Da li su svi predznaci Sudnjeg dana pokuđene i ružne pojave?

Popularno na sajtu

Pitanje: Zašto nas je Alahov Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem obavijestio o predznacima Sudnjeg dana? Da li činjenica da neki postupak predstavlja predznak Sudnjeg dana podrazumijeva da se ostavi takvo djelo?

Odgovor: ŠEJH MUHAMMED IBN SALIH EL-MUNEDŽDŽID

Hvala Allahu, neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, Njegovu porodicu i ashabe.

PRVO:

Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi ve sellem  nas je obavijestio o predznacima Sudnjeg dana kako bi nam to bio podstek za činjenje dobrih dijela, za bogobojaznost i klonjenje onoga što je Allah zabranio. Kad god vidimo da se neki od predznaka Sudnjeg dana ostvario povećava nam se strah od Časa sudnjeg i njegovih grozota, i povećava nam se ubjeđenje o njegovoj blizini pa otuda se poveća naše pripremanje za to kroz činjenje dobrih djela.

DRUGO:

Ne proizilazi nužno iz činjenice da je neko djelo od predznaka Sudnjeg dana, da to isto djelo bude samo po sebi pohvalno ili pokuđeno, ili da je naređeno njegovo izvršavanje, ili da je zabranjeno njegovo činjenje. Naprotiv, takvo djelo je samo nagovještaj blizine nastupa Časa Sudnjeg, dok se pohvalnost ili pokuđenost takvog djela razumijeva iz drugih šerijatskih dokaza.

Rekao je En-Nevevi rahimehullah: „Nije sve ono o čemu je obavijestio Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem  da predstavlja predznake Smaka svijeta ujedno zabranjeno ili predmet prijekora. Zaista natjecanje pastira u gradnji i uzdizanju građevina, rasprostranjenost imetka, stanje (društva) da na pedeset žena stoji jedan čovjek, – ništa od toga nije haram, već su predznaci Kraja svijeta. Nije uslovljeno da predznaci nose u sebi tačno određeno  značenje, naprotiv, već bivaju odraz nekog dobra ili zla; nešto od toga je dozvoljeno, drugo zabranjeno,  nešto obavezno, ili drugačije. A Allah najbolje zna.“ (Šerhu-n-Nevevi ‘ala Muslim:159/1)

Rekao je El-Menavi rahimehullah: „Nije svaki predznak blizine Časa predmet prijekora. Naprotiv,  Poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem je spomenuo određene stvari od predznaka koje je prekorio, kao uzdizanje emaneta/povjerenja, a neke je pohvalio, dočim neke nije ni pohvalio ni prekorio. Dakle, nisu predznaci Sudnjeg dana sami po sebi pokuđene pojave.“ (Fejdu-l-kadir: 9/6.)

Shodno ovome, predznaci Časa sudnjeg se klasifikuju prema svojoj suštini da su pokuđeni ili pohvalni na tri kategorije:

Prvi: Predznaci koji su predmet prijekora, te je obavezno njihovo ostavljanje i nepristupanje njima, poput rasprostranjenosti bluda, kamate i muzičkih instrumenata.

Drugi: Predznaci koji su predmet pohvale, poput obavijesti o širenju islama i njegovoj dominaciji nad drugim vjerama, pobjedi nad Perzijancima i Rimljanima te osvajanje Konstantinpolisa i Rima.

Treći: Predznaci koji se ne opisuju ni pohvalom ni ukorom, poput cijepanja mjeseca, izlaska sunca sa zapada, izlaska životnije/Ed-Dabbeh, pojavi vatre u Hidžazu koja će osvjetliti vratove kamila u Iraku, prepuštanja stvari (upravljanja) onima koji toga nisu dostojni, i slično tome.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa: https://islamqa.info/ar/238190

Izvor: istina.ba

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz