Izjava Islamskog Emirata kao odgovor na propagandu o regrutovanju djece u šehidskim napadima

Popularno na sajtu

Nedavno su neki propagandni mediji objavili izvještaje sa slikama o korištenju mlade djece za šehidske napade od strane mudžahida. Prije nego se dotaknemo aspekta rečene propagande, želimo da se osvrnemo na “Knjigu kodeksa ponašanja” (mudžahida) koja je izdata od strane Islamskog Emirata,

i da se dodaknemo dijela knjige u kojem se zabranjuje regrutovanje djece u redove mudžahida. Član 69 kodeksa ponašanja kaže:

“Zabranjuje se uzimanje adolescenata u mjestima gdje su mudžahidi i u vojnim centrima.”

Zabrana regrutovanja djece u redove mudžahida kao pravilo šerijata a što je stvar striktne implementacije, je već nametnuta od strane Islamskog Emirata prije neprijateljske propagandne kampanje. Mudžahidi su strogo sproveli instrukcije u njihovim uporištima i frontovima, smatrajući je administrativnim pravilom i šerijatskom obavezom koja im je dostavljena od njihovog vođstva.

Traba reći da se Islamski Emirat ne suočava sa pomanjkanjem ljudstva mudžahida, nego naprotiv, mudžahidi moraju da čekaju mjesecima da bi izveli svoj džihadski zadatak, a posebno zadatak šehidske operacije, zbog velikog broja regruta koji traže baš ovu vrstu zadatka. Zašto bi onda bila potreba za regrutovanjem mlade djece? Ovo je neosnovana i neracionalna optužba protiv mudžahida od strane neprijatelja. Neprijatelj koji je na umoru koristi ovu propagandu kao trik protiv mudžahida sa ciljem da dobiju određene ciljeve, a to su:

1. Okupatorske trupe i njihove afganistanske marionete se suočavaju sa ogromnom prijetnjom od šehidskih operacija mudžahida, tako da oni koriste sva sredstva i načine da oklevetaju ovaj efektivni način borbe. Zbog toga, oni mahnito zapošljavaju djecu u svoje špijunske agencije i pred očima javnosti ih prikazuju da su “bombaši – samoubice” i onda koriste ove lažne drame (kao dokaze) u svojim tvrdnjama.

2. Na osnovu tvrdnji neprijatelja, ako uzmemo zdravo za gotovo da su mudžahidi regrutovali djecu za šehidske napade, to bi naštetilo mudžahidima prije nego bilo kome drugom. Ovo zbog toga što djeca nisu u stanju da izvrše ovako velike i zadivljujuće misije, niti su u stanju da izvrše do kraja šehidsku operaciju kao efektivnu vojnu taktiku protiv određenih meta.

3. Šehidske operacije trebaju čvrste odluke, vojni trening i duboko islamsko znanje i motivaciju. Djeca nemaju ove fizičke i mentalne kapacitete da izvrše ovakav zadatak.

4. Kao što je poznato, naše šehidske operacije uključuju masivne oružane sukobe sa neprijateljem koji traju i po nekoliko sati, ili su šehidski napadi izvršavaju sa auto bombama. Obje ove situacije su iznad fizičkog i mentalnog sklopa djece. Na primjer, deset sati dug masivni napad na neprijateljske vojne centre i barake u Kabulu, Bagramu i drugim velikim gradovima, koji su čuvani sa okupatorskim teroristima i drugim sigurnosnim osobljem, sigurno je iznad kapaciteta mladog djeteta i čak je iznad kapaciteta običnog čovjeka. Da li bi iko ko ima imalo mudrosti i zdravog razuma prihvatio pretpostavku da bi obično dijete sa minimalnim sposobnostima bilo u mogućnosti da se nosi sa ovakvim otporom?

Gledajući sa aspekta šerijata, postoje preduslovi koje treba da ispuni bilo ko, ko želi da izvrši šehidsku operaciju, a to su:

– njegova namjera mora da bude samo u ime Allaha subhanehu ve te'ala,

– mora biti u mogućnosti da nanese velike gubitke neprijatelju,

– treba imati mogućnosti da izvrši ovakvu akciju, kao i puni vojni trening.

Dijete nije u mogućnosti ni fizički ni mentalno da se suoči sa navedenim uslovima.

Uzimajući u obzir gore navedene racionalne i šerijatski zasnovane dokaze, možemo kategorično reći da je spomenuta optužba neprijatelja protiv mudžahida dio neprijateljske nepravedne propagande. Kao takva, to je propali i očajnički pokušaj neprijatelja koji im neće nimalo koristiti. Zapravo, zbog ovih efektivnih (šehidskih) taktičkih operacija u kojima su uspješno sa lica zemlje zbrisani neki istaknuti vojni komandanti iz redova neprijatelja, neprijatelj se suočava sa presudnom prijetnjom u borbi sa mudžahidima na borbenom frontu, sa ugla vojnih i sigurnosnih mogućnosti. Sa prolaskom svakog dana, ovaj trend je u porastu.

Islamski Emirat Afganistana

Izvor: Shahamat – zvanični sajt Islamskog Emirata Afganistana

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz