Proglas o formiranju organizacije Tahriru Šam i proglas o priključenju šest šejhova ovoj organizaciji

Popularno na sajtu

Kao što je poznato, 28. januara 2017. godine, više džihadskih skupina u Siriji je formiralo organizaciju “Tahriruš-Šam”. U daljem tekstu donosimo prijevod proglasa o formiranju ove organizacije, kao i prijevod proglasa kojim šest istaknutih vjerskih autoriteta u Siriji pristupa organizaciji Tahriruš-Šam.

*****

PROGLAS O FORMIRANJU ORGANIZACIJE TAHRIRUŠ-ŠAM

Hvala Allahu koji kaže: “Allah voli oni koji se bore na Njegovom putu u safovima, kao da su čvrsti bedemi!”

Neka je salawat i selam na Allahovog poslanika, a zatim:

“S obzirom na ono kroz šta prolazi sirijska revolucija danas od zavjera koje ju potresaju i unutrašnjih sukoba koji prijete njenom opstanaku, i želeći da se okupimo oko jedne riječi i zbijemo saffove, mi (skupine koje su potpisale ovaj proglas) obznanujemo riješenje svih tih skupina i njihovo potpuno ujedinjenje pod novom tvorevinom koja se zove “Organizacija Tahriru Šam” pod vodstvom inžinjera Ebu Džabira Hašima eš Šejha.

Mi pozivamo sve aktivne skupine na bojnom polju da upotpune ovaj dogovor i priključe se ovoj tvorevini kako bi se okupili na jednoj riječi i očuvali ono što se steklo džihadom i revolucijom, da ovaj projekat bude klica okupljanja sposobnosti revolucije i da očuva njen put, i da ostvari njene zacrtane ciljeve, rušenje režima i da stanovnici Šama žive ponosno i veličanstveno u okrilju šerijata Milostivog!

Molimo našeg Gospodara da nam podari pomoć i jasnu pobjedu!”

Skupine potpisnice (ovim skupinama se ubrzo pridružilo još drugih skupina, op.PV):

  1. Džebhetu Fethu Šam (Džebhetun-nusra)
  2. Hareketu Nurudin-Zenki
  3. Džejšus-sunne
  4. Džebhetu Ensarud-din
  5. Liwa el-haqq

PROGLAS O PRIKLJUČENJU ŠEST ŠEJHOVA NOVOSNOVANOJ HEJETU TAHRIRI ŠAM

Sva zahvala pripada Allahu koji je rekao: “I uistinu je ovaj vaš ummet jedan ummet, a ja sam vaš gospodar pa me se bojte”. I neka je mir i spas na Allahovog miljenika sallAllahu alejhi we sellem koji je rekao: “Uistinu je Allahova ruka uz džemat” i na njegovu porodicu i ashabe. A zatim:

Pratili smo detaljno tok događanja na terenu od pada Halepa pa sve do danas, i jer smo osjetili veliku opasnost, izvršavali smo ulogu sa kojom je Allah nas tragaoce za znanjem zadužio, a to je ulaganje truda za ujedinjene riječi i saffa muslimana, pa smo dali sve od sebe kako bi uspio posljednji pokušaj ujedinjenja, sa izdavanjem fetvi o obaveznosti ujedinjenja, i opasnosti posljedica ostavljanja istog, i neulaganja truda u postizanju ujedinjenja, i kada nam to nije uspjelo ponovili smo drugi pokušaj popravljanja stanja, i odbijanja valova nereda, pa je Allah odredio da stanje na terenu dođe do onoga do čega je došlo od međusobnih borbi što nas je jako rastužilo, pa smo tražili riješenje koje će zaustaviti krvoprolića i put koji će spriječiti ponavljanje istih, i ispraviti ogromni nered, kroz koji prolazi šamsko bojno polje pa nismo pronašli nikakvo drugo riješenje za dotično stanje, osim da se svi pridrže zaustavljanja međusobnih borbi i da se vrate ka putu ujedinjenja. Pa smo zaključili: Da je osnivanje novog vijeća Hejetu Tahriri-Šam (Vijeće oslobađanja Šama) pod komandom Ebu Džabira el-Šejha najbolji i najkraći put do našeg cilja, uz očekivanje da će novo ujedinjenje biti u stanju da se suoči sa opasnostima. I mi smo odazivajući se Allahovoj jasnoj naredbi o obaveznosti ujedinjenja riječi i sa ciljem zaustavljanja prolijevanja muslimanske krvi zauzeli stav o zabrani bilo kakvih unutarnjih sukoba. Zato smo odlučili da se priključimo ovom blagoslovljenom tijelu , kao što pozivamo sve skupine ove blagoslovljene revolucije da se što prije priključe ovom vijeću, kako bismo započeli novi period ove blagoslovljene sirijske revoluciju, u kojem će biti prekriženi listovi podjela, i u kojem će se uz Allahovu pomoć vratiti period pobjeda. I molimo Allah dž.š. da dadne bereketa u ovom berićetnom ujedinjenu.

Potpisnici:

1. Šejh Abdurezzak el Mehdi
2. Šejh Ebu Haris El-Misri
3. Šejh Ebu Jusuf El-Hamevi
4. Šejh Abdullah Muhejsni
5. Šejh Ebu Tahir El-Hamevi
6. Šejh Muslih Aljani.

Datum: 30 Rebiul Ahir 1438 hidžretske god. / 29 Januar 2017. god.

Priprema: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz