Predznak Sudnjeg dana: Povratak ljudi starim sredstvima za borbu i za prevoz

Objavljeno / ažurirano:

O ovom smo predzanaku također kazivali u govoru o jednom od prethodnih predznaka, navodeći slijedeći hadis: “I dok to tako traje, čut će za još veću nevolju! Začut će vrisak: “Dedždžal se pojavio kod vaših familija!” Pa će odbaciti sve što su imali u rukama i okrenuti se, da bi poslali deset odabranih viteza. Ja zaista znam”, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, “njihova imena, i imena njihovih očeva, i boje njihovih konja. Oni su najodabraniji konjanici, koji su tada postojali na licu zemlje!” Ili je rekao: “Oni su među najboljim konjanicima, koji će tada postojati na licu zemlje.” (Hadis bilježe Ahmed i Muslim)

Autor: Muhammed ibn Abdurrahman el-Arifi
Iz knjige Kraj svijeta
Priprema: Put vjernika

Dodatak (Put vjernika): Također, u hadisu kojeg bilježi Muslim u svome Sahihu o velikoj bitki između muslimana i kršćana, Poslanik sallAllahu alejhi we sellem kaže: “A dok budu dijelili ratni plijen, obješenih sablji o maslinovo drvo, šejtan će povikati: “Eno izašao Dedždžal, došao za vama kod vaših familija”.

Dakle, Poslanik je u ovom hadisu spomenuo “sablje” koje su obješene o maslinovo drvo.

A Allah najbolje zna.

2 komentari

    • Svakako da postoji ta mogućnost. Međutim treba posmatrati cijeli hadis.
      Prvi hadis koji je naveden u tekstu je samo dio hadisa, tj. njegov kraj. U hadisu se spominju oni koji će osloboditi danjašnji Istambul.I kad začuju da se dedžal pojavi u Šamu oni će poslati deset vitezova, za koje Allahov Poslanik kaže da zna boje njihovih konja, tj. a Allah najbolje zna, oni će iz Istambula krenuti u Šam na konjima.A zašto bi to uradili ako budu postojali automobili jer će situacija iziskivati hitno djelovanje? Neko će možda reći slično kao ti da se tako Poslanikk izjasnio da ne bi zbunjivao ljude nekakvim “autima”.Poslanik je tada mogao reći onda jahalicama što je termin koji obuhvata sva prevozna sredstva.

NOVO NA SAJTU

Turska vojska u Sirijivideo

Damask šalje vojsku da se suprotstavi turskoj ofanzivi

Mediji nisu precizno naveli gdje se razmještaju trupe na sjeveru države, a gdje je u toku vojna ofanziva vojske Turske koja je uz pomoć...
vjernici

Osobine vjernika

Preporučeni sadržaj

Tewhid, tevhid

Četiri pravila koja razdvajaju vjeru muslimana od vjere sekularista

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! Sva zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova. I neka je salavat i selam na najodabranijeg poslanika i vjerovjesnika - Muhammeda, sallAllahu...
Licemjerstvo, munafik

Osobine munafika (licemjera)

Islamske teme