U novom broju magazina Dar ul islam IDIŠ nazvao Makdisija i Zavahirija tagutima

Popularno na sajtu

Izišao je broj 6 IDIŠ-ovog zvaničnog magazina na francuskom jeziku Dar al-islam.

Glavninu sadržaja novog broja Dar al-islama, koji je pandan svome bratu Dabiqu, koji izlazi na engleskom jeziku, čine teme:

1. Irdža’, najopasnija novotarija i njezina vjerovanja.
2. Zli učenjaci.
3. Žene šehida, savjeti i pravila.
4. I pripremite protiv njih sve što možete od snage.
5. U riječima neprijatelja.
6. Proglas emira zapadne Afrike.
7. Reportaža.
8. Vijesti.

U temi pod nazivom “Zli učenjaci”, nakon što je Dar al-islam citirao hadis Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, kojeg prenosi imam Ahmed i u kojem stoji da se (Poslanik) više boji “imama koji vode u zabludu” od Dedždžala, i nakon što je Dar al-islam zaključio da su “učenjaci koji vode u zabludu bez sumnje taguti”, Dar al-islam je naveo kategoriju “učenjaka koji vode u zabludu” a koji pripadaju džihadskom pokretu. Među njima, između ostalih: Omer el-Haduši, Atijatullah el-Libi te Ejmen ez-Zavahiri za koje Dar al-aslam tvrdi da imaju akidu u skladu s džehmijama i da opravdavaju mušrike s neznanjem. (Vidi stranicu 23). Džehmije su sekta koja se pripisuje islamu a koju učenjaci ehli sunneta smatraju nevjerničkom sektom.

A na stranici 22 Dar al-islam piše da je kafir onaj ko ne tekfiri mušrike i da je to poznato djelo koje izvodi iz islama. Ono što je opasno jeste činjenica da Dar al-islam nije napisao detaljno pojašnjenje tog djela koje izvodi iz islama i stav učenjaka po pitanju spuštanja propisa na onoga ko ne tekfiri mušrike.

Na stranici 24 Dar al-islam svrstava i Ebu Muhammeda El-Maqdisija u “učenjake koji vode u zabludu”, sa dodatkom da je on “negirao pravila koja je podučavao”.

Pa, ako je ovo stav IDIŠ-a prema Makdisiju i Zawahiriju, kakav stav treba očekivati prema drugim učenjacima i vođama džihadskih pokreta?

Očigledno da IDIŠ tekfiri sve ove mudžahide i učenjake, ali to još ne smije da javno kaže, nego priprema svoje pristalice za otvoreni tekfir.

Prvi otvoreni tekfir džihadskih skupina od jednog visokog zvaničnika IDIŠ-a je govor glasnogovornika grupe, Ebu Muhammeda el-Adnanija (vidi ovdje), koji je kazao da su oni koji se bore protiv “Islamske države” upali u kufr, bilo oni toga svjesni ili ne, iz čega neminovno proizilazi tekfir Džebhetun-nusre i Džejšul-fetha, kao i tekfir talibana i ostalih džihadskih skupina u Libiji, Siriji i Jemenu.

Napominjemo da je IDIŠ još od najranijih dana sukoba (januar/februar 2014. godine) tekfirio Džebhetun-nusru, ali da su ovaj tekfir prikrivali, sve dok nisu pripremili teren za otvoreni tekfir koji se dogodio tek nakon godinu i pol dana. Samo jedan od dokaza je i svjedočenje oca IDIŠ-ovog borca Emraha Fojnice, koji je na samom početku izbijanja sukoba između Nusre i IDIŠ-a kazao svome ocu da su Nusra murteddi (nevjernici otpadnici) što je svakako stav kojem su IDIŠ-ovi vjeroučitelji podučavali svoje borce. (Detaljno o svjedočenju oca Emraha Fojnice pročitajte na linku ovdje).

Nasrtaji nevjerničkih sila na ummet postaju sve jači, zbog čega ummet očekuju da džihadske i borbene skupine koje tvrde da se bore za dobrobit ummeta ujedine svoju riječ i svoje saffove, međutim, na žalost, IDIŠ povećava svoju ideološku i oružanu borbu protiv džihadskih skupina, ne poštedjevši ove borbe ni daleke talibane (link ovdje).

Magazin Dar al-islam je za download dostupan na linku ovdje.

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz