Na slici iznad: Kraljevski hotel sa sahat kulom, neposredno pored Harema Kabe, nadmašuje okolna Mekkanska brda

Mekka je u doba Poslanika, sallallahu alej hi ve sellem, imala sasvim mali broj stanovnika i sitnih građevina, a Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao da će doći vrijeme kada će se graditi ogromni objekti koji će nadmašivati planine Mekke.

Ibn Šejbe bilježi od J’ale ibn ‘Ataa koji prenosi od svoga oca da je rekao: “Držao sam uzda od jahalice Abdullaha ibn Amra kada je rekao:

“Kakvi ćete vi biti kada porušite Kabu, ne ostavljajući ni kamen na kamenu?”

Rekli smo: “A mi u islamu?”

Pa je potvrdio: “A vi u islamu!”

“I potom šta?” – upitali smo, pa je odgovorio:

“Potom će se izgraditi ljepša nego je bila, pa kada vidite da se u Mekki kopaju kanali[1], i vidite građevine koje nadvisuju vrhove planina, znajte da vam se Čas sasvim približio.”[2]

Kanali su ustvari tuneli koji se prave ispod zemlje i planina, kao i ogromne cijevi kojima se usmjerava tok Zemzema (a ovo je prisutno danas, op.PV).

Autor: Muhammed ibn Abdurrahman el-Arifi

Iz knjige Kraj svijeta

Priprema: Put vjernika

Fusnote:


[1] Bilježe Ibn Ebi Šejbe i El-Ezreki u Akhbaru Mekke, predaja je dobra i ima mnoge lance prenosilaca.

[2] Ovako navodi Ibn el-Esir i Ibn Menzur i drugi jezičari.