Ujedinjeni ravnogorski četnički pokret i demokratske Evropa i Amerika

Popularno na sajtu

Dragi i poštovani čitaoci dobre volje!

Ovim se tekstom obraćamo muslimanima i nemuslimanima koji su se uspijeli sačuvati propagande o tome kako smo mi islamski praktičari monstrumi i mrzimo sve što je nemuslimansko.

Ovaj tekst treba probuditi svijest kod čitaoca, ko god on bio, o dvojnim standardima aktuelne politike balkanskih vlada naspram, kako ih oni nazivaju, radikalnih islamskih elemenata.U tome ni za trenutak ne zaostaje međunarodna zajednica sa svim njenim institucijama, akademijama i nevladinim organizacijama koje se potpuno nonšalantno odnose prema problemu progonjenih islamskih praktičara na tlu starog kontinenta i ovog balkanskog ideološko-kulturnog brloga.

Međutim, da neko ne pomisli da smo mi nekakvi biseri koji ne trpe svoje komšije i one koji drugačije razmišljaju i vjeruju, mi naglašavamo kako poštujemo izuzetke i ne trpamo sve ljude u isti koš povodeći se za pravilom Kur'ana: „Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere vaše i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah, zaista, voli one koji su pravični.“ [1]

Pa tako, pravda je neodvojivi dio islama makar to iziskivalo od nas da u nekim situacijama posvjedočimo na našu štetu i nikako u našu korist. To je ona superiorna politika vjerskog ubjeđenja svakog muslimana i to je ono sa čime se mi, sljedbenici islama, posebno ponosimo. Ponosni smo iz razloga što svakodnevno vidimo kako se glasnogovornici drugih zajednica i ideologija nepravedno postavljaju prema islamu jer su pripadnike islama na Zapadu poistovjetili sa lovinom čija sezona lova traje 365 dana u godini i neće prestati dok se to njima ne dopadne.

Mi ne vjerujemo da će se to njima uskoro dopasti jer su se „čuvari“ zapadne civilizacije ponovo uživjeli u ulogu prvih krstaških vitezova čija je glavna odlika bila pokazivanje nemilosti i surovosti prema „saracenima“, u današnjem vremenu „vehabijama“.

Međutim, ističemo kako je interesantan, gotovo filmski izrežiran, scenario ideološke agresije iza koje stoji spremna vojska obavještajnih službi koje sigurno raspolažu instrumentima za fizičku likvidaciju „neposlušnih“ kolovođa „ekstremnih islamskih potencijalnih terorista“, kako to oni vole govoriti.

Jedan je filozof rekao: „Laž koja se ponovi više od sto puta postaje istina!“

Laž o tome kako su islamski praktičari potencijalni teroristi nije ponovljena sto puta, naprotiv, ta laž je ustvari vjera u koju su krstaško-judeistički dželati duboko ubjeđeni. Zato kada oni govore o islamu kao vjeri koja podstiče na terorizam govore sa ubjeđenjem i zanosom jer znaju da se po svaku cijenu moraju pretopiti u tu laž kako bi je što uspješnije prenijeli na njihove podanike koji na te potvore i klevete samo poslušno aminaju glavama.

Ta zadrta i blesava teorija o islamskim praktičarima kao o resident evilu ili postojano prisutnom zlu egzistira i kod srbijanskih radikalnih struktura koje žele iskoristiti ovaj trenutak svijetskog neprijateljstva prema islamu. Inače je radikalni srbijanski element poznat po njegovoj netrpeljivosti zbog prisustva islama na prostorima Balkana.

Naravno, ovdje govorimo samo o njihovim radikalnim ekstremistima koji su skloni sataniziranju, a bogami i maltretiranju muslimana na ovim područjima kada god im se za to ukaže „historiska“ prilika.

Najbolji primjer tog radikalnog srbijanskog idiotizma je takozvani Ravnogorski četnički pokret. To je pokret srbijanskih „krstaških viteza“ u čijoj agendi ne postoji mjesto ni za koga osim za njihovog Srbina!! Ova strašna ideološka glupost jednostavno postoji u nekakvoj demokratskoj Evropi gdje su svi oblici radikalizma ili fanatizma osuđeni na „propast“! Naravno, to važi samo za muslimane koji na tlu Evrope nikada nisu proklamovali bilo kakav oblik vjerskog fanatizma ili radikalizma.

Demokratske snage u Srbiji pokušavale su unijeti promjene u mentalni sklop Srbije i na kraju smo svi vidjeli kako je to završilo. Ni manje, ni više nego likvidacijom možda najsavjesnijeg čovjeka u toj zemlji, Zorana Đinđića.

Kada govorimo o demokratskim pokretima na tlu Balkana jasno je kao dan da su u pitanju društveno politički događaji preopterećeni manijakalnom zaostavštinom prevelike mržnje prema islamu. Neki to pravdaju mržnjom prema Turcima i osmanlijskoj državi koja je na ovim prostorima vladala 500 godina. Drugi to pravdaju time što zagovaraju nesebičnu lojalnost katoličkom Zapadu koji je bez imalo sustezanja krenuo u vojnu kampanju protiv islama ugađajući na taj način njihovom glavnom masteru iz Vašingtona.

U svjetlu te političko-vojne hipokrizije koju „moderni“ Zapad gaji prema Istoku, vidimo kako na Balkanu neometano evoluira a i dalje neprestano postoji takozvani Ravnogorski četnički pokret na čijim se skupovima javno i otvoreno poziva u rat ili u najmanju ruku obračun protiv svih koji se ne slažu sa njihovom kanalizacionom ideologijom.

Na njihovim skupovima se javno govori kako je vrijeme obračuna protiv neistomišljenika na pragu i kako Srbije nema na Kosovu i Sandžaku ali će je ubrzo biti. Ta filmska scena u kojoj njihov bolesni general govori o dominaciji krstaških viteza i o nekakvoj potrebi za konačnim obračunom sa „vehabijskim pokretom“ ne predstavlja dovoljan razlog državnim bezbjednosnim strukturama sa Balkana da reaguju i sankcionišu tu izobličenu pojavu antihumanizma, ideološke destrukcije i postojane netrpeljivosti prema islamu i muslimanima na ovim prostorima.

Naprotiv, islamski praktičari koji ničim nisu izazvali nikoga u društvu a ponajmanje državne bezbjedonosne strukture svakodnevno su izloženi torturama i ponižavanjima kada god žele izaći ili uči unutar granica bilo koje od bivših jugoslovenskih republika. Zašto niko ne govori o tome kako se na graničnim prelazima zadržavaju ljudi sa bradama i kratkim hlačama i po šest ili sedam sati skupa sa njihovom malodobnom djecom jer su to navodno „vehabije“!!

Kada je neko iz redova islamskih vjerskih autoriteta na našem govornom području javno ili tajno pozvao u rat protiv neistomišljenika ili onih koji su „drugačiji“!? Sada govorimo o vjerskim autoritetma kojima se uporno pripisuje fantomska ideologija izmišljenog vehabizma.

Kakvi su to dvojni standardi državnih institucija koje nalažu maltretiranje i ponižavanje cjelokupnih muslimanskih porodica na graničnim prolazima na kojima se policija ophodi kao prema kriminalcima i to samo zato što su „vehabije“ a nikakav sudski postupak nije pokrenut da se putem istog dokaže kriminal ili zlodjelo islamskih praktičara!! To je potpuno bespravno i neopravdano!

Šta je to!? Kakva je to demokratija gdje neko javno i drsko poziva u rat i obećava da će ga sigurno biti i niko ga zbog toga ni riječ ne upita dok s druge strane oni koji ništa o tome ne govore niti kuju ikakve zagovore bivaju konstantno maltretirani i ponižavani jer su „potencijalni teroristi“!? Tolika akumulacija predrasude i mržnje prema islamu i muslimanima je karakteristična za mračno doba i ondašnju inkviziciju čiji je glavni zadatak fizička likvidacija drugačijih kojima jednostavno nije mjesto u kršćanskoj Evropi!?

Da li je to zaista tako!? Mi u to ne želimo vjerovati, ali nam se uporno nameće takav utisak. Zašto se nad islamskim praktičarima uporno demonstrira snaga i konstantno im se šalju poruke kako ih bezbjedonosne strukture prate u stopu i da su uvijek spremni da im zagorčaju život, kako njima, tako i njihovim porodicama?

Mi znamo razlog za to. Taj nam razlog otkriva objava Uzvišenog Allaha u kojoj se govori o našem „grijehu“ prema drugima: „A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnoga i Hvale dostojnog, vjerovali.“ (Kur'an, El-Burudž/8)

Dakle, dozvoljeno je pozivati u rat, mržnju i netrpeljivost ako niste musliman, ali, ako ste kojim slučajem musliman, e onda ne morate činite ništa od toga ali vi ste opet osumnjičeni i osuđeni jer vas demokratske snage Evrope konstantno prate zbog vašeg „radikalizma“ i „fanatizma“.

Idiotizam i kretenizam su uvijek drugima dozvoljeni kada su islamski praktičari u pitanju. Kako je moguće da niko ne vidi nepravdu koja se njima čini i niko ne reaguje na to!? Gdje su ona silna ljudska prava u demokratskom društvu gdje niko nikom bez razloga ne smije ništa nažao učiniti!?

To licemjerje krstaške Evrope i ovdašnjih struktura „bezbjednosti“ je samo odraz njihove „tolerancije“ i „poštovanja ljudskih prava“ islamskih praktičara.

Allah nam je dovoljan, divan li je On zaštitnik!

Evo i video snimka na kojem četnički “vojvoda” Jovo Vukeljić u sred Beograda poziva “srbsku” braću na novi rat i prijeti “vehabijama” bez ikakvih posljedica i sankcija od strane bilo koga (niti je režim u Beogradu reagovao niti demokratska Evropa):

Za Put vjernika: Muslih Emin

Fusnota:


[1] Kur'an, El-Mumtehane/8

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz