Karadawi izdao novu fetvu u kojoj podržava okupaciju Kavkaza i blati mudžahide

Popularno na sajtu

Nakon što je žestoko kritikovao afganistanske mudžahide (talibane) prije događaja od 11. septembra, a uoči američkog napada na Afganistan izdao fetvu o dozvoljenosti učestvovanja američkih muslimana u američkoj vojsci koja napada Afganistan, kasnije isto tako žestoko kritikovao mudžahide Iraka i podržao neprijatelje džihada u Somaliji, doktor Jusuf el-Kardavi se nedavno obrušio na mudžahide i pokret džihada na Kavkazu, upotpunivši time svoje neprijateljstvo prema svim relevantnim džihadskim pokretima u svijetu.[1]


Kako su izvjestili neki arapski i ruski izvori3, “šejh” Karadavi, koji je oštro kritikovan od vodećih islamskih učenjaka za svoje skandalozne fetve tokom posljednjih godina, dao je još jednu kontraverznu izjavu.

Rekao je da su ga Hož-Ahmed Kadirov, amidža kolovođe čečenskih otpadnika, kao i takozvani “predstavnik Duhovne administracije Čečenske Republike u zemljama zaljeva”, dotični Daudov, pitali da ocijeni akcije mudžahida u Čečeniji i na Kavkazu.

“Šejh” Karadavi je odgovorio na njihov zahtjev sa govorom punim teške osude koju Kadirovi otpadnici nazivaju “fetvom”.

U svojoj “fetvi”, Karadavi je posebno optužio čečenske mudžahide za neznanje, neopravdan tekfir i nasilje.

Glavni postulat u ovoj fetvi je Karadavijeva tvrdnja da je “islam zabranio smjenjivanje krivaca[2], ako to vodi većem zlu. I ne dozvoljava rješavanje zla na isti način, posebno ako će to prouzrokovati veće zlo.”

Štaviše, Karadavi je džihad mudžahida u Čečeniji i Kavkazu nazvao “nasiljem koje nema ništa sa slovom Šerijata ili sa duhom Šerijata”.

Na primjer, spomenuo je mudžahide u Čečeniji i Kavkazu, egipatske grupe El-Džihad i El-Džema'a el-islamijja, koje su u ratu protiv režima izabrale “vojne akcije i put sukoba”, “iako nisu u stanju da to urade”.

Karadavi vjeruje da ove grupe moraju da koriste demokratske procese i parlamentarne izbore kako bi postigli svoje ciljeve.

“Oni nisu koristili metode objašnjenja i apela ljudima, ili obrazovanja i upute, mirnim putem na univerzitetima, u džamijama, ili putem demokratskih procesa, kao što su izbori, te ulazak u parlamente s namjerom da postignu svoje ciljeve i kako bi dobili slobodu i donijeli korist narodu”, rekao je Karadavi.

Karadavi također vjeruje da ubijanje marionetskih kolovođa, koje su nevjernički okupatori stavili na vratove mudžahida, neće dovesti do ostvarenja ciljeva, jer to vodi ka pogoršanju situacije.

“Ubistvo predsjednika, premijera, ili šefa državne sigurnosti neće riješiti probleme, nego u većini slučajeva, oni bivaju zamijenjeni sa onima koji su još gori, okrutniji i odbijaju dijalog sa islamistima”.

Karadavi je završio svoju “fetvu” riječima jednog arapskog pjesnika.

Treba napomenuti da su Karadavija zbog njegovih kontraverznih fetvi, vodeći islamski učenjaci u više navrata optuživali za konformizam, neznanje u pogledu šerijatskih propisa i fikha (islamsko pravo) i jednostavno za obmanu i iskrivljavanje Šerijata.

Osoba koja je najtačnije i najpreciznije opisala Karadavija je bio šejh Albani, koji je rekao:

“Jusuf el-Karadavi je studirao na univerzitetu El-Azhar, koji nije baziran na menhedžu (metodologiji) Kur'ana i Sunneta. Izdavao je fetve koje su kontradiktorne Šerijatu. On ima mnoge filozofske ideje pri sebi, i kada dođe do nečeg što je zabranjeno u šerijatu, on opovrgne zabranu riječima: “Ne postoji jasan dokaz koji to zabranjuje!”, i zbog tog razloga je ohalalio muziku.

To je oprečno koncenzusu učenjaka (idžma'u) koji kaže da nije neophodno da šerijatski propisi budu uvjetovani jasnim tekstom. Karadavi je također rekao: “Dokaz je Kur'an, Sunnet, idžma’ i kijas (analogija).” Kako god, analogija nije dokaz, s obzirom da je to idžtihad (izdavanje legalne fetve nezavisnom interpretacijom legalnih izvora). Shodno ovome, on je dozvolio mnoge stvari i iskrivio šerijatske propise” (Vidi: “Sufi al-Banna al-Qaradawi”.)

Također, kada je šejh Ibn Džibrin upitan za Karadavijeve fetve koje protivrječje mnogim šerijatskim propisima, odgovorio je: “Nema sumnje da ovaj čovjek pravi ustupke (u vjeri)! Razlog tome je što on hoće da bude voljen u narodu, te zbog toga, pravi ustupke ljudima. Na primjer, kada je vidio da većina ljudi sluša muziku, rekao je da nije zabranjena. Mi kažemo: nemojte slušati njegove fetve, i upozorite ljude na njega!” (Vidi: “Anil Qaradawi”)

Ni sam Karadavi to ne poriče i kaže da je njegov cilj da olakša ljudima. (Vidi: “El-Fetwa Bejne el-Indibat”)

Izvor: Kavkaz Centar

Prijevod: Kavkaski Emirat

Obrada: Put vjernika[1] Ovaj pasus je od Puta vjernika

2 Pod krivcima se ovdje misli na nepravedne vladare što nije slučaj na Kavkazu, nego marionete tamo imaju status taguta, oni su ruske sluge a nikako nepravedni muslimanski vladari

3. Fetva na ruskom je dostupna na adresi:

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz