Intervju sa Mulla Braderom, komandantom mudžahida u Mardžahu: Okupatori bježe nazad u svoje baze kao miševi

Popularno na sajtu

Okupatori su zatvoreni u svojim bazama, oni se ne usuđuju izaći napolje jer znaju da ih mudžahidi čekaju u zasjedi, ponekad neprijatelj izađe napolje i kada to uradi, izađe u ogromnom broju, ali čim njihovi tenkovi budu pogođeni od mudžahidskih improvizovanih eksplozivnih naprava (IEN), oni bježe nazad u svoje baze kao miševi, i dok se kao kukavice uvlače nazad u svoje rupe nasumice pucaju na civile.


U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

TheUnjustMedia.com ima priliku da razgovara sa Mulla Braderom koji je komandant Islamskog Emirata Afganistana (IEA) za distrikt Mardžah.

TheUnjustMedia: Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Mulla Brader: We alejkumu selam we rahmetullahi we berekatuhu.

TheUnjustMedia: Mulla Brader, da li bi mogao da se predstaviš?

Mulla Brader: Hvala Allahu koji je stvorio stvorenja da obožavaju samo Njega i naredio im da slijede dobro a izbjegavaju zlo, i zabranio im da čine nered na kopnu i moru.

“Onaj ko za zaštitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana će svakako pobijediti.” (Ma`ide, 56)

Moje ime je Mulla Brader, moji drugovi zovu me Brader. Ja sam mještanin Mardžah distrikta u pokrajini Helmand i ja trenutno služim kao jedan od komandanata Islamskog Emirata za distrikt Mardžah.

TheUnjustMedia: Da li nam možeš reći nešto o trenutnoj situaciji u Mardžahu?

Mulla Brader: Okupatori i njihove sluge se nalaze u centralnom dijelu distrikta Mardžah i oni su pod opsadom mudžahida.

TheUnjustMedia: Šta misliš pod time “okupatori i njihove sluge su pod opsadom?”

Mulla Brader: Pa okupatori su zatvoreni u njihovoj bazi, oni se ne usuđuju izaći napolje jer znaju da ih mudžahidi čekaju u zasjedi, ponekad neprijatelj izađe napolje i kada to uradi, izađe u ogromnom broju, ali čim njihovi tenkovi budu pogođeni od mudžahidskih improvizovanih eksplozivnih naprava (IEN), oni bježe nazad u svoje baze kao miševi, i dok se kao kukavice uvlače nazad u svoje rupe nasumice pucaju na civile.
“Allah voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti.” (Saff, 4)

Theunjustmedia: Kako mještani u Mardžahu gledaju na okupatore?

Mulla Brader: Kad god neprijatelj bude napadnut, odmah ubrzo nakon napada neprijatelj sprovodi pretraživanje od vrata do vrata, i za vrijeme ovih pretraživanja neprijatelj čak pretražuje i djecu, žene i starce, i ovo njihovo djelo pokazuje nepoštovanje prema islamskim vrijednostima; također neprijatelj nasumice iz osvete hapsi i puca na nevine ljude i nakon hapšenja odvodi ih u svoje baze gdje ih muče, i kada starije osobe iz tog područija odlaze kod okupatora da traže da se nevini ljudi puste, okupatori koriste ružne riječi i govore starima da se gube odatle.

Nedavno su mudžahidi napali okupatore, ubrzo nakon napada neprijatelj je iz osvete napao svatove na ceremoniji vjenčanja u kojoj su žrtve bili nevini ljudi.

Također svaki dan u jutro pošto ljudi odlaze na posao ili u kupovinu svakodnevnih potrepština, okupatori su postavili kontrolne punktove gdje se oni (mještani) pretražuju, stoga je okupatorsko uznemiravanje ljudi konstantno.

Ovih dana postoji nova prijetnja od neprijatelja, kad god neprijatelj povrijedi civile u svojim barbarskim napadima, oni pod izgovorom liječenja odvode ranjene civile sa sobom, nakon čega im se gubi trag, ali nakon malo vremena njihove porodice dobiju mrtva tijela svojih rođaka, tijela su zašivena nakon što su im okupatori izvadili njihove organe, tako da su okupatori sada umiješani i u trgovinu sa ljudskim organima.

Svi ovi okupatorski zločini nad siromašnim ljudima iz Mardžaha stvorili su mržnju prema okupatorima, ljudi vole mudžahide koji teže da izbace okupatore, pa da ljudi budu oslobođeni njihove patnje koju su im okupatori nametnuli.

“Gospodaru naš, nadahni nas izdržljivošću i učvrsti korake naše i pomozi nas protiv naroda koji ne vjeruje!” (Bakara, 250)

Theunjustmedia: Kako okupatori donose njihovu takozvanu “demokratiju” u Mardžah, da li oni grade puteve, škole, bolnice ili otvaraju radna mjesta za lokalne ljude kao što oni to tvrde?

Mulla Brader: Okupatori nisu uradili ništa, jedina stvar koju su oni donijeli jeste uništenje i razaranje, ono puteva što je bilo i njih su uništili, umjesto da otvaraju nove poslove oni su bombardovali infrastrukturu koja je jedini način za zapošljavanje siromašnih ljudi iz Mardžaha.

Theunjustmedia: Mi čujemo da okupatori koriste heroin da prebrode njihovu depresiju i druge mentalne bolesti i da su oni također umiješani u trgovinu droge?

Mulla Brader: Ja sam lično vidi okupatore kako koriste heroin da prebrode svoja traumatična mentalna stanja, mi također imamo dokaz da je veliki broj okupatora umiješan u trgovinu heroinom.

Theunjustmedia: Mi ti se zahvaljujemo na razgovoru sa nama. Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Mulla Brader: Nema problema. Molim Allaha, subhanehu we te'ala, da vam pomogne u vašem propagiranju istine.
We alejkumu selam we rahmetullahi we berekatuhu.

Izvor: TheUnjustMedia.com

Prijevod na bosanski: hadidonline.org

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz