Zvanično potvrđena pogibija šejha Envera el Avlakija: Krv šehida je svjetlo i vatra

Popularno na sajtu

Na islamskim džihadskim forumima je postavljeno zvanično saopštenje o šehadetu (pogibiji) šejha Envera el-Avlakija. U saopštenju pod nazivom „Krv šehida je svjetlo i vatra“ koje je potpisano od strane Komande Al-Kaide na Arapskom poluostrvu (AKAP), potvrđuje se pogibija šejha Avlakija, alii njegovih saboraca: Samira Kana, Ebu Muhsina el-Maribija i Salima el-Mervanija. Šejh Avlaki i njegovi saborci su ubijeni 30. septembra u američkom zračnom napadu u oblasti između Ma'riba i Džeufe u Jemenu.

Allahovom milošću, šejh i islamski daija[1] ubijen je dok se čvrsto držao puta dave[2] i džihada, puta sa kojeg ga nije mogao odvratiti ni lokalni ni globalni pritisak, niti stalni pokušaji spletki, niti prijetnje, zatvaranje i progoni. Ovaj islamski daija je postigao pobjedu, pri svojim ubjeđenjima, jer čvrsto pridržavanje svojih ubjeđenja je istinska pobjeda. Ovo je karakteristika muslimanskog ummeta[3]: vođe ovog ummeta ne umiru u svojim krevetima. Čast i pobjeda ummeta je da vođe i misionari ginu kao šehidi, kaže se u saopštenju koje je objavljeno u ponedjeljak.

U izjavi se potvrđuje da je šejh Enver el-Avlaki ubijen od strane Amerike, ali i to da je Avlaki ubijen bez ikakvog dokaza o bilo kojoj krivici za koju se navodno tereti.

Gdje su njihovi pamfleti o slobodi, pravdi i ljudskim pravima na koja se pozivaju? Amerika ih je narušila tako da se sada sama suprotstavlja svojim principima iz dana u dan, principima na kojima je, kako to oni tvrde, osnovana njihova država. Amerika je doživjela neuspjeh, jer se nije držala svojih principa, dok se šejh dokazao kao pobjednik, jer je živio shodno svom vjerovanju i preselio na tome. Prema tome, Amerika vrši nepravdu i agresiju, svakodnevno ubijajući nedužne. Doduše, ona ima mračnu historiju u činjenju ovakvih zločina, previše dugačku da bi se mogla sva ispisati. Oni izmišljaju bestidne laži u javnosti, tvrdeći da su zaštitnici ljudskih prava, slobode i pravde, kaže se u izjavi.

Govoreći o ideologiji šejha Envera el-Avlakija, u saopštenju se kaže:

Da, Amerika je ubila šejha Envera (rahimehullah), ali nikad neće moći ubiti njegovu ideologiju. Umjesto toga, pogibija šejha je novo oživljavanje njegove ideologije i stila. Šejh je Allahovom milošću otišao u vječne bašče, ostavljajući za sobom ovom ummetu jasnu i čistu metodologiju, originalan stil, i put dave i džihada koji ummet može usvojiti na svom maršu ka časti i pobjedi.

Kako to obično biva, nakon ubistva značajnih ličnosti i vođa džihada, visoki američki zvaničnici, ali i zvaničnici režima koje Amerika podržava, nastupaju sa izjavama kako će ubistvo tog i tog „teroriste“ zadati smrtni udarac „organizaciji“, te kako će svijet nakon toga živjeti mirno. Govoreći o ovom fenomenu, u saopštenju se dodaje:

Doista je to samo njihova mašta, jer se oni bore protiv cijele nacije ove veličanstvene vjere. Oni se bore protiv nacije istinskog monoteizma (tevhida) i džihada. Pa kako mogu poraziti ummet!?

Ove varljive taktike, kao i nepravda Amerike naspram cijelog svijeta, i njene stalne podrške jevrejima i tiranskim vladarima i svojim marionetama u različitiim regionima, dovele su muslimanske mase do revolta i ustajanja protiv ovakve idiotske politike Amerike, njene nepravde naspram cijelog svijeta, i njene podrške poslušnim vladarima koje su postavili na vratove muslmana.

Autori saopštenja su se obratili i jemenskim revolucionarima:

O jemenski revolucionari! Doista ste vi izašli iz svojih domova u potrazi za slobodom i pravdom odbijajući američko uplitanje u revoluciju… Ali Abdullah Saleh je mimo Allaha, Ameriku uzeo za gospodara. Oni ga podržavaju i daju mu legitimitet, stojeći uz njega u poslednjih 30 godina!

O jemenski revolucionari! Donijeli ste nam svjetlu zoru protiv poslušnog agenta Ali Abdullaha Saleha. Morate donijeti još jednu svjetliju zoru protiv američkog miješanja u ovaj region.

Autori su se obratili i pripadnicima jemenskih plemena, a posebno plemenu Avlaki, za koje se veže porijeklo šejha Envera:

Molimo Allaha da nam podari najljepšu utjehu, nama i vama, o ljudi iz plemena Avlaki, za ubistvo vašeg divnog sina, izvanrednog, hrabrog heroja, nepravedno ubijenog šejha Envera bin Nasira el Avlakija. Recite plemenu Avlaki da je najbolja utjeha ponosna ljutnja koja se ne može ugušiti.

O ponosna plemena! Doista krv šejha i njegovih drugova nije uzaludno prolivena! Doista, iza njega ima heroja koji neće okrenuti svoje leđa nepravdi, i uskoro će se, uz Allahovu milost, osvetiti!

U zaključku, u saopštenju se navodi:

Mi smo u ratu sa Amerikom, ona nam nanosi gubitke, ali i mi njoj, a završetak pripada onima koji su ustrajni, i oni će biti pobjednici.

“A oni će prema tebi odmahnuti glavama svojim i upitati: “Kada to?” Ti reci: “Možda ubrzo!” (Kur’an, 17:51)

(Put vjernika)

Fusnote:


[1] daija – pozivač u islam, misionar

[2] dava (dawa, da'wa, da'va) – pozivanje u islam, islamsko misionarstvo

[3] ummet – islamski narod, svi muslimani svijeta čine ummet islama.

Nove objave

Islamske teme

Islamske teme

Nema poruka za prikaz