Ekskluzivni intervju sa Jusufom Ahmedijem, glasnogovornikom Islamskog Emirata Afganistana, o operacijama u Mardžahu

Popularno na sajtu

Novinar: Kako vidiš trenutnu džihadsku situaciju u provinciji Helmand i drugim okolnim provincijama ?

Ahmedi: Otpor mudžahida protiv neprijateljskih napada u Mardžahu se odvija prema planu. Kao što smo i predviđali, neprijatelj je upao u zamku shodno našem taktičkom planu; neprijateljski gubici naglo rastu prolaskom vremena. Mudžahidi su uništili veliki broj okupatorskih tenkova u različitim “napadni i povuci se” napadima.

Dodatno tome, oni (neprijatelji) su izgubili mnogo vojnika. Izvještaji sa bojnog polja Mardžaha ukazuju da neprijateljske snage pate od pada morala. Oni nastoje da izvuku svoje opkoljene vojnike iz područja u kome se nalaze od prvog dana operacije. Međutim, neprijateljska pješadija i tenkovi su pod stalnom opsadom gdje god da se nađu.

Kad god oni pokušaju da se probiju iz obruča opsade, dođu pod napade i zasjede mudžahida ili budu pogođeni postavljenim minama. Slično tome, mudžahidi konstantno pokreću napade projektilima na okupatore. Okupatorske snage nisu napravile nikakav napredak uprkos velikim materijalnim i ljudskim gubicima i čini se da pokušavaju da se povuku iz područja. Prije dva dana, okupatorski neprijatelj je zračnim putem evakuirao svoje vojnike iz Kari Sadija, napuštajući područje.

Novinar: Na početku neprijateljskog napada, neprijatelj je govorio o svojim pobjedama i napredovanju. Izvještaji govore da su oni zauzeli neka područja. Zapadnjački mediji su također stalno izvještavali o njihovim pobjedama. Šta je istina?

Ahmedi: Sve što se dogodilo od prvog dana operacije je u skladu sa našim taktičkim planom. Mi smo željeli da zadamo razarajući udarac neprijatelju, tako da smo dopustili neprijatelju da uđe u neka područja bez ikakvog otpora. Neprijatelj je pomislio da je to njihov značajni napredak na bojnom polju. Tako da su oni hvalisavo tvrdili da su osvojili Mardžah. Neprijatelj nema nikakvog napretka na bojnom polju tokom prošle dvije sedmice osim teških gubitaka. Oni sada znaju da je njihova tvrdnja o osvajanju Mardžaha bila preuranjena.

Neprijateljska pješadija je opkružena u područjima gdje su bili spušteni iz zraka, drugog dana operacije. Neprijateljski tenkovi i vojna vozila nemaju načina da izađu iz sela u koja su ušli. Neprijatelj sada koristi pješačke puteve zato što su mudžahidi minirali glavnu cestu sa IEN-ovima.

Na obje strane glavne ceste nalaze se duboki vodeni kanali koji nisu prohodni za neprijateljske tenkove i vozila. Mudžahidski snajperi ih gađaju i napadaju iz zasjede neprestano. Gdje god neprijatelj namjerava da krene suoči se sa napadima, zasjedama, eksplozijama mina itd.

Novinar: U proteklih nekoliko dana, neprijatelj je imao materijalne i ljudske gubitke u Mardžahu. Možete li nam reći koliko je to u brojkama?

Ahmedi: Prošle su dvije sedmice od početka operacija u Mardžahu. Ono što slijedi su gubici neprijatelja prema  izvještajima sa bojnog polja (mi dajemo ove izračune na osnovu povremenih izjava mas medija):

– uništenih tenkova: 78

– ubijenih stranih vojnika: 382

– uništena rejndžer vozila: 4

– ubijenih afganistanskih vojnika: 36.

Slično tome, mudžahidi u drugim područjima Helmand provincije su istovremeno povećali napade na okupatorskog neprijatelja. Prema podacima koje mi imamo, ubijen je 51 strani i 23 domaća (afganistanska) vojnika; 17 tenkova i 6 vojnih vozila je uništeno u tim područjima.

Novinar: Kakvo je tvoje mišljenje o stanju džihada u susjednim provincijama Helmanda. Izvještaji govore da su džihadske aktivnosti znatno intenzivirane ove godine uprkos žestokoj zimi, u odnosu na prethodne godine.

Ahmedi: Da, u pravu si. Ove godine su mudžahidi susjednih provincija pokrenuli razarajuće napade na neprijatelja, uzrokujući velike gubitke među njima. Bili smo svjedoci istodobnim napadima mudžahida na okupatorske snage. Ovo je uznemirilo neprijatelje i oslabilo njihovu moć da se fokusiraju samo na jedno područje. Uprkos oštroj zimi, neprijatelj je pretrpio velike gubitke. Proračuni o gubicima okupatora ukazuju da su porasle aktivnosti mudžahida u ovim provincijama, kako slijedi:

Kandahar: ubijeno 28 stranih i 33 domaća vojnika, unišeno 5 tenkova i 5 vozila.

Farah: ubijeno 29 stranih i 17 domaćih vojnika, uništeno 8 tenkova i 3 vozila.

Zabul: ubijena 3 strana i 26 domaćih vojnika, unišen jedan tenk i 4 vozila.

Uruzgan: ubijeno 5 stranih i 19 domaćih vojnika, unišen jedan tenk i 3 vozila.

Ovi proračuni pokazuju neprijateljske gubitke u nekoliko provnicija. Ako brojimo neprijateljske gubitke na nivou cijele zemlje, vidimo jasan zamah džihadskih aktivnosti i porast okuptorskih materijalnih i ljudskih gubitaka. Čak i neki visoko pozicionirani neprijateljski zvaničnici priznaju postignuća mudžahida. Tako da u cjelosti možemo reći da je džihadska situacija pozitivna. Allahovom pomoći, ne suočavamo se ni sa jednom preprekom koju ne možemo preći.

Novinar: Dragi Ahmedi! Vjeruje se da je operacija Mardžah eksperimentalna operacija da bi se testirala nova američka strategija. Da li misliš da će neprijatelj biti u stanju da postigne svoj cilj pokrećući ovakve operacije?

Ahmedi: To je eksperimentalna operacija, to je tačno. Neprijatelj otvoreno priznaje da je operacija u Mardžahu testiranje nove strategije. Ako je ovo tačno, neprijatelj bi trebao da zna da je njihov poraz potpuno neizbejžan. Vidimo da je situacija na bojnim poljima u Mardžahu suprotna željama neprijatelja i da oni nemaju nikakvog uspjeha. Pribjegli su svakojakoj propagandnoj senzaciji da bi uzdigli svoju poziciju, ali nemaju napretka već dvije sedmice. Razlog neprijateljskog neuspjeha je da nisu naučili iz proteklog osmogodišnjeg iskustva. Oni žele da pokažu svoju snagu još jedanput pod imenom nove strategije i da tako produže okupaciju zemlje. Međutim, ovakve pustolovine su samo povećale gubitke neprijatelja. Oni će se morati suočiti sa materijalnim i gubicima u ljudstvu.

S druge strane, civilne žrtve i prisiljavanje običnog naroda da napusti svoje domove uzrokuje veliku ljutnju i gnjev među narodom. Neprijatelj mora da preispita svoju politiku vezano za našu zemlju. Sada je prihvaćena činjenica da Amerikanci i drugi okupatori nisu sposobni da nastave okupaciju Afganistana vojnim putem. Za njih bi bilo bolje da povuku svoje trupe iz zemlje i da ostave Afganistance da žive u hladu islamskog sistema (Šerijata, op.prev.).

Novinar: Hvala za intervju!

Ahmedi: Hvala i Vama!

Izvor: alemarah.info – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

11. rebiul-evvel 1431. h.g.

25. februar 2010.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz