IDIŠ-ov šerijatski konsultant nazvao vođu talibana Dedžalom, talibanski pokret tagutom, Ebu Katadu i Makdisija pederastim bestidnicima…

Popularno na sajtu

Tekst koji je pred vama je djelo čovjeka po imenu Ebu Mejsere eš-Šami. On je jedan od utjemeljivača i postojanih propagatora haridžijske ideje u redovima IDIŠ-a. Izuzetno je ekstreman i radikalan prema džihadskim skupinama koje, s pravom, ni ne pomišljaju dati prisegu „halifi“ El-Bagdadiju.

Ebu Mejsere eš-Šami[1] je poznat među pripadnicima i simpatizerima IDIŠ-a zbog svojih pisanih članaka, od kojih su neki objavljivani u zvaničnom IDIŠ-ovom magazinu Dabik. Ebu Mejsere je posebice postao poznat po „fetvi“ o tome kako je ženama mudžahida iz redova Nusre i ostalih džihadskih skupina haram ostati sa njihovim muževima koje on naziva murtedima, otpadnicima od vjere i sahavatima. „Savjetujući“ žene mudžahida da napuste svoje muževe i da, naravno, odu u „hilafet“, Ebu Mejsere je napisao da ukoliko one nastave živjeti sa njima trebaju znati da žive u stanju bluda![2]

Ebu Mejsere je, čak, iznenadio i mnoge IDIŠ-ove simpatizere kada je u svom tekstu objavljenom u zvaničnom IDIŠ-ovom magazinu Dabiq talibane nazvao tagutom, vođu talibana (Mulla Mensura) Dedždžalom, Ajmana ez-Zavahirija senilnim glupakom. Ja ću se ovog puta fokusirati na Ebu Mejserin tekst u kojem je učenjake muslimana nazvao magarcima, pederastim bestidnicima, šejtanima…

Tekst koji slijedi je prepun uvrijeda na račun dokazanih islamskih autoriteta i iz tog razloga se prevodilac unaprijed izvinjava muslimanima što je upravo na njega pao teret da se o učenjacima islama na bosanskom govornom području pojavi štivo ovog tipa, ali, to je urađeno zbog potrebe pojašnjavanja stanja u kojem se nalazi IDIŠ, a što je mnogim mladim ljudima nejasno. Ono što sam smatrao običnim blebetanjem i govornom taktikom autora jednostavno nisam preveo. Odgovorno tvrdim da ničim nisam promijenio smisao teksta.

Govor ovog haridžije je usmjeren na račun šejha Ebu Muhameda el-Makdisija i šejha Ebu Katade el-Filistinija. Moji komentari na izjave u tekstu su date u fusnoti ili unutar zagrada u samom prijevodu.

Dakle, u daljem tekstu je prijevod „fetve“ poznatog IDIŠ-ovog šerijatskog konsultanta Ebu Mejsere eš-Šamija.

***

ODGOVOR ŽENSTVENOM BESTIDNIKU[3]

Od Mugire ibn Šubeta se prenosi: rekao je Sad ibn Ubade: „Kada bi vidio svoju ženu s drugim muškarcem odmah bi ga udario sabljom i uopšte me nije briga!“ Poslanik, salalahu alejhi ve selem, je to čuo te je rekao: „Dopada vam se Sadova ljubomora!? Ja sam ljubomorniji od njega a Allah je ljubomorniji od mene! Zbog Allahove ljubomore je zabranjena sva bestidnost i blud…“[4]

Od Ibn Omera, radijalahu anhuma, se prenosi da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik: „Na Sudnjem Danu Allah Uzvišeni neće pogledati u trojicu: onaj koji je neposlušan roditeljima, muškobanjasta žena i onaj koji dozvoljava da mu žena radi sta god želi (s drugim muškarcima –dejus)!“[5]

Rekao je Ibn Kutejbe: „Dejus dolazi od riječi tedejus ili poniženje. Kad neko nije ljubomoran kao da je u sebi okupio sve vrste poniženja.“

Rekao je Ibnil-Esir: „Dejus je onaj koji nije ljubomoran na postupke svoje žene.“ Rekao je Nevevi: „…muhanes ili pederasti bestidnik je onaj koji sliči ženama sa svojim pokretima, govorom i ophođenjem…“

Danas je umet iskušan takozvanim muškarcima koji su ustvari neljubomorni pederasti bestidnici i veoma sliče ženama sa njihovom ženstvenošću. Takvi su napustili džihad i oružje te su snagu i odlučnost zamijenili mehkoćom i blagošću.

Takvi potpadaju pod ajet: „Zar one koje u ukrasima rastu i koje su u prepirci bespomoćne?“[6] „Zadovljavaju se da ne idu u boj, srca njihova su zapečaćena, pa oni ne shvaćaju!“[7]

Ovakvi i njima slični magarci znanja i hijene džihada, nemaju drugog posla, nakon što su se priklonili tagutima i murtedima, osim da napadaju „Islamsku Državu“ (IDIŠ) koja sudi Šerijatom dok s druge strane hvale skupine koje odbijaju jasne i vidljive šerijatske propise. Oni tvrde kako je nacionalističko-domovinski „emirat“ talibana koji zapostavlja ljubav i mržnju u ime Allaha ustvari halifat.

Tvrde kako je Dževlanijeva stranka ta koja sudi Šerijatom iako oni odbijaju sakupljanje zekata, naplatu džizje i ne traže od murteda da se javno pokaju!!

Odobravaju postojanje i djelovanje slobodne sekularističko-demokratske vojske (čista laž i potvora na učenjake, op.rec) a one koji sude Šerijatom nazivaju haridžijama!?

Allahu naš, mi te molimo da odrediš jednog od Tvojih jakih robova da ubije i likvidira te šejtane koji su uvrijedili Tvoju vjeru i Tvoje miljenike! Amin.

Ovi pederasti bestidnici nemaju ništa protiv da muslimanka živi u okrilju taguta dok su murtedi (čitaj muslimani) i krstaši svuda oko nje! Kada god žele oni je mogu silovati, porobiti i nju i njenu djecu. Muslimanka ne smije učiniti hidžru osim ako joj munafici koji žive sa ženama koje rastu u ukrasima ne daju fetvu. Za to vrijeme ona živi u društvu sa murtedima i krstašima. Da je Allah na pomoći!

Naprotiv, ovi pederasti bestidnici nemaju protiv da muslimanka živi sa murtedom koji nju i njenu djecu vaspitava u kufru! I ne samo to, nego ona mu mora biti pokorna i mora ga uvijek seksualno zadovoljavati iako to ljubomorni muslimani (IDIŠ-a) mrze!

To nije čudno!

Takvi su džihad u Iraku proglasili kataklizmom muslimanske omladine i tako su pozvali da se napuste muslimanke da bi lakše bile silovane od strane krstaša i prljavih murteda! Ne samo to, nego je ovaj pederasti bestidnik porekao punovažnost likvidacije rafidija[8] koji su uvrijedili majku pravovjernih Aišu, radijalahu anha. On je naredio jedinicama muhadžira i ensarija da sklope mirovni dogovor sa bandama Slobodne vojske koji svakodnevno skrnave čast muslimana!?

O ti pederasti bestidniku![9]

Ti i tvoji drugari, partijaši, vi koji ste riječ umet ograničili samo na el-kaidu! Vi koji ste riječ ehlušam ograničili samo na Front Nusra!

Koji je propis po pitanju onih što su prevarili El-Dževlanija iz redova fronta sirijskih revolucionara i pokreta El-Hazm!? Koji je propis njihovih komandanata? Da li je dozvoljeno muslimankama da ostanu u braku sa tim komandantima i njihovim vojnicima ako znamo da su murtedi!?

Ako ti to ne znaš, onda onaj koji zna treba pojasniti tim ženama i da ih savjetuje da učine hidžru (u zemlju „halifata“)![10] Ili jednostavno vas nije briga što ljudi Selim Idrisa i Džemal Marufa svakodnevno spavaju sa tim muslimankama!? Ja vjerujem da vas nije uopšte briga![11]

O ti pederasti bestidniku!

Zar ti nisi rekao u tvojoj knjizi Selasinija  kako nije dozvoljeno da nevjernik oženi muslimanku i kako joj on ne može biti velij, i da ukoliko musliman oženi muslimanku i poslije toga on napusti islam, da je njihov brak nevažeči!?[12]

Zašto si napao onu koja je učinila hidžru, Umu Sumeju, kada je savjetovala muslimanke da napuste muževe-murtede, vojsku sahavata?

Ova muhadžirka je rekla da treba sprovesti kaznu za blud nad svim ženama koje ostanu sa tim murtedima u braku da bi se odmah oglasio drugi pederasti bestidnik, Ebu Katade el-Filistini, koji je takav brak okarakterizirao kao sumnjiv brak!?

Eto tako oni savjetuju muslimanke da ostanu u braku sa murtedima.

Oni koji smatraju da je izjava Umu Sumeje ustvari uvod u porobljavanje žena tih murteda, pa to je zaista čudno! Ona je samo uputila savjet muslimankama da bi nakon toga pederasti bestidnici rekli da je to uvod u porobljavanje tih žena!? Da li je potlačena muslimanka pa makar bila džahilka ili griješnica može biti porobljena da bi neko tvrdio kako IDIŠ porobljava supruge sahavata!? Međutim, ona koja je svijesno ostala sa svojim mužem protiv islama (čitaj: protiv IDIŠ-a, jer je glasnogovornik IDIŠ-a otvoreno kazao da oni koji se bore protiv IDIŠ-a čine nevjerstvo), na nju se odnosi propis otpadnice od islama (primjer haridžijske primjene pravila „Ko ne tekfiri kafira i on je kafir“)! Ipak, malo je takvih jer su žene navikle na porodicu i vaspitavanje djece i pojma nemaju o ovim meselama i ratu.

Islamska država se borila protiv Šuejtata i ubijala im je muškarce ali nije porobila njihove žene i djecu. Kako da onda porobimo supruge sahavata? Ti sahavati sebe samo pripisuju Šerijatu, džihadu i tevhidu. Da nas Allah sačuva slijepila mržnje, zavisti, džehmizma i partijaštva![13]

Oni koji tvrde da muhadžirka, Umu Sumeja, svojim nastupom unosi razdor između muža i žene, ta, ja kažem: Da! Muhamed[14] je unio razdor među ljude. Došao je sa jasnim dokazom koji je odvojio istinu od neistine. Razdvojio je Kurejšije i njihovu zajednicu. Razdvojio je između čovjeka i njegove vjere. Razdvojio je čovjeka od njegovog oca, muža od žene, brata od brata, čovjeka od njegove porodice. Poslanik je ubio svoje protivnike sabljom te mu je objavljeno ko su munafici i koja su njihova obilježja.

Uzvišeni Allah je rekao: „O vjernici, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih – a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo – pa ako se uvjerite da su vjernice, onda ih ne vraćajte nevjernicima, one njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni, a njima podajte ono što su potrošili. Nije vam grijeh njima se ženiti kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogoboškinje ne zadržavajte! Tražite ono što ste potrošili, a neka i oni traže ono što su potrošili! To je Allahov sud, On sudi među vama. Allah sve zna i mudar je.“ [15] (Ovdje se završava prijevod Ebu Mejserine “fetve”)

Kao zaključak ostavljamo muslimanima da sami procjene mogu li ljudi koji se ovako ophode prema učenjacima i prvacima ummeta da štite čast nas običnih muslimana?

Izvori:

  1. Članak Ebu Mejsere eš-Šamija koji je predmet ovog teksta je dostupan između ostalog na Justpaste servisu (postavljamo link koji je još uvijek “radni”):
  2. Članak Ebu Mejsere „Obavijestite žene sahavata da su razvedene“ je čitljiv na linku:
  3. Članak u kome Ebu Mejsera naziva pokret talibana tagutom, vođu talibana Dedždžalom, Ajmana ez-Zavahirija senilnim glupakom je objavljen u IDIŠ-ovom magazinu Dabiq, broj 12. Svi linkovi do URL adrese ovog broja magazina Dabiq koje smo imali su obrisani, uključujući i onaj koji je objavljen na zvaničnom IDIŠ-ovom blogu Vijesti ummeta, ali je tekst dostupan na IDIŠ-ovom blogu Ansarukhilafah:

 

Prijevod sa arapskog i komentar: H.E.

Napomena PV: Članci objavljeni u rubrici Vaša strana ne odražavaju nužno i stavove portala Put vjernika

Fusnote:

[1] Pogledaj Ebu Mejserin članak „O Šebabi Somalije, senilni glupak je dao prisegu tagutu talibana!“ objavljen na IDIŠ-ovom blogu Ansarukhilafah: .

[2] Ovaj Ebu Mejserin tekst je čitljiv ovdje:

[3] Ovo je najprikladniji prijevod ovog naslova. Ipak, radi pojašnjenja moram istaći da je u arapskom originalu značenje upotrebljenih riječi u naslovu mnogo gore. Autor opisuje šejha El-Makdisija i Ebu Katadeta riječima dejus i muhanes što bi u bukvalnom prevodu značilo: pederasti bestidnik kojeg nije briga što drugi muškarci rade sa njegovom ženom. Da Alah sačuva zablude sljedbenika strasti!

[4] Bilježi Muslim. Autor teksta počinje govor sa ovim hadisom kojeg on upotrebljava u opštem smislu ne pojašnjavajući prigodu istog. Svakako, to je učinio da bi u daljnjem kontekstu favorizirao svoju misao i stav kako bi uspio opravdati samog sebe ispred čitalačkog audotorijuma sve u cilju neostavljanja prostora da mu neko zamjeri kada autoritete islama naziva izuzetno omalovažavajućim izrazima. Naivan i neiskusan čitalac će možda i uvažiti njegove izraze, ali ne i oni koji znaju prigodu tematskog hadisa. Naime, jedan je čovjek upitao Poslanika, salalahu alejhi ve selem, o tome kako treba postupiti ako zatekne ženu u krevetu sa drugim muškarcem. Poslanik mu je odgovorio da treba pozvati četiri svjedoka. Ashabi su se začuđeno upitali kako je to moguće jer će preljubnik pobjeći dok svjedoci uspiju stići na mjesto griješnog akta. Tada je Sad rekao: „Kada bi vidio svoju ženu s drugim muškarcem odmah bi ga udario sabljom i uopšte me nije briga!“ Na to mu je Poslanik odgovorio: „Ako ga ubiješ, mi ćemo onda tebe ubiti!“ Ovo je itekako nepobitan dokaz da u islamu stvari ne funkcionišu onako kako ljudi žele da to bude već samo u skladu sa Objavom makar ljudima ne bilo po volji i to dok je događaj aktivan sve dok oni ne shvate i to prihvate. Autor teksta (Ebu Mejsere) je ne navodeći prigodu hadisa dao na slobodu čitaocu da razmišlja kako ga on navodi u kontekstu onoga što piše a ne kako je opisano u hadisu. Prim.prev.

[5] Bilježi Ahmed

[6] Kur'an, Ez-Zuhruf/18

[7] Kur'an, Et-Tevbe/87

[8] Aludira na pismo koje je šejh El-Makdisi uputio Ebu Musabu ez-Zerkaviju u vrijeme džihada protiv Amerikanaca u Iraku kada je Ebu Musab počeo sa javnim likvidacijama rafidija u Iraku. To je šejh El-Makdisi osudio i tražio je od Ez-Zerkavija da džihad usmjeri samo protiv Amerikanaca jer muslimanima nikako ne odgovara otvaranje fronta protiv rafidija u Iraku što se kasnije pokazalo kao izuzetno ispravan i pametan stav.

[9] Eto kako se ovaj čovjek obraća šejhu El-Makdisiju.

[10] Eto šta je od džihada ostalo kod ovog jadnika! Centar svijeta su mu žene-muslimanke koje poziva da napuste svoje muževe i dođu u „hilafet“! Da Allah sačuva! Krstaši i Židovi imaju više poštovanja prema muslimankama od ovih ljudi.

[11] Da pojasnimo čitaocu da autor govori o zakonskim suprugama tih ljudi a ne o nekakvim robinjama koje oni siliju. Da se pogriješno ne razumije konstatacija ovog čovjeka.

[12] U nastavku autor teksta kritički, po njegovoj logici, govori o tome kako je šejh El-Makdisi prenio stav Ibn Hazma o tome kako je murtedu koji se odmetne od islama u osnovi brak sa muslimankom poništen. Ovo govori kako bi šejhu dokazao da 90% sirijskih muslimanki trebaju odmah napustiti njihove muževe jer su po uvjerenju IDIŠ-a svi oni murtedi.

[13] Tvrdnja ovog bolesnika je u potpunoj suprotnosti sa onim što se dešava na terenu u  Siriji.

[14] Ovdje autor u blesavom zanosu spominje ime Poslanika bez salavata. Neka je Allahov mir i spas na Poslanika islama.

[15] Kur'an, El-Mumtehane/10

Zaista je interesantno kako je autor upravo ovim ajetom završio ovaj tekst. Abdullah ibn Omer o haridžijama kaže: „Oni su ajete koji se odnose na nevjernike usmjerili protiv vjernika!“ I to je, tako mi Allaha, istina! Naime, deseti ajet poglavlja El-Mumtehane ustvari govori o periodu nakon dogovora sa mušricima na Hudejbiji. Iz ajeta se jasno vidi da se vjernice nakon ispitivanja njihovog imana ne smiju vratiti muževima mušricima iako je postignut dogovor da Poslanik, alejhi selam, mora mušricima vratiti svakog čovjeka iz Meke koji u periodu trajanja dogovora prihvati islam. Ebu Mejsere Eš-Šami, suhoparni autor ovog teksta, ovaj ajet upotrebljava protiv šejhova El-Makdisija i Ebu Katadeta koji su odbacili njihovu tvrdnju da su džihadske jedinice murtedi te su pozvali žene mudžahida da ne nasjedaju na propagandu IDIŠ-a i da nipošto ne pomisle napustiti svoje muževe. Vrijedi napomenuti da ovi šejhovi nikada do sada nisu stali u odbranu prodemokratskih oružanih skupina, kako to Ebu Mejsere tvrdi, i to znaju i ptice na grani.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz