Izjava Islamskog Emirata Afganistana povodom obilježavanja desetogodišnjice američke okupacije Afganistana

Popularno na sajtu

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Na današnji dan tačno prije 10 godina, 7. oktobra 2001. godine, arogantni američki kolonijalisti su još jednom pogazili sve konvencije i norme o ljudskim pravima,bacili iza sebe sve principe o ljudskoj slobodi i suverenitetu i napali nezavisnu zemlju Afganistan na apsolutno nehuman način.

Afganistan je doživio desetogodišnjicu okupacije. Veći dio realnosti 10 godina skrivan propagandom zapadnih medija sada je razotkriven. Amerika, sa svojom kriminalnom i kolonijalističkom politikom, u pooslednjih 10 godina svoje okupacije dokazala je da su njeni slogani pod imenima demokratije, pomaganja, održavanja mira i borbe protiv terorizma, sa ciljem da se bez potrebe miješa u stvari suverenih nacija, nisu ništa drugo do način za produžavanje programa eksploatacije i kolonijalizacije. Američki okupatori koji sebe vide kao nosioce međunarodnih standarda mira su kroz njihovu desetogodišnju okupaciju pokazali da su oni najhvalisaviji, najnasilniji i najsuroviji ljudi naspram cijelog čovječanstva koji se neće uzdržati od bilo kakvog zločina ili nasilja u svojim daljim kolonijalističkim ciljevima.

S druge strane, Amerika je svrgnula legalnu šerijatsku vlast i u prethodnih 10 godina je lišila narod blagostanja, mira, bezbjednosti i sigurnosti. Nacija je povrijeđivana i sa psihološke, duhovne, moralne, ideološke i ekonomske strane. Okupatori koji se brinu samo o svojim interesima su svo oružje dali na upravljanje nemoralnim, korumpiranim i plaćeničkim službama koje su bile odbačene i protjerane u vrijeme šerijatske vladavine koja je upravljala časnom afganistanskom nacijom.

Nakon okupacije Afganistana od strane Amerikanaca, Afganistanci su pod vođstvom Islamskog Emirata pokazali privrženost njihovoj obavezi – džihadu protiv okupatora i to praktično pokazali u borbi. Posljednjih 10 godina su obilježili napredak u džihadu, neprijateljski gubici, blagoslovljene pobjede i uspjesi mudžahida.

Sva hvala pripada Allahu, mudžahidi Islamskog Emirata, sa jakom odlučnošću i oslanjanjem na Allaha, održali su živom njihovu borbu protiv neprijatelja i u nedostatku oružja i opreme, postojano su povećali broj operacija, koristili različite taktike protiv neprijatelja i dali bezbrojne žrtve koje su na kraju prisilile okupatore, koji su namjeravali da ostanu zauvijek, da ponovo razmisle o njihovoj poziciji i razmotre povlačenje i napuštanje ove zemlje.

Sada, nakon 10 godina od invazije arogantnih Amerikanaca, u ovoj zemlji su se dogodile korjenite promjene u smislu vojne taktike (mudžahida), ratne strategije i javnog mišljenja naroda. A na međunarodnom nivou, nacije i ljudi koji realno razmišljaju vjeruju da prolongiranje prisustva američkih trupa u Afganistanu neće nimalo doprinijeti konačnom rješenju, osim možda samo povećanju grešaka i poniženja.

Sa proteklih 10 godina ponosnog džihada afganistanskog naroda protiv okupatora, moramo da podsjetimo da je Allahova pobjeda sa nama. Ako se mi čvrsto držimo Allahovog užeta, klonimo se neiskrenosti, razilaženja, licemjesrtva i drugih bolesti, već se oslonimo na Allahovu pomoć, naš neprijatelj će biti prisiljen, ako to Allah hoće, da kompletno napusti našu zemlju.

Islamski Emirat Afganistana

Izvor: Shahamat – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz