Šehadet (pogibija) komandanta Faruka, vojnog zvaničnika Islamskog Emirata Afganistana za pokrajinu Farjab

Popularno na sajtu

Nakon što je brat Faruk postavljen na poziciju vojnog zvaničnika pokrajine, ostao je na toj poziciji dok nije šehidio. Provodio je svo svoje vrijeme hrabro i iskreno sa mudžahidima u borbama na prvim linijama. On je bio komandant mudžahida i njihov sluga. On je bio dokaz riječi Allahovog poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: „Vođa naroda je njihov sluga“. Pobijedio je podnoseći teškoće džihada, zamora i rana.


U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog!

Slavni komandant Mula Zia-ud-din, vođa i vojni zvaničnik Islamskog Emirata Afganistana za džihadske poslove u pokrajini Farjab poginuo je (šehidio inšaAllah) tokom krvavog sukoba koji je izbio između mudžahida Emirata i stranih snaga u selu Kurak Vadak u Davlat Abad distriktu, pokrajina Farjab, na jugozapadu Afganistana. Komandant Zia-ud-din je smatran za jednog od najuspješnijih vojnih zvaničnika i igrao je važnu ulogu u suprotstavljanju kršćanskim snagama i njihovim slugama na zapadu zemlje.

Šehid mulla Kari Zia-ud-din, također poznat po imenu “Faruk”, rođen je 1403. h.g. (1982. ili 1983)[1] u porodici Hadždži Abdul-Bakia u selu Tub Hana Kala u Davlat Abad distriktu u pokrajini Farjab.

Brat Zia je bio po nacionalnosti Uzbek iz plemena Bek, jedne od slavnih etničkih grupa u Afganistanu. Njegova familija je poznata po ljubavi prema džihadu, vjeri i ljubavi prema znanju.

Naučio je napamet Kur'ani Kerim u svojoj mladosti i on je, Allah mu se smilovao, volio učenje šerijatskih nauka još od ranog djetinjstva. Bio je student mnogih učenjaka Šerijata u svojoj oblasti, ali njegovo učešće u džihadu protiv kršćanskih nevjernika i njihovih sluga ga je spriječilo u nastavku studija.

Nakon što su nepravedne kršćanske snage ušle u zemlju sa ugnjetavanjem i agresijom i kada su počinili najgnusnije zločine protiv muslimanskog naroda Afganistana, brat Faruk nije mogao sjediti mirno i pasivno tražeći znanje, dok njegova braća i njegov narod biva masakriran od strane okupatora. Tako je on sakupio nešto svojih drugova i počeo oružani džihad.

Uprkos svojoj mladosti, postao je poznat po svojoj nenadmašivoj hrabrosti i rijetkoj vojnoj pronicljivosti među svojim vršnjacima u cijeloj provinciji. Učinio je da kršćani okuse mnoge poraze i svojom neviđenom hrabrošću minimizirao gubitke u redovima mudžahida, dok je gubitke činio maksimalnim na drugoj strani. Predvodio je mnogo operacija protiv neprijatelja sve dok strah od njega nije ušao u srca Allahovih neprijatelja kršćana i njihovih slugu, tako da su osjećali strah i strahopoštovanje od njega i nisu htjeli da uđu ni u jednu bitku koja je zahtijevala direktno konfrontiranje sa njim.

U početku, mudžahidi i njegovi drugovi su ga izabrali za svoga komandira u oblasti, ali njegova slava, hrabrost i izuzetna pronicljivost su učinili da ga primijete zvaničnici Islamskog Emirata, i oni su mu povjerili odgovornost za čitavu pokrajinu, tako da je postao vojni general i zvaničnik za pokrajinu Farjab.

Nakon njegovog imenovanja na ovu visoku i cijenjenu poziciju, poduzeo je odgovarajuću organizaciju mudžahidskih redova u skladu sa trenutnom situacijom u pokrajini u to vrijeme. On je također snažno povezao mudžahidske operacije, koje su se do tad uglavnom bile nepovezane i proizvoljne.

Među njegovim najvažnijim postignućima je bilo pozivanje u džihad narod Farjaba, koji je počeo da pada pod uticaj medija kršćanskih neprijatelja i njihovih pomagača. Sagradio je razne FM predajnike i počeo je sa cjelodnevnim emitovanjem i prenošenjem ideja i važnih vijesti lokalnom stanovništvu. Milošću Allaha subhanahu ve te'ala i velikom iskrenošću, preveo je stotine mladih ljudi iz redova marioneta i privukao ih je da se pridruže redovima mudžahida, pridobio je njihovu zaštitu i pomoć.

Njegov vojni program je imao veliki uticaj u apsorbiranju udara kršćanskih snaga i njihovih pomagača kroz čitavu pokrajinu. Također je proširio radijus oslobođene zemlje u pokrajini i tako proširio uticaj Emirata, i također je pridobio srca naroda pokrajine i priklonio ih Islamskom Emiratu, tako da je narod pružao zaštitu i pomoć mudžahidima, kao i hranu, oružije i sigurnost.

Nakon što je brat Faruk postavljen na poziciju vojnog zvaničnika pokrajine, ostao je na toj poziciji dok nije šehidio. Provodio je svo svoje vrijeme hrabro i iskreno sa mudžahidima u borbama na prvim linijama. On je bio komandant mudžahida i njihov sluga. On je bio dokaz riječi Allahovog poslanika, sallAllahu alejhi ve sellem: „Vođa naroda je njihov sluga“. Pobijedio je podnoseći teškoće džihada, zamora i rana. Međutim, sve to ga nije odvratilo od nastavljanja njegovog teškog posla i on nikad nije izgubio svoju čvrstu odlučnost.

Napokon, postigao je ono što je priželjkivao. Priželjkivao je šehadet (smrt u borbi na Allahovom putu) i postigao ga je, kada su kršćanske snage pokrenule kukavičku noćnu raciju 4. oktobra 2010. godine, šest kilometara od sjedišta Davlet Abad distrikta u oblasti Kurak Vadak, pokrajina Fardžab. Sa svoja četiri druga, davao je otpor kršćanskim snagama do svog posljednjeg daha. On se nije predao kršćanskim snagama koje su ga okružile sa svih strana, nego se hrabro borio i nanio je velike gubitke kršćanskom neprijatelju, sve dok nije ubijen zajedno sa četiri svoja hrabra druga. Molimo Allaha subhanahu ve te'ala da ga primi među šehide u Džennetu i da nas kao šehide ujedini sa njim u Džennetu. O Allahu, uslišaj!


Njegov karakter i ličnost

Šehid Zia-ud-din Faruk, da ga Allah primi i da mu se smiluje, bio je zgodan i lijep, srednje visine. Mnogo je se smijao i bio je blage naravi. Bio je visoko cijenjen i uživao je veliki ugled kod svog naroda, svojih vršnjaka i svoje braće. Bio je poznat kod mudžahida po svojoj efikasnosti, strpljenju, iskrenosti i uslužnosti. Radio je sa svojim narodom u svom selu i pokrajini sa mudrošću i pronicljivošću. Zbog njegove velike iskrenosti pridobio je ljubav svih u pokrajini, osim njegovih neprijatelja koji su ga se bojali i užasavali se od njega, jer je bio vrlo nadmoćan prema njima na bojnom polju. Bio je blagi savjetnik u selu i džamijama. Striktno se pokoravao naredbama Islamskog Emirata i sprovodio ih je bez oklijevanja i prigovora. Bio je poznat po svojoj blagosti. Bio je hafiz Kur'ana i predvodio je mudžahide u namazu.

Njegovi nasljednici

Šehid Faruk je bio porodičan čovjek. Uz svoju suprugu, ostavio je troje djece iza sebe, sina i dvije kćerke. Također je iza sebe ostavio tri brata. Familija brata Faruka je čuvena po džihadu i žrtvovanju. Dvojica njegovih amidža su šehidila prije njega i sedam članova njegove familije je zatvoreno od strane okupacionih marionetskih snaga.

Neka se Allah smiluje našem šehidu i neka učini Džennet njegovim boravištem. I neka Allah oslobodi sve zatvorene muslimane.

Izvor: Al-Somood Magazine, br. 53, oktobar-novembar 2010.

Prijevod: KavkaskiEmirat.com

Obrada: Put vjernika[1] Zbog toga što nije naveden tačan datum rođenja već samo godina po hidžretskom kalendaru, ne može se sa preciznošću utvrditi da li je godina njegovog rođenja po gregorijanskom kalendaru 1982. ili 1983.


Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz