Amerika i Zapad su saučesnici u genocidu arapskih diktatura spram sopstvenog naroda

Objavljeno / ažurirano:

Nije nikakva tajna, licemjerni Zapad i Amerika su instalirali, podržavali i decenijama pomagali, prije svega vojno, diktatorske režime u svim arapskim zemljama. Dok licemjerni Zapad u svojim zemljama promoviše slobodu i ljudska prava, dotle, u muslimanskim zemljama pomaže, podržava i naoružava diktatore i ubice naroda.

Hosni Mubarak i njegov režim, kao jedan od ključnih saveznika Amerike i Zapada na Bliskom istoku, bio je godinama pomagan od strane SAD-a. Amerika je godišnje izdvajala po nekoliko milijardi dolara pomoći represivnom aparatu Mubaraka – vojsci i policiji. Samo je cionistička tvorevina „Izrael“ dobijala više finansijske pomoći od Mubaraka.  

Da ne govorimo o režimima u zemljama Zaljeva, one su praktično postale protektorati SAD-a i vjerno ispunjavaju svaku želju svojih gospodara.

Međutim, kakvog li licemjerstva, kada se potlačeni i gladni narod digne i pobuni protiv diktatora, i kada pobuna uđe u fazu kada nema povratka nazad, kada postane jasno da će diktator pasti, onda vidimo licemjerne zapadne političare kako kritikuju padajućeg diktatora i podržavaju narod! A upravo ti političari imaju i po nekoliko slika na kojima se smiješe zagrljeni sa istim tim diktatorima.

Na kraju, da ironija bude veća, Zapad odbije gostoprimstvo diktatorima koji žele pobjeći iz svoje zemlje, kao što je bio slučaj sa tuniskim diktatorom Ben Alijem. Nema sumnje da je to iz dva razloga: prvi, zato što Zapadu nije potreban iskorišteni sluga, i drugi, zato što su Zapadu potrebne milijarde svoga sluge, jer po pravilu, Zapad „zamrzne“ imovinu diktatora, što praktično znači zaplijeni njegov deponovani novac u bankama.

S obzirom da je svim arapskim diktaturama zajednička jedna osobina: mržnja i netrpeljivost prema muslimanima, pogotovo onima koji se zalažu za uspostavu Allahovog zakona (Šerijata) u muslimanskim zemljama, jasno je da su mržnja prema islamu i strah od islama i Šerijata glavni faktori zbog kojih licemjerni Zapad i Amerika podržavaju diktatorske režime u muslimanskim zemljama.

To što zapadni političari podrže demonstrante, kada postane jasno da će prijatelj Zapada pasti, to je iz razloga što se licemjerni Zapad želi predstaviti muslimanima kao prijatelj i pomagač demonstranata u težnji za slobodom. Tako će Zapad opet pokušati instalirati svog „igrača“, ali ovog puta demokratskog, samo kako na vlast ne bi došli ljudi koji će suditi Božijim zakonom!

Tako Zapad i Amerika, u službi Satane, u muslimanskim zemljama decenijama sprovode tihi genocid i najgrublje kršenje ljudskih prava. Amerika i Zapad su na tlu muslimanske zemlje Palestine osnovali cionističku tvorevinu „Izrael“. Amerika i Zapad ga decenijama njeguju i prikrivaju i/ili opravdavaju sve genocide koje je „Izrael“ počinio nad Palestincima. Na kraju, isti demokratski Zapad i Amerika imaju stotine hiljada svojih vojnika u Afganistanu i Iraku, gdje su do sada, direktno ili indirektno, ubili nekoliko miliona muslimana, Afganistanaca i Iračana.

Put vjernika

Novo na sajtu

zikr

ZIKR (spominjanje ALlaha) u određenim situacijama

Od Allahovih, dželle šanhuh, blagodati i dobra prema Njegovim robovima je da je učinio mnogobrojne koristi i pohvalne ciljeve zikra. Na to su ukazali neki...
Dova

Kada se uslišava dova?

Preporučeni sadržaj

video

Ko je odgovoran za masakre u džamijama na Novom Zelandu

Dr. Ijad el-Kunejbi o tome ko je sve odgovoran za masakr u džamijama na Novom Zelandu.
Ramazan

Vrijednosti posta

samoljublje, uobraženost

Bolest samoljublja

Možda vas zanima...

Pitanja i propisi vezani za post

1. Nastupanje mjeseca ramazana se utvrđuje na jedan od dva načina: ili sa viđenjem mlađaka ili da se mjesec prije ramazana, dakle, šaban dopuni...

Čime smo se okoristili tekfirom vladara?

Savremene murdžije još uvijek opijaju umet injekcijama prljavog irdža’a1 i demoralisanja. Kad god ummet krene da se budi iz svog gafleta2 opiju ga novom...

Uklanjanje vradžbine istom ili sličnom vradžbinom

Ibnul-Kajjim, Allah mu se smilovao, rekao je: “Sihir se može ukloniti na dva načina: prvi, uklanjanje sa sihirom, i to je šejtanski posao. Na...

Nekoliko razlika između znanja i imetka

Allah Uzvišeni uzdiže one koji posjeduju znanje na ahiretu i na dunjaluku. Što se tiče ahireta, Allah će ih uzdići u zavisnosti od onoga...

Da li se rob nakon pokajanja vraća na stepen na kojem je bio prije učinjenog grijeha?

Jedan od propisa tevbe jeste i pitanje: „Gubi li osoba nakon počinjenog grijeha stepen (deredžu) na kojem je bila prije toga grijeha i može...