Dan podrške učenjacima (onima koji se usude progovoriti istinu)

Popularno na sajtu

Znaj, dragi čitaoče, da postoji globalni savez nacija vođenih Amerikom kojima je cilj da promijene naše razumijevanje islama u „razumijevanje“ koje je proizvedeno i upakovano od starne „velikih“ intelektualaca u Pentagonu.


U subotu 8. oktobra 2011. godine, grupa muslimana u Velikoj Britaniji je održala seriju demonstracija ispred istaknutih ambasada, pokazujući na taj način podršku islamskim učenjacima, onima koji su trenutno zatvoreni i onima koji su pod pritiskom od strane tiranskih vlada u zemljama muslimana.

Britanski i svjetski mediji, kao po dogovoru (ili naređenju) nisu izvijestili o ovom događaju.

Zašto se učenjaci trebaju podržati?

Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je rekao: „Učenjaci su nasljednici poslanika, poslanici iza sebe ne ostavljaju dinare i dirheme, nego iza sebe ostavljaju znanje (od Allaha i Njegovih naredbi).“ (Ebu Davud)

Znaj, dragi čitaoče, da postoji globalni savez nacija vođenih Amerikom kojima je cilj da promijene naše razumijevanje islama u „razumijevanje“ koje je proizvedeno i upakovano od starne „velikih“ intelektualaca u Pentagonu. Ovo njihovo „razumijevanje“ islama kojeg nam žele nametnuti kao standard podrazumijeva islam bez države, bez odbrane, bez prirodnih resursa, bez zemlje, i sa tim ciljem se direktno ili indirektno vode ideološke i vojne kampanje u Iraku, Somaliji, Jemenu i Afganistanu, između ostalih muslimanskih zemalja, tako da vrhovna vlast u ovim zemljama pripadne globalnim korporacijama i njihovim marionetama, umjesto da pripadne samo Allahu Uzvišenom.

I Allah nas je informisao o ovoj konstantnoj bitci sa riječima (u prijevodu značenja): „Židovi i kršćani neće nikad sa vama biti zadovoljni (o muslimani) dok ne počnete slijediti njihovu vjeru“ (2:120), i sa riječima: „I oni se nikada neće prestati boriti protiv vas sve dok vas ne odvrate od vaše vjere (Tevhida) ako ikako mognu. I ko god se od vas okrene od svoje vjere i umre kao nevjernik, onda će njegova djela biti izgubljena i na ovom i na onom svijetu, i takvi će biti od stanovnika vatre. U njoj će ostati zauvijek.“ (2:217)

Naša situacija je onakva kako ju je opisao jedan poznati učenjak: „Ili ćete prihvatiti Mekdonalds (američka prehrambena kompanija, lanac restorana čiji je vlasnik židov) ili će oni poslati Mekdonalds Daglas (vojna kompanija koja proizvodi avione bombardere) da baci bombe na vaše glave“.

Usred ovih globalnih kampanja protiv islama i muslimana, šačica muslimanskih učenjaka diže svoje glasove sa ciljem da odbrani islam od ovih zlih napada, oni staju protiv okupacije inspirisani metodologijom poslanika, pobožnih prethodnika i onih koji su ih slijedili, kao što su Ibn Tejmijje, Ibn Kajjim itd., tako da su oni žrtvovali svoje vrijeme, energiju, familije i sigurnost sa ciljem da zaštite vjeru i budućnost muslimana, sa ciljem da ne izdaju nasljeđe koje su primili od poslanika.

Zbog ovoga, oni su postali javni neprijatelji Amerike i njihovih saradnika/marioneta na Istoku, tako da su mnogi od ovih učenjaka uhapšeni, ispitivani, zatvarani, mučeni i odnedavno ubijani.

Mi treba da razumijemo da učenjaci islama imaju visok položaj na ovom i na onom svijetu, zbog toga što ih je Allah blagoslovio znanjem i djelima, zbog njihovih fetvi, predavanja, debata i napora da se vjera islam (islamski način života) sačuva u svojoj originalnoj formi, tako da kada mi ove učenjake napustimo i izdamo kada su u nevolji i iskušenju, onda mi u stvarnosti izdajemo islam. Kada šutimo dok su oni proganjani, hapšeni i ubijani, onda smo mi nezahvalni posmatrači koji šuteći gledaju kako se islam uništava pred njihovim očima. Razumjećete ovo kada shvatite hadis Allahovog Poslanika koji je rekao: „Znanje neće biti izgubljeno tako što će nestati iz srca ljudi, nego će biti izgubljeno sa smrću učenjaka, sve dok ne ostane samo čovjek neznalica, koji će davati fetve iz neznanja, zavodeći tako sebe i ostale.“

Znači kada mi dopustimo da naši učenjaci budu proganjani, hapšeni i ubijani, onda ćemo također izgubiti znanje ove vjere i naši neprijatelji će nastaviti da budu ispred nas, okupirajući naše zemlje i narušavajući naša prava, jer bez učenjaka mi smo kao ovce okružene vukovima, bez čobana da nas zaštiti i uputi od sigurne opasnosti.

O dragi muslimani, zar nije vrijeme da stanemo ujedinjeno u odbrani učenjaka!?

Oslobodite šejhove i prestanite da vršite pritisak na šejhove:

– Ebu Muhameda El-Makdisija

– Ebu Muhameda Et-Tahavija

– Nasira el-Fahda

– Ali Hudajra

– Saida Ibn Zubejra

– Ahmeda el-Halidija

– Nasira Ulvana

– Halida Er-Rešida

– Ebu Katadu

– Halida Favaza

– Abdul-Barija Abdul-Medžida

– Muhameda Zavahrija…

 

Autor: Organizatori demonstracija

Izvor: Minber Ansar

Obrada: Put vjernika

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz