Sirija: Sukob između FSA i koalicije Sirijske demokratske snage

Popularno na sajtu

Kolicija “Sirijske demokratske snage” (SDS) je osnovana u oktobru 2015. godine i sačinjena je od nekoliko kurdskih, kršćanskih i arapskih “sunitskih” grupa. Ovu koaliciju široko podržava Amerika i Zapad i ona (SDS) je vojna sila u Siriji u koju Zapad ulaže nade da će ispuniti njihova očekivanja.

Koalciju Sirijske demokratske snage sačinjavaju nekoliko snažnih kurdskih frakcija, među njima YPG, milicija asirijskih kršćana, i nekoliko “sunitskih” pobunjeničkih frakcija, među njima Džejšu suvvar, koja predstavlja reinkarnaciju Sirijskog revolucionarnog fronta Džemala Marufa, kojeg je prošle godine Džebhetun-nusra u oružanom sukobu praktično ugasila u Siriji.

Sirijske demokratske snage (SDS) djeluju sjeverno od grada Halepa i nemaju podršku sirijskog sunitskog naroda. Zapravo, većinu snaga SDS-a čine Kurdi. Na slici ispod su prikazane skupine koje čine Sirijske Demokratske snage.

Sirijske demokratske snage
Sirijske demokratske snage

Na samom početku od osnivanja, SDS je počeo sa zabadanjem noža u leđa sirijskim oslobodilačkim snagama, jer su koristili ruske napade kako bi udarili iza leđa, što se dogodilo sjeverno od grada Halepa, kada je SDS zauzeo nekoliko sela.

Na napade Demokratskih snaga i zauzimanje nekoliko sela sjeverno od Halepa, uzvratilo je nekoliko FSA skupina, te u žestokim sukobima povratile izgubljena sela.

FSA skupina “Liva Ahrar Syria” u svom zvaničnom saopštenju optužila je Demokratske snage da suradjuje sa Rusima protiv pobunjeničkih snaga. Liva Ahrar je proglasila kurdsku četvrt u Halepu “Šejh Maksud” borbenom zonom čime je objavila rat Demokratskim snagama (prilog ispod).

Liva Ahrar Syria
Liva Ahrar Syria – saopštenje o deklaraciji rata Demokratskom frontu (Kurdima)

Na slici ispod su prikazani borci FSA skupine Sukurul-Džebel kako pale zastavu Džejšu suvvara i Demokratskih snaga.

Suqur Jabal Brigade

 

Sama činjenica da je demokratsku misiju Amerika povjerila SDS-u, a ne FSA, dovoljno govori o stanju na terenu, jer očigledno FSA nije ispunila očekivanja Amerike i Zapada, koji sada formiraju Sirijske demokratske snage, u isto vrijeme dajući svjetlo Putinu da bombarduje položaje FSA skupina širom Sirije.

Prema aktivistima, u doglednoj budućnosti bi se očekivalo da se dio FSA koji podržava Šerijat u potpusnosti pretopi u džihadske pokrete, dok bi dio ušao u sastav Demokratskih snaga, čime bi se FSA u potpunosti ugasila u većini pokrajina u Siriji, osim vjerovatno na jugu Sirije, a Allah najbolje zna.

Do sada, veći broj grupa iz FSA-a su već poristupili nekoj od džihadskih skupina, dok je nekoliko njih pristupilo Sirijskim demokratskim snagama.

(Put vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz