Jemen: Prvi intervju sa emirom mudžahida AQAP-a u Zindžibaru Ebu Hamzom El-Markašijem

Popularno na sajtu

Ići u Zindžibar i Jaar znači ići u pakao bitke i pucnjave, a mi smo tamo dospjeli i obećali smo da ćemo uraditi intervju sa liderom džema'ata Ensar El-Šeria (AQAP – Al-Kaida Arapskog poluostrva).

Prvo smo otišli u Jaar jer smo dogovorili da uradimo intervju sa Emirom Ebu Hamzom.

Kada god bi vidjeli osobu s bradom odjevenu u Afganistansku nošnju rekli bismo to je lider. Bilo nas je četvorica, ja, kolege Wagdi Al-Shoubi i Amjad Khashaafa te posrednik Awsan Al-Jaadani.

Iz Zindžibara smo otišli u Jaar i čekali smo pola sata dok pet maskiranih militanata nije došlo do nas, pa su tražili od nas da ne koristimo kameru, jer će oni uraditi snimak i kopirati nam ga, ali su nam dopustili da koristimo diktafon i foto aparate.

Zaputili smo se s militantima putem Zindžibar-Jaar i vratili smo se još jednom blizu lokacije sukoba i pucnjave između dina od banana i mango drveća, gdje je potom došao mršav mladić, noseći kesicu, mašinku i bežićni radio.

Zagrlio nas je u znak dobrodošlice, bio je miran i blago se smijao. Sjeli smo ispod drveta daleko od bilo kakvih formalnosti. Bilo nas je trojica novinara, redom smo postavljali svoja pitanja…

 

Anis Mansour: Kako gledate na događaje koji se dešavaju pred vama, vezano za ponovno otvaranje puta i sličnih rekonstrukcija?

Abu Hamza Al-Marqashi: U ime Allaha Milostivog, Svemilosnog!

Zindžibar je u prošlom periodu bio izložen rekonstrukciji infrastrukture, i to je bio i planiran čin, uspjeli smo da dovršimo nekoliko krupnijih projekata uz podršku naroda, i uspjeli smo da prebrodimo mnoge poteškoće, škole u Jaaru i njegovoj okolini su pod boljom upravom nego što su bile ranije, a bolnica u Al-Raziju koja je bila razrušena od strane ratnih aviona na način koji je u suprotnosti i sa zakonima koje su smislili ljudi a da i ne govorimo kako Šerijat zabranjuje takav čin je rekonstruisana, takođe smo uspjeli da oformimo liječnički centar uz kooperaciju sa crvenim polumjesecom, koji se tu nalaze i djeluju pod okriljem dogovora o zaštiti.

 

A.M:  Postoje ljudi koji govore da vi samo slijedite režim koji je sličan Salihovom i da vas takav režim potpomaže da ostanete  na vlasti, a postoje priče i da ste povezani sa komandantom prve oklopne divizije i komandantom revolucionarske vojske Ali Muhsinom Al-Ahmarom?

A.H.M:  Takav govor je u potpunosti neutemeljen, jer režim nastavlja da ratuje na strani Amerike protiv naših snaga, tako da je nemoguće da se dvije suprotnosti susretnu. A vezano za drugi dio pitanja takođe nema nikakvog temalja jer se i oni takođe bore protiv nas. Zanimljivo je istaknuti da su se oni međusobno  borili u Sani, ali su se ipak udružili sa Amerikom u borbi protiv nas.

 

A.M:  Kakva je vaša povezanost s projektom odvajanja južnog djela  od sjevernog?

 

A.H.M:  Mi želimo da uspostavimo Allahov šerijat u toj provinciji i da odklonimo nepravdu koja se tu nalazi, naš cilj je da oformimo društvo po modelu onog kojeg su imali Talibani koji su bili pravedni i koji su obezbjeđivali sigurnost za svoje stanovnike.

 

A.M: Da li je ime ‘Ansar Al-Sharia’ novo ime za organizaciju Al-Kaide i da li ste vi dio globalne Al-Kaidine oraganizacije?

 

A.H.M:  Ne pitajte me stvari koje su izvan Abjana, nisam u mogućnosti da odgovaram na pitanja koja nisu vezana za Abjan, zbog toga se fokusirajte samo na Abyan.

 

A.M:  Dobro, kakva je priroda rata koji se vodi na ovim područijima?

 

A.H.M: Na početku, rat protiv nas je bio žestok, i gotovo da je cijeli svijet bio udružen u borbi protiv nas, uključujući i režim, udružene partije kao i Houte (šije-zaidije). Sve političke partije su se udružile protiv nas, svih nas koji smo željeli da se uspostavi Allahov šerijat. Elhamdulillah, danas Zinjibar je pod vlašću mudžahida, a snage nisu jednake, režim ima velik i jak vojni arsenal, ali pobjeda dolazi od Allaha (“Koliko su puta malobrojne čete, nadjačale mnogobrojne čete!” – A Allah je na strani izdržljivih. (Prevod značenja, 2:249))

I nebitno koliko je velik arsenal njihove vojske, u ovakvom načinu ratovanja gerilske taktike su uvjek jače od toga, i danas smo u najboljoj poziciji jer prešli smo sa džihada pojedinaca na džihad cjelog naroda, ka uspostavi Allahovog Šerijata.

 

A.M: Kazali ste da se Houti(šije) bore protiv vas, kako vam je to poznato?

 

A.H.M:  Da, svakako, bore se protiv nas, i ubili smo mnoge od njih i pronašli među njihovim stvarima Houtske slogane ”Smrt Americi i smjer Izraelu’ i pronašli smo dokumente u kojima vrijeđaju Ashabe i ummet mu'mina, i volio bih da vidite šta pjevuše tokom noći kada su sa 25. mehanizovanom brigadom kada vrijeđaju sunnet, i imamo mnoge dokaze da se Houti bore na strani 25. mehanizovane brigade i na žalost, neprijateljske partije su pristale da im daju više slobode, nego što je Ali Abdullah Salih dao Zapadu.  Dok su do juče te iste partije pričale o Salihu i njegovom režimu koji dopušta Zapadu slobodno kretanje, danas to isto i oni rade, dajući zakletvu da će se boriti protiv onih koji žele da uspostave Allahov šerijat.
A kunem se Allahom da, kada bi Ali Abdullah Salih vladao pomoću Allahovog šerijata da mi ne bi vodili džihad protiv njega, i kunem se Allahom da ukoliko bi stranke opozicije vladale Allahovim šerijatom, da se ne bi ni njima suprostavili i ne bi ih smatrali slugama zapada.

A.M.: Da li prihvatate miroljubivu revoluciju promjene?

 

A.H.M.: Da, ali naša se mišljenja razlikuju, ako su oni prije par mjeseci izašli da sruše režim,  mi smo izašli da srušimo režim još prije nekoliko decenija, i naši načini djelovanja se razlikuju, ali smo slični i slažemo se u uklananju režima kao što se to desilo u Libiji.

 

A.M. : Neki mediji su izvjestili da ste smaknuli neke vaše članove zbog izdaje te da ima nesuglasica među vama?

 

A.H.M. : Neki od medija to loše prosuđuju, i iskorištavaju problem implementacije kazne za ubicu, neki kažu da su neki omladinci revolucije smaknuti, a i mnogo toga drugog što je rečeno, sve je dezinformacija.

 

A.M.: Šta sa prisustvom stranih nacionalnosti? I koliki su gubici u pitanju?

A.H.M: Većina su Jemenci, i mi ih ne prisiljavamo na podršku i džihad, a što se tiče gubitaka, tužni smo zbog plasiranja nekih informacija od strane medija. Većina ubijenih su stradali u bombardovanjima američkih ratnih zrakoplova i artiljerijskom granatiranju, ali i pored toga svaka bitka ima svoje gubitke, no naši gubici u opremi i ljudstvu su neznatni kada to uporedimo sa gubicima vojske.

 

A.M.: Kako rješavate probleme emirata Zinjibar i Jaar?

A.H.M.: Mi smo preuzeli institucije u bijednom stanju i obnovili ih tako da ljudi imaju koristi od toga. Došli smo do područja do kojih država nikad nije, obezbjedili smo vodu i u Zinjibar doveli struju preko generatora. Problem u Zinjibaru bi mogao biti rješen za dva mjeseca, ali vojska ne želi povratak raseljenih, najveći dokaz tome su teška granatiranja. Vojsci nije u interesu povratak raseljenih jer oni tvrde da su postigli neke imaginarne pobjede, a kada je  u pitanju emirat Wakar (Jaar) mi tamo imamo svoje institucije, postoji socijalni odbor u pitanju usluga, postoji policijska institucija za rješavanje sporova, postoji sud koji sudi Šerijatom, i postoji institucija za da'vu koja je povezana sa Hesbah institucijom, te obrazovna institucija i današnje obrazovanje u Jaaru je bolje nego u nekim velikim provincijama.

A.M.: Da li prihvatate dijalog?

A.H.M.: Prihvatamo dijaloge sa bilo kim ali smo povukli crvene linije ispod najvašnijih pitanje kao što je implementacija Šerijata, i što se tiče drugih pitanja prihvatamo dijalog, nama je važna samo implementacija Šerijata u zemlji.

 

A.M.: Postoji li nešto što želite reći za kraj a vas to nismo pitali?

A.H.M.: Želimo da objavimo nekoliko poruka, jedna je medijima, od kojih tražimo kredibilitet. U proteklom periodu postojala je medijska blokada i plasiranje laži i nerealne slike, tako da pozivamo novinare da budu precizni, s obzirom da stvarnost samu sebe predstavlja. I u drugoj poruci pozivamo sinove Abjana da se pridruže mudžahidima, s obzirom da su oni dio rješenja, i oni mogu izaći na demonstracije i dići se protiv vojske, i moraju zahtjevati povlačenje vojske iz provincija Zindžibara. I naša treća poruka ide cijeloj javnosti –  mi kažemo da mi, Ansar Al-Shariah smo ti koji kontroliraju Abjan i implementirali smo  šerijat.  Jer probali smo socijalizam, sekularizam i demokratiju a danas vladamo po Allahovom zakonu i primjenjujemo odredbe šerijata.  

 

Izvor: Kavkaz centar

Prijevod i obrada: Put vjernika


Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz