Da li je obmana opravdanje po pitanju velikog širka (fetva šejha Nasira el-Fehda)

Popularno na sajtu

Pitanje: Da li činjenica da čovjek bude obmanut u meselama širka i aslud–dina može biti opravdanje?

Odgovor: Obmana nije opravdanje po pitanju velikog širka. Ko upadne u širk bez prisile postao je nevjernik. A zar nije većina nevjernika upala u širk osim sebebom obmanjivanja od strane njihovih predvodnika i učenjaka. Uzvišeni Allah kaže:

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله

„Oni, pored Allaha, svećenike svoje i monahe svoje uzeše za bogove.” (Tevbe, 31)

Ovim ajetom Allah ih ne opravdava već ih kori zbog njihova postupka. Takođe, govoreći o stanovnicima vatre, Uzvišeni kaže:

ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ويقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين

“A kad bi samo video kad oni koji su činili zulum pred Gospodarem svojim budu sabrani i kad stanu među sobom razgovarati: ‘Da vas nije bilo, sigurno bi smo bili vjernici!’” (Sebe, 31)

I još puno drugih ajeta.

Isto tako, u poznatom hadisu Abdullaha ibn Amra, radijellahu anhuma, a koji je mutevatir i govori o uzdizanju znanja, stoji: „Pa će ljudi za svoje predvodnike neznalice, pitaće ih i oni će im davati fetve i tako i sebe i druge odvoditi u zabludu.“

U cjelini, puno je šerijatskih tekstova koji govore o ovome. Ko želi da opravda obmanjivanjem morao bi da opravda sve nevjernike bez izuzetka, jer su svi obmanuti od strane Iblisa koji kaže:

وماكان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم

„Ja nisam nikakve vlasti nad vama imao, samo sam vas pozivao i vi ste mi se odazivali; zato ne korite mene, već sami sebe.” (Ibrahim, 22)

Odgovorio: Nasir el-Fehd
Iz djela: Fetava el hajirije
Izvor: Tawhed.ws
Sa arapskog: Put vjernika (naslov je od Puta vjernika)

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz