Fetva o Sejjidu Kutbu

Popularno na sajtu

Od plemenitog šejha, al-‘allaamah, branitelja vjerovanja ehli-sunneta, svjetiljke znanja, onog koji je naređivao dobro a zabranjivao zlo – Hamuda bin ‘Uqla eš-Šuajbija, rahimehullah.

Pitanje:

Izjave date o Sejjidu Kutbu, rahimehullah, naglo su se povećale, neki kažu da je on čist od svih grešaka a neki ga stavljaju na isti nivo na kojem su bludnici među kjafirima, pa gdje je istina po ovom pitanju?

Odgovor:

Slava pripada Allahu, Gospodaru svjetova, i neka su Njegov mir i blagoslov nad posljednjim Poslanikom.

U nastavku:

Uistinu, politički mislilac Sejjid Kutb, rahimehullah, je imao ogroman broj neprijatelja, koji su se razlikovali u svojim metodama kritike i njihovim namjerama, a koji su također dijelili zajedničke interese. Ali prije nego izložim optužbe upućene Sejjidu, rahimehullah, želim da razjasnim razlog zašto je posebno Sejjid Kutb bio meta.

Sejjid, rahimehullah, u svom vremenu je smatran naučnikom među znanjem čiji je predmet bio borba protiv tlačitelja i proglašavanjem istih nevjernicima. Također je bio jedan od unikatnih daija (islamskih misionara, op.PV) koji su narod pozivali na obožavanje njihovog Gospodara i koji su propovijedali unifikaciju svih zakona nikom drugom do Allahu. On se nije povinovao Allahovim neprijateljima i neprijateljima Njegova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je Džamal Abdel-Nasser i oni poput njega… niko nije bio sretniji radi Sejjidove smrti od ovog posljednjeg… Uistinu, kada su pomislili da su ga ubili, on je obnovio svoj poziv svojom krvlju i uzdigao svoje riječi sa entuzijazmom. Postao je priznatiji među muslimanima, a distribucija njegovih knjiga se povećala… Radili su na tome da mu ponovo naude, priznajući da moraju da unište njegov poziv (nakon što su ga fizički ubili, op.rec.).

Cilj napada na Sejjida Kutba, rahimahullah, nije bio samo u pravcu njegove ličnosti, uistinu on nije prvi učenjak koji čini male greške, on je činio greške koje mi ne poričemo. Uistinu, ono što i dalje brine njegove neprijatelje i njihove sljedbenike jeste njegova metodologija za koju se boje da će se proširiti među muslimanskom omladinom. Kada sam čuo za zabadanje noža u leđa Sejjida Kutba, rahimehullah, nisam bio iznenađen, jer je Allah, te'ala, rekao: “Tako smo svakom vjerovjesniku neprijatelje određivali..”

Ko god u sebi ima nur od poslanstva, također ima neprijatelje među zulumćarima, srazmjerno nasljedstvu koje je primio od našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Uistinu, sva zabadanja noževa u njegova leđa, Sejjidu ne štete, već samo povećavaju njegova dobra djela.

Ono što je najiznenađujuće jeste djelovanje onih grupa koje za sebe tvrde da su od sljedbenika istine (razna „muslimanska“ bratstva), kojima sigurno manjka na ravnoteži (pravednosti) i koji ne koriste ispravno mjerilo. Allah je rekao: „Teško onima koji pri mjerenju zakidaju, koji punu mjeru uzimaju kad od drugih kupuju, a kad drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju..“

Tako kada ovakvi ljudi žele da pohvale osobu koja je puno više bila kritikovana od Sejjida, oni govore svoje popularne riječi: „Njegove greške su potonule u more njegovih dobrih djela“, a drugi kažu: „Ako se nivo vode malo poveća, neće donijeti pakost“, i slično. Slično tome, kada žele nekoga da oklevete, kao Sejjida Kutba, rahimehullah, koji se računa kao preporoditelj, obnovitelj (mudžeddid) vjere..: Sav sud pripada Allahu, oni ga pripišu havaridžima (haridžijama) i proglase ga nevjernikom, koristeći se pritom grijesima i greškama.

Mi ne tvrdimo da je Sejjid, rahimehullah, čist od grešaka, sigurno ima grešaka za čije detalje nema mjesta u ovom dokumentu. One ne utiču ni na njegov poziv niti na njegovu metodologiju, isto kao što su drugi učenjaci činili greške koje ih nisu diskreditirale, kao npr: Ibn Hadžar, En-Nevevi, Ibn el-Džewzi i Ibn Hazm. Zadnji su učinili neke greške u akidi ali to nije zaustavilo omladinu i učenjake ummeta da se od njih okoriste… uistinu oni su imami osim u onome u čemu su pogriješili. Ovo je slučaj sa Sejjidom, rahimehullah. Njegove greške nisu poljuljale korijene njegove metodologije ili njegove unifikacije zakona nikom drugom do Allahu (vladati po onome što je Allah objavio) i njegovom pozivu narodu da obožavaju njihova Gospodara…

Prava istina što se tiče Sejjida, rahimehullah, jeste ta da su njegove greške praktično nepoznate u odnosu na njegove vrline i odbranu „La ilahe illAllah“. Ako je napravio neke manje greške, mi ih nećemo poricati i molimo Allaha da mu se smiluje.

Kao zaključak, ništa ne preostaje osim da kažem da ja smatram da je Sejjid, rahimehullah, predstavljen riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Najbolji od svih šehida je Hamza (ibn Abdul Muttalib) i čovjek koji je stao ispred nepravednog vladara, naređujući mu dobro, a zabranjujući zlo, pa ga vladar ubije.“

Mi također računamo da je Sejjid, rahimehullah, poput čovjeka koji je rekao riječ istine u lice vladaru, koji ga je zbog toga ubio… i reći ću neke od njegovih riječi, prije njegove egzikucije, kada je jedan od oficira bio iznenađen radošću Sejjid Kutba kada je čuo za svoj „šehadet“ – smrtnu presudu, i bio je šokiran jer ovaj nije bio tužan, niti je postao depresivan, niti se slomio, pa ga je upitao: „Ti misliš da ćeš postati šehid, ali šta znači šehid za tebe?“ On, rahimehullah, je odgovorio: „Šehid je onaj koji svojom dušom i krvlju posvjedoči da mu je njegova vjera draža od svega na svijetu. Zbog toga, on žrtvuje svoju dušu i svoj život u zamjenu za Allahovo zadovoljstvo.“

Molimo Allaha da mu se smiluje zbog govora i djela za koje svaki poznavalac istine zna da su došli od srca koje je ispunjeno ljubavlju prema Allahu, Njegovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ljubavlju prema žrtvovanju za Njegovu vjeru.

Molimo Allaha da nam se smiluje i oprosti i nama i njemu.

Molimo Allaha da spusti Svoj mir i blagoslov na Poslanika Muhammeda, na njegovu porodicu i njegove ashabe.

Diktirao: šejh Hamud bin ‘Uqla eš-Šu'ajbi, rahimehullah

16.05.1421. H.G.

Izvor fetve: muslm.net

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz