Predznak Sudnjeg dana: Uzimanje novca za učenje Kur'ana

Popularno na sajtu

Učenje Kur'ana predstavlja ibadet kojim se približava Allahu, dželle še'nuhu, i u vjeri egzistira temeljni princip da se ibadet ne čini radi ovodunjalučkih koristi, nego radi Ahireta i želje za Allahovim, dželle ve'ala, licem.

Od predznaka Sudnjeg dana je da se pojave ljudi koji uče Kur'an, uljepšavajući svoje glasove, u raznim prilikama, bilo na veseljima ili na dženazi, kako bi za to uzimali novac.

Od Imrana ibn Husejna, radijallahu anhu, se prenosi da je jednom naišao na čovjeka koji je učio Kur'an ljudima, pa potom za to tražio da mu plate. Na to je Imran rekao: “Allahovi smo i zaista se svi Njemu vraćamo, a ja sam uistinu čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: ‘Ko bude učio Kur'an neka za to traži nagradu od Allaha, tebareke ve te'ala, a zaista će doći ljudi koji će učiti Kur'an i tražiti od ljudi (da im plate).'”[1]

A od Džabira ibn Abdullaha, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Izašao je pred nas Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a mi učimo Kur'an, među nama i Arapa i nearapa, pa reče: “Učite (Kur'an), jer (svako vaše učenje) je hajr, a doći će ljudi i učiti ga (s pažnjom) kao kad se reda posuđe[2] – hrlit će (da naplate učenje), a neće odgađati[3] (da dobiju nagradu na ahiretu).”[4]

Autor: Muhammed ibn Abdurrahman el-Arifi

Iz knjige: Kraj svijeta – mali i veliki predznaci Sudnjeg dana

Priprema: Put vjernika

Fusnote:


[1] Bilježi imam Ahmed, a šejh Arnaut ga ocijenio dobrim u komentaru na Musned.

[2] Tj . trudit će se da što više uče, bez i najmanje greške, toliko precizno i s pažnjom kao kada se reda suđe (ili kristalne čaše), kako bi ljudi čuli takvo njihovo učenje i hvalili ih, te ih učinili poznatim.

[3] Tj. hrle da uzmu nagradu od ljudi, bilo u novcu ili u vidu pohvale, a ne odgađaju svoje djelo da za njega uzmu nagradu na Ahiretu i zasluže Allahovo zadovoljstvo.

[4] Bilježi Ebu Davud, Alabani ga ocijenio vjerodostojnim u Es-Silisileti es-sahiha, br. 259.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz