Šta se u islamu smatra kockanjem i igrama na sreću: Šerijatski tretman i posljedice

Popularno na sajtu

Kockanje se odnosi na igrače, učesnike u igri, takmičare ili ulagače koji izdvajaju određenu sumu novca, pod uvjetom da onaj koji pobijedi uzima ulog izgubljenoga. Tako svaki učesnik u kocki ili gubi svoj ulog u korist pobjednika ili dobija ono što je uložio njegov protivnik.

Islam je najstrožije zabranio kockanje i igre na sreću što se jasno vidi iz sljedećih ajeta i hadisa:

  1. Allah je štetu i pogubnost kockanja i igara na sreću učinio velikom i daleko pogubnijom od prividne koristi koju čovjek priušti pobjedom na kockanju. Uzvišeni je objavio: Pitaju te o vinu i kocki. Reci: “Oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi.” (El-Bekara, 219.).
  2. Svemogući je opisao kockanje kao ridžs – odvratnost i poganluk zbog štete koju uzrokuje u društvu i životu pojedinca, naredivši da ga se klonimo, jer donosi mržnju, neprijateljstvo i odvraća od namaza i veličanja Allaha Uzvišenog. U Kur’anu se navodi: O vjernici, vino i kocka i kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se okaniti? (El-Ma’ida, 89.-90.).

Štetne posljedice kockanja i igara na sreću

Mnogobrojne su štetne posljedice kockanja i igara na sreću, ukazat ćemo na neke od njih:

  1. Uzrokuje neprijateljstvo i mržnju među ljudima, jer su učesnici – igrači u kockanju najčešće prijatelji i poznanici, pa kada god neki od njih pobijedi i uzme novac od drugoga, neminovno je da se pojavi mržnja, zavist i neprijateljstvo. Zatim, gubitnici pokušavaju da mu spletkama i na razne druge načine naude, jer im je on uzrokovao štetu i donio gubitak, baš kako nas Uzvišeni i obavještava: Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati.
  2. Kockanje odnosi novac, uništava imovinu i baca kockara u gubitak i nesreću.
  3. Konstantno učešće u kockanju i igrama na sreću ima za posljedicu ovisnost o kocki. Ako se desi da čovjek zaradi na ovaj zabranjeni način, poželi da dodatno uveća svoju imovinu. U slučaju da izgubi, kockar poželi da povrati ono što je izgubio te se desi da ostane bez ičega. U oba slučaja, kockanje sprječava ljude da se bave korisnim poslovima i da pošteno zarađuju, što u konačnici narušava stabilnost cijele zajednice.

Izvor: NewMuslimGuide
Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz