i pozivam da ih podržimo i da im se odmah pridružimo i broj im povećamo spominjajući uz ovaj poziv i riječi jemenskog eminentnog učenjaka Eš-Ševkanija koji kaže: „Ako si shvatio da je ovaj ajet objavljen zbog njih, kako je u hadisima pojašnjeno, onda trebaš znati da ti hadisi govore o sljedećim odlikama Jemenaca:

– posebnost Jemenaca zbog ove izuzetne vrline tj. da će Uzvišeni Allah dovesti ove ljude kada će se arapska plemena sa arapskog poluostrva odmetnuti od vjere. To je samo povećanje njihove časti i zasluge jer će oni ostati Allahova stranka kada se drugi odmetnu od islama;

– riječi Uzvišenog: „…koje On voli i koji Njega vole…“ – nakon ove Allahove počasti Jemencima, nema većeg ugleda, jer koga Allah zavoli biti će neopisivo radostan. To je uspijeh koji se s ničim ne može uporediti. To je počast sa kojom se ništa ne može mjeriti;

– riječi Uzvišenog: „…koji Njega vole…“ – to je izvanredna počast i prelijepa vrlina. Ljubav jadnog i potrebnog roba prema njegovom Gospodaru je krajni cilj i povod velikog uspjeha, a to je vječna blagodat. To je povod izbavljenja od bolne patnje. Od tragova i pokazatelja Allahove ljubavi je i slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kroz njegove riječi i djela i prihvatanje njegove upute. Uzvišeni Allah kaže: „Reci: „Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti…“[17] Ko zavoli Allaha i slijedi Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, taj će se radovati Allahovoj ljubavi, grijesi će mu biti oprošteni i Allah će mu povećati stepen među Njegovim robovima-vjernicima;

Uzvišeni kaže: „…prema vjernicima ponizne…“ Poniznost prema vjernicima je jedna od naljepših odlika vjernika. Poniznost je najvažnija vrlina zbog koje Uzvišeni Allah hvali vjernika i povećava mu stepen. To je izbavljenje od svake vrste zla među kojima su najistaknutije: oholost i samoljublje;

Kaže Uzvišeni: „…a prema nevjernicima ponosite…“ Ovo je trag čvrstine u vjeri i neprikosnoveno praktikovanje iste. To je mržnja prema neprijateljima vjere i strogoća prema onima koji je ne prihvate;

Kaže Uzvišeni: „…oni će se na Allahovom putu boriti…“ Džihad je vrhunac svih šerijatskih normi i propisa. Džihadom se održava stub vjere, a i vjera se uzdiže džihadom. Tako se širi region islama, a stješnjavaju se regioni kufra i ruše se njegovi temelji;

Riječi Uzvišenog: „…i neće se ničijeg prijekora bojati…“ To je srž iskrenosti i sprovođenje Allahove naredbe bez ikakvog razmišljanja o onome što se suprotstavlja Istini. To je manifestacija islama. Ovdje se ukor spominje u neodređenom članu koji aludira na negaciju. To obuhvata svaki ukor bez obzira s koje strane dolazi i bez obzira na to koje je prirode taj ukor… Ovo je vrlina onih koji naređuju dobro i odvraćaju od zla. Ovu vrlinu ni planine ne mogu nadvisiti a ni strahote je ne mogu pregaziti.

Uzvišeni Allah je ove vrline Jemenaca spomenuo u ovom ajetu, ali ih je također upozorio na ovu veličanstvenu blagodat i na to izvanredno dobročinstvo te je rekao: „…to je Allahov dar, koji On daje kome hoće – a Allah zna sve…“ Ovo je nagovještaj o tome kako je Uzvišeni Allah njima dao ono što nije dao drugima od Njegovih robova. To je poput odgovora onima koji žele postići ono što je Jemencima dato od tih prekrasnih vrlina zbog kojih se ljudi natječu sa njima ili im zavide na tome.“[18]

Na kojim blagodatima će vam ljudi više zavidjeti nego li na ovim, o unuci ensarija Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ako vi slijedtite svoje pretke te pomognete islam i uzdignete bajrak tevhida u vremenu kada su ljudi ostavili na cjedilo islam i tevhid!?

Šta vam to mogu naškoditi ljudi sa svih krajeva zemlje sa njihovim spletkama kada je vama data ova veličanstvena vrlina i izvanredna počast!?

Navalite i pohitajte ne bi li Uzvišeni Allah preko vas upravo danas otklonio nedaću od umeta, kao što je otklonio nedaću putem vaših predaka od Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem!

Možda će Uzvišeni  Allah preko vas pomoći vjeru pa da i vi postanete ensarije kao što su vaši preci pomogli Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pa su postali ensarije!

Možda će vas Uzvišeni Allah upotrijebiti da protjerate današnje otpadnike i da putem vas oslobodi gradove kao što je putem vaših predaka protjerao otpadnike i dao im da oslobode gradove!

Allahu naš, Zaštitniče islama i muslimana, pomozi Tvoje robove koji Ti ništa ne pridružuju! Pomozi ih u Tvom Šamu i Tvom Jemenu i na Istoku i na Zapadu!

Allahu naš, ujedini njihove redove, poveži njihova srca, uništi mete koje oni ciljaju i uzdigni njihov bajrak!

Daj im pobjedu, učvrsti ih, odredi nam da im se priključimo, učini nas onima koje voliš i koji Te vole!

Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i njegovu porodicu…


Napisao: Ebu Muhamed el-Makdisi
Ševal, 1431. H. god.
Izvor: http://www.tawhed.ws

Napomena: Šejh Ebu Muhammed Asim el-Makdisi važi za najuticajnijeg šejha među džihadskim skupinama širom svijeta. Bio je više puta hapšen i osuđivan.

Šejh Ebu Muhammed el-Makdisi važi za jednu od najkontroverznijih i najharizmatičnijih ličnosti među islamskom ulemom 21. vijeka. Zbog svojih stavova u kojima je kritikovao korumpirane i diktatorske arapske vlade i učenjake bliske njima, El-Makdisi je često optuživan i potvaran od strane istih. Šejh je također kritikovao zabludjele haridžijske skupine poput IDIŠ-a, zbog čega je od istih proglašen nevjernikom i, čak, tagutom.

Jedan od njegovih sinova, Umar, ubijen je u borbama sa američkim snagama u Mosulu, Irak, u junu 2010. godine.

Detaljnije o šejhu Makdisiju pročitajte ovdje.

Fusnote:


[1] Kur'an, El-Enfal/72-73

[2] Bilježi Ahmed.

[3] Bilježi Muslim.

[4] Jemani – ova je riječ dvosmislena pa tako može značiti: jeman ili jemen – su ljudi koji ispunjavaju svoje zakletve i prisege. Poslanik, salalahu alejhi ve selem, je na Tebuku rekao: „Iman je jemenski, mudrost je jemenska…“ jer je  tada Medina bila između njega i Jemena pa je pokazao u pravcu Jemena a želio je ukazati na Meku i Medinu.

[5] Kur’an, El-Maide/54.

[6] Medžmul-fetava, 6/388-389.

[7] Ovdje se govori o Nedždu kao geografskoj odrednici i ne misli se na Nedžd u Saudiskoj Arabiji, već na Irak u cijelosti. Ono što se već godinama  tamo dešava  itekako nam daje pravo da tvrdimo da je terminom Nedžd Poslanik, salalahu alejhi ve selem, mislio na Irak jer u drugoj predaji stoji kako je pojavu šejtanskog roga pripisao Iraku.

[8] Bilježi Buhari.

[9] Bilježi Muslim.

[10] Šerhu Nevevi li sahihi muslimi.

[11] Bilježi Buhari.

[12] Bilježi Taberani u Mudžemul-kebir 7642.

[13] Bilježi Buhari u Edebul-mufred.

[14] Kur’an, El-Maide, 54.

[15] Bilježe Hakim 2/313 i Ibn Ebi-Šejbe u Musnedu 12/125.

[16] El-dževabul-bahiri fi zuvaril-mekabiri.

[17] Kur'an, Ali Imran/31

[18] El-kavlul-hasen fi fedaili ehilil-Jemen

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz