Nova poruka glasnogovornika IDIŠ-a Ebu Muhammeda el-Adnanija

Popularno na sajtu

Prije nekoliko dana, medijski aktivisti skupine „Islamska država – hilafet“ (ID, IDIŠ, ISIS, ISIL) objavili su novu poruku glasnogovornika ove skupine Ebu Muhammeda el-Adnanija.

El-Adnani je svoj govor započeo kur'anskim ajetom o otpadništvu, a potom citirao ajete o borbi protiv nevjernika i odricanju od mušrika. Ovaj uvod je najavio sadržaj daljnjeg obraćanja. 

El-Adnani zatim hvali mudžahide na Allahovom putu i kao suprotnost njima navodi izdajnike i one koji sklapaju savez sa nevjernicima. Mudžahidi su u Adnanijevom govoru borci IDIŠ-a, dok pod izdajnicima Adnani cilja na Al-Kaidu, u prvom redu Džebhetun-nusru, ali i druge skupine koje se bore protiv IDIŠ-a.

Nakon dijela govora o izdajnicima, Adnani čestita muslimanima Ramazan, i potom se fokusira na stanje u Iraku, pozivajući sunije da se pridruže redovima IDIŠ-a u borbi protiv šiija i dajući garancije da će oprostiti svima onima koji se pokaju a koji su se do sada borili protiv IDIŠ-a u Iraku u redovima sahavata i/ili na strani šiija.

Adnani dalje nastavlja svoj poziv džihadskim i oslobodilačkim skupinama u Siriji (i Libiji) nazivajući ih „vojnicima grupa u Šamu i Libiji“ i pozivajući ih da se ne bore protiv IDIŠ-a:

„Isto tako obnavljamo naš poziv vojnicima grupa u Šamu i Libiji. Pozivamo ih da dobro razmisle prije nego što se upuste u borbu sa Islamskom Državom, koja vlada onim što je Allah objavio. Znajte, o vi pogođeni fitnom, prije nego što se upustite u borbu protiv Islamske Države da ne postoji mjesto na zemlji gdje je uspostavljen Allahov Šerijat i vlast pripada samo Allahu osim zemalja Islamske Države. Znajte da ako uspijete osvojiti čak koliko je pedalj jedan, jedno selo ili jedan grad od nje, Allahov zakon u tom području će biti zamijenjen sa ljudskim zakonom. Pa upitajte se: “Koji je propis onoga koji zamijeni ili bude uzrok promjene Allahovog zakona sa ljudskim zakonom?” Da, postajete nevjernikom zbog toga. Zato pazite, jer boreći se protiv Islamske Države vi upadate u kufr, bili svjesni toga ili ne.“

Ovaj dio Adnanijevog govora je izazvao više nego žestoku reakciju šejhova džihada, mudžahida i aktivista.

Povodom ovog govora izdao je proglas šejh Hani es-Sibai, nekada pristalica i branilac IDIŠ-a, sada njegov žestoki kritičar. U svom proglasu povodom Adnanijevog najnovijeg govora Es-Sibai je napisao: „Ova Harkusova banda se davi u tekfiru od glave do pete kada je El-Adnani u prekjučerašnjoj izjavi rekao: ‘Time što se boriš protiv islamske države, upadaš u kufr bio ti svjestan toga ili ne!’ Ako ovo nije izjava suhoparnih haridžija, pa ko su onda haridžije!?“

Stavljajući Adnanijevu izjavu na vagi surove realnosti, nemoguće je da čovjek ostane musliman osim da se pokori IDIŠ-u, jer IDIŠ-ov plan i tendencija jeste da zauzme sve zemlje u kojima žive muslimani, milom ili silom, pa ako se neko bude branio od IDIŠ-ovih napada, prema vođstvu IDIŠ-a postaje nevjernik i upravo je ovakav način razmišljanja bio razlogom da mnogi nazovu IDIŠ haridžijskom skupinom.

S druge strane, ova izjava Adnanija je u potpusnosti suprotna sa onim što je Adnani prošle godine kazao i čak izazivao Allahovo prokletstvo ako laže.

Naime, na optužbe šerijatskog konsultanta Džebhetun-nusre Ebu Abdullaha eš-Šamija da IDIŠ tekfiri sve one koji se bore protiv njega, Adnani je prošle godine nazvao Eš-Šamija lažovom kada je optužio IDIŠ da tekfiri sve one koji se bore protiv njega (detaljnije ovdje).

Da li je u pitanju zaokret u stavovima vođstva IDIŠ-a, ili je vođstvo do sada prikrivalo tekfir svih onih koji se bore protiv njih?

Također, posljednja citirana izjava glasnogovornika IDIŠ-a sadži jednu očiglednu nesitinu kada Adnani kaže  „da ne postoji mjesto na zemlji gdje je uspostavljen Allahov Šerijat i vlast pripada samo Allahu osim zemalja Islamske Države“.

Nije skriveno nikome ko iole poznaje situaciju muslimana u svijetu da talibani decenijama sprovode šerijat; upravo su zbog uspostave Šerijata napadnuti od strane NATO koalicije 2001. godine, a također i Eš-Šebab, somalijska džihadska skupina koja je pod prisegom Al-Kaidi, a koja duži niz godina u potpunosti sprovodi Šerijat na teritorijama pod svojom kontrolom, a koje su nekada zeuzimale gotovo polovinu Somalije.

Zašto je Adnani ignorisao ove opštepoznate stvari, teško je sa sigurnošću reći.

Nakon obraćanja „vojnicima pogođenim fitnom“ kako Adnani naziva one koji se bore protiv IDIŠ-a, glasnogovornik se obratio i muslimanima tzv. Saudijske Arabije, Jordana i Libanona.

Potom je Adnani čestitao borcima na Kavkazu na uspostavi vilajeta, te je potom pozvao i talibane da daju prisegu IDIŠ-u.

Na kraju, Adnani završava poruku obraćajući se vojnicima „Islamske države“ te upućujući dovu Allahu.

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz