Jemen: Prvi intervju sa emirom AKAP-a u Zindžibaru Ebu Hamzom el-Markešijem

Popularno na sajtu


Poznavaoci prilika u Jemenu ne kriju činjenicu da se trenutno stanje u Jemenu bitno razlikuje od onog kakvim ga predstavljaju globalni mas mediji. Dok se u javnosti tvrdi kako se višedecenijski jemenski diktator i odani američki saveznik Abdullah Salih povukao sa vlasti usljed višemjesečnih demonstracija prodemokratskih snaga, slobodni analitičari i poznavaoci aktuelnih dešavanja u Jemenu govore jednu drugu priču,

prema kojoj je Abdullah Salih prisiljen na povlačenje sa trona usljed oružanog ustanka, prije svega džihadske grupe „Ansar eš-Šerija” (Pomagači Šerijata) koja je u južnoj jemenskoj provinciji Ebjen uspostavila šerijatski emirat pod nazivom Islamski Emirat Ebjen. Americi više nije odgovaralo da na vlasti u Jemenu bude čovjek koji je svojom represijom nad demonstrantima samo povećao broj pristalica pomenute džihadske grupe.

Novinari jemenskih novina „Hajat Aden” su željeli saznati istinu o ovoj grupi, te njenim ciljevima, pa su intervjuisali vođu ove grupe u Zindžibaru Ebu Hamzu el-Markašija. U informativne svrhe, u daljem tekstu prenosimo kompletan intervju novinara „Hajat Adena”:

Ići u Zindžibar i Džar znači ići u pakao bitke i pucnjave, a mi smo tamo dospjeli i obećali smo da ćemo uraditi intervju sa liderom džema'ata Ensar eš-Šeria (AKAP – Al-Kaida na Arapskom poluostrvu).

Prvo smo otišli u Džar jer smo dogovorili da uradimo intervju sa Emirom Ebu Hamzom.

Kada god bi vidjeli osobu s bradom odjevenu u afganistansku nošnju rekli bismo da je to lider. Bilo nas je četvorica: ja, kolege Wagdi eš-Šubi i Amdžad Hašafa te posrednik Awsan el-Džadani.

Iz Zindžibara smo otišli u Džar i čekali smo pola sata dok pet maskiranih boraca nije došlo do nas, pa su tražili od nas da ne koristimo kameru, jer će oni uraditi snimak i napraviti kopiju, ali su nam dopustili da koristimo diktafon i foto aparate.

Zaputili smo se s borcima putem Zindžibar-Džar i vratili smo se još jednom blizu lokacije sukoba i pucnjave između dina od banana i mango drveća, gdje je potom došao mršav mladić, noseći kesicu, mitraljez i bežični radio.

Zagrlio nas je u znak dobrodošlice, bio je miran i blago se smijao. Sjeli smo ispod drveta daleko od bilo kakvih formalnosti. Bilo nas je trojica novinara, redom smo postavljali svoja pitanja…

Anis Mensur (A.M): Kako gledate na događaje koji se dešavaju pred vama, vezano za ponovno otvaranje puta i sličnih rekonstrukcija?

Ebu Hamza el-Markaši (E.H.M): U ime Allaha Milostivog, Svemilosnog!

Zindžibar je u prošlom periodu bio izložen rekonstrukciji infrastrukture, i to je bio i planiran čin, uspjeli smo da dovršimo nekoliko krupnijih projekata uz podršku naroda, i uspjeli smo da prebrodimo mnoge poteškoće. Škole u Džaru i njegovoj okolini su pod boljom upravom nego što su bile ranije, a rekonstruisana je i bolnica u Ar-Raziju, koja je bila razrušena od strane ratnih aviona na način koji je u suprotnosti i sa zakonima koje su smislili ljudi, a da i ne govorimo kako Šerijat zabranjuje takav čin. Također smo uspjeli da oformimo liječnički centar uz kooperaciju sa Crvenim polumjesecom, koji se tu nalazi i djeluje pod okriljem dogovora o zaštiti.

A.M: Postoje ljudi koji govore da vi samo slijedite režim koji je sličan Salihovom i da vas takav režim potpomaže da ostanete na vlasti, a postoje priče i da ste povezani sa komandantom prve oklopne divizije i komandantom revolucionarske vojske Ali Muhsinom Al-Ahmarom?

E.H.M: Takav govor je u potpunosti neutemeljen, jer režim nastavlja da ratuje na strani Amerike protiv naših snaga, tako da je nemoguće da se dvije suprotnosti susretnu. A vezano za drugi dio pitanja također nema nikakvog utemeljenja jer se i oni također bore protiv nas. Zanimljivo je istaknuti da su se oni međusobno borili u Sani, ali su se ipak udružili sa Amerikom u borbi protiv nas.

A.M: Kakva je vaša povezanost s projektom odvajanja južnog dijela od sjevernog?

E.H.M: Mi želimo da uspostavimo Allahov šerijat u toj provinciji i da otklonimo nepravdu koja se tu nalazi. Naš cilj je da oformimo društvo po modelu onog kojeg su imali talibani koji su bili pravedni i koji su obezbjeđivali sigurnost za svoje stanovnike.

A.M: Da li je ime ‘Ansar eš-Šaria’ novo ime za organizaciju Al-Kaide i da li ste vi dio globalne Al-Kaidine oraganizacije?

E.H.M: Ne pitajte me stvari koje su izvan Ebjena, nisam u mogućnosti da odgovaram na pitanja koja nisu vezana za Ebjen, zbog toga se fokusirajte samo na Ebjen.

A.M: Dobro, kakva je priroda rata koji se vodi na ovim područijima?

E.H.M: Na početku, rat protiv nas je bio žestok, i gotovo da je cijeli svijet bio udružen u borbi protiv nas, uključujući i režim, udružene partije kao i husi (šije-zejdije). Sve političke partije su se udružile protiv nas, svih nas koji smo željeli da se uspostavi Allahov šerijat. Elhamdulillah, danas Zindžibar je pod vlašću mudžahida, a snage nisu jednake, režim ima velik i jak vojni arsenal, ali pobjeda dolazi od Allaha (“Koliko su puta malobrojne čete, nadjačale mnogobrojne čete!” – A Allah je na strani izdržljivih. – (El-Bekare, 249))

I nebitno koliko je velik arsenal njihove vojske, u ovakvom načinu ratovanja gerilske taktike su uvijek jače od toga, i danas smo u najboljoj poziciji jer prešli smo sa džihada pojedinaca na džihad cijelog naroda, ka uspostavi Allahovog šerijata.

A.M: Kazali ste da se husi (šije) bore protiv vas, kako to znate?

A.H.M: Da, svakako, bore se protiv nas, i ubili smo mnoge od njih… i pronašli smo dokumente u kojima vrijeđaju ashabe i ummet mu'mina, i volio bih da vidite šta pjevuše tokom noći kada su sa 25. mehanizovanom brigadom kada vrijeđaju sunnet. I imamo mnoge dokaze da se husi bore na strani 25. mehanizovane brigade i na žalost, neprijateljske partije su pristale da im daju više slobode, nego što je Ali Abdullah Salih dao Zapadu (tj. da američki avioni i bespilotne letjelice bezuvjetno mogu bombardovati bilo koje mjesto u Jemenu, op.rec). Dok su do jučer te iste partije pričale o Salihu i njegovom režimu koji dopušta Zapadu slobodno kretanje, danas to isto i oni rade, dajući zakletvu da će se boriti protiv onih koji žele da uspostave Allahov šerijat. A kunem se Allahom da, kada bi Ali Abdullah Salih vladao pomoću Allahovog šerijata mi ne bi vodili džihad protiv njega, i kunem se Allahom da ukoliko bi stranke opozicije vladale Allahovim šerijatom, da se ne bi ni njima suprotstavili i ne bi ih smatrali slugama Zapada.

A.M: Da li prihvatate mirnu revoluciju u postizanju promjena?

E.H.M: Da, ali naša se mišljenja razlikuju, ako su oni prije par mjeseci izašli da sruše režim, mi smo izašli da srušimo režim još prije nekoliko decenija, i naši načini djelovanja se razlikuju, ali smo slični i slažemo se u uklananju režima kao što se to desilo u Libiji.

A.M.: Neki mediji su izvijestili da ste smaknuli neke vaše članove zbog izdaje te da ima nesuglasica među vama?

E.H.M: Neki od medija to loše prosuđuju, i iskorištavaju problem implementacije kazne za ubicu, neki kažu da su neki mladići revolucionari smaknuti, a i mnogo drugog što je rečeno – sve je dezinformacija.

A.M: Šta kažete o prisustvu stranih boraca? I koliki su gubici u pitanju?

E.H.M: Većina su Jemenci, i mi ih ne prisiljavamo na podršku i džihad, a što se tiče gubitaka, tužni smo zbog plasiranja nekih informacija od strane medija. Većina ubijenih su stradali u bombardovanjima američkih ratnih aviona i artiljerijskom granatiranju, ali i pored toga svaka bitka ima svoje gubitke, no naši gubici u opremi i ljudstvu su neznatni kada to uporedimo sa gubicima vojske.

A.M: Kako rješavate probleme emirata Zindžibar i Džar?

E.H.M: Mi smo preuzeli institucije u bijednom stanju i obnovili ih tako da ljudi imaju koristi od toga. Došli smo do područja do kojih država nikad nije, obezbijedili smo vodu i u Zindžibar doveli struju preko generatora. Problem u Zindžibaru bi mogao biti riješen za dva mjeseca, ali vojska ne želi povratak raseljenih, najveći dokaz tome su teška granatiranja. Vojsci nije u interesu povratak raseljenih jer oni tvrde da su postigli neke imaginarne pobjede, a kada je u pitanju emirat Wakar (Džar) mi tamo imamo svoje institucije. Postoji socijalni odbor u pitanju usluga, postoji policijska institucija za rješavanje sporova, postoji sud koji sudi Šerijatom, i postoji institucija za da'wu koja je povezana sa Hisbah institucijom, te obrazovna institucija, i današnje obrazovanje u Džaru je bolje nego u nekim velikim provincijama.

A.M: Da li prihvatate dijalog?

E.H.M: Prihvatamo dijaloge sa bilo kim ali smo povukli crvene linije ispod najvažnijih pitanja kao što je implementacija Šerijata. Prihvatamo dijalog što se tiče i drugih pitanja, a nama je važna samo implementacija Šerijata u zemlji.

A.M: Postoji li nešto što želite reći za kraj a da vas to nismo pitali?

E.H.M: Želimo da objavimo nekoliko poruka, jedna je medijima, od kojih tražimo kredibilitet. U proteklom periodu postojala je medijska blokada i plasiranje laži i nerealne slike, tako da pozivamo novinare da budu precizni, s obzirom da stvarnost sama sebe predstavlja. I u drugoj poruci pozivamo sinove Ebjena da se pridruže mudžahidima, s obzirom da su oni dio rješenja, i oni mogu izaći na demonstracije i dići se protiv vojske, i moraju zahtjevati povlačenje vojske iz provicnije Zindžibar. I naša treća poruka ide cijeloj javnosti – mi kažemo da mi, Ansar eš-Šeriah smo ti koji kontroliraju Ebjen i implementirali smo Šerijat, jer probali smo socijalizam, sekularizam i demokratiju, a danas vladamo po Allahovom zakonu i primjenjujemo odredbe Šerijata.

Ebu Hamzu el-Markešija intervjuisao: Anis Mensur

Izvor: Kavkaz centar

Prijevod i obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz